Miljøgodkendelse til Varo Specialmaskiner A/S, Tingvej 34, 8543 ...

syddjurs.dk

Miljøgodkendelse til Varo Specialmaskiner A/S, Tingvej 34, 8543 ...

Indhold

1. Resumé........................................................................................... 4

2. Miljøgodkendelse........................................................................... 5

3. Vilkår............................................................................................... 5

3.1. Generelt .................................................................................. 5

3.2. Indretning ................................................................................ 5

3.3. Luft.......................................................................................... 6

3.3.1. Emissionsgrænseværdier............................................. 6

3.3.2. Immissionskoncentrationsværdier (B-værdier) ............. 7

3.3.3. Afkasthøjder................................................................. 7

3.4. Støj.......................................................................................... 8

3.4.1. Støjgrænser ................................................................. 8

3.5. Kontrol af støjvilkår.................................................................. 9

3.6. Definition på overholdte støjgrænser....................................... 9

3.7. Affald....................................................................................... 9

3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .................... 9

3.9. Egenkontrol........................................................................... 10

3.10. Sikkerhedsforanstaltninger .................................................... 11

3.11. Ophør af driften ..................................................................... 12

4. Vurdering...................................................................................... 13

4.1. Beliggenhed .......................................................................... 13

4.2. Risikovurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen............... 14

4.3. Indretning og drift .................................................................. 15

4.4. Luft........................................................................................ 15

4.4.1. Spåntagende processer i maskinværksted................. 16

4.4.2. Støvfrembringende processer i smedjen .................... 16

4.4.3. Svejseprocesser......................................................... 17

4.4.4. Malekabine................................................................. 17

4.4.5. Maleblandebord og malelager .................................... 18

4.4.6. Glasblæsekabine........................................................ 19

4.4.7. Limning/affedtning i montage og lagerhal ................... 19

4.4.8. Rensebar.................................................................... 19

4.4.9. Afkast fra oliefyr.......................................................... 19

4.5. Kontrol af luftvilkår................................................................. 20

4.6. Støj........................................................................................ 20

4.7. Kontrol af støjgrænser........................................................... 21

4.8. Affald / farligt affald................................................................ 21

4.9. Beskyttelse af jord og grundvand .......................................... 21

4.10. Spildevand ............................................................................ 22

Side 2/25

More magazines by this user
Similar magazines