Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

7.1 Modulationsarter 61

hinanden. Detektion af PPBM kræver dog, at modtageren er udstyret med to

separate kanaler, hvilket gør den uhensigtsmæssig.

PPM (Pulse Position Modulation)

PGBM og PPBM har begge det til fælles, at det er binære modulationsformater,

hvor 1 puls repræsenterer 1 informationsbit. Ved at anvende PPM udnyttes

lasereffekten i langt højere grad, da PPM er et M-ary format, og 1 puls således

repræsenterer mange informationsbits.

PPM fungerer ved, at tiden inddeles i rammer, som hver består af M signalslots.

Indeholder rammen f.eks. 8 signalslots, er det muligt, vha. en enkelt

puls, at transmittere de binære værdier 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 eller

111. En enkelt puls repræsenterer således

K = log 2 M = log 2 8 = 3 bits pr. puls.

Det er teoretisk demonstreret [9], at PPM er det mest effektive modulationsformat,

så længe det kombineres med FEC-kodning.

Varigheden af et signalslot kan være større eller mindre end varigheden af

laserens pulser. Bliver længden af signalslottet væsentligt mindre end pulslængden,

kan det blive vanskeligt at afgøre, i hvilket slot pulsen hører til. Bliver

længden af signalslottet væsentligt større end pulslængden, vil den kortvarige

puls få svært ved at skille sig ud fra støj, der induceres i detektoren i løbet

af slottets varighed. Det er derfor ønskeligt at anvende en slotlængde, der er

sammenlignelig med pulslængden, gerne en anelse længere. F.eks. er det blevet

foreslået at anvende en slotlængde, der er 25% længere end pulsvarigheden ([47],

s. 7).

For at laseren kan slippe en meget energirig puls ud, skal den først “lade

op”. Det vil sige, at der går en tid td, “dødtiden”, før laseren er klar til at slippe

pulsen løs. Så snart laseren er opladet, indledes datarammen, der består af M

signalslots. I et af disse slots slippes pulsen løs. Princippet er illustreret på figur

7.1.

Figur 7.1: Principskitse af PPM

Først går der altså tiden td til opladning. Derefter følger tidsrummet tramme =

Mtslot. Det er klart, at summen af dødtid og rammetid ikke må overstige laserens

More magazines by this user
Similar magazines