Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

silicium.dk

Optisk kommunikation i deep space - Steen Eiler Jørgensen

72 Optik

Figur 8.6: Intensitetsfordelingen i en Bessel-stråle

8.3 Rumlig og spektral isolering

For at begrænse baggrundsstøjen mest muligt er det nødvendigt at isolere signalet

rumligt såvel som spektralt. Den spektrale isolering af signalet foregår vha.

meget smalbåndede filtre, og den rumlige isolering foregår vha. blænder.

I designet af et tovejskommunikationssystem er det også vigtigt, at det afsendte

signal isoleres effektivt fra det modtagne, da der er ti størrelsesordener til

forskel i effekten af de to signaler. Anvendes det selv samme teleskop som senderog

modtagerantenne, er der stor risiko for backscatter af transmissionssignalet

tilbage i detektoren. Dette kan imødegås ved anvendelsen af forskellige bølgelængder

– f.eks. kan downlinket være 532 nm (frekvensdoblet Nd:YAG) mens

uplinket kan være ikke-frekvensdoblet (1064 nm). Det vil da være en relativt

enkel sag at separere de to signaler vha. filtre. Det er også muligt at isolere signalerne

ved at tildele dem forskellige timeslots, dvs. der lukkes af for detektoren,

når der sendes, og senderen lukkes, når der modtages. Dette er selvfølgelig ikke

særlig hensigtsmæssigt, og slet ikke i forbindelse med deep space-anvendelse.

Til slut kan signalerne også separeres ved brug af forskellige polarisationer, hhv.

højre- og venstredrejet cirkulær polarisation. ([23], s. 47−48)

More magazines by this user
Similar magazines