Branchebeskrivelse for Autoværksteder

jordforurening.info

Branchebeskrivelse for Autoværksteder

2 SAMMENFATNING

Branchedefinition og afgrænsning

Side 4

Ved autoværksteder forstås i denne sammenhæng såvel små værksteder med 1 - 2 ansatte

som store organiserede værksteder for de enkelte bilmærker med over 20 ansatte. Værksteder

i tilknytning til garageanlæg for f.eks. busselskaber, entreprenør- eller vognmandsvirksomheder

er også omfattet af nærværende branchebeskrivelse. Den del af autoreparationsbranchen,

der omfatter autolakering, er derimod ikke medtaget her, da autolakering

betragtes som en selvstændig branche.

Autoværksteder er ikke opført på listen over godkendelsespligtig virksomhed i bekendtgørelse

nr. 794 af 9. december 1991 (godkendelse af listevirksomhed).

Branchens strukturelle udvikling

De første biler kom til Danmark omkring år 1900. Chaufføren eller bilejeren stod selv for

småreparationer, mens mere komplicerede reparationer blev udført af enten et smede- og

maskinværksted eller en cykelsmed. Antallet af autoværksteder steg moderat frem til 2.

Verdenskrig, hvorefter der rigtig kom gang i udviklingen. Fra starten af 1970’erne blev de

autoriserede mærkeværksteder udbredt, men der var/er dog stadig mange små værksteder.

I 1991 var der i branchen registreret 6.821 værksteder.

Processer, teknologi og miljøbelastning

Aktiviteterne på et autoværksted er opdelt som følger:

• Mekaniske reparationer: På det mekaniske værksted foregår forskellige aktiviteter som

serviceeftersyn/klargøring, motorreparation, bremsereparation, div. reparation af gearkasse,

styretøj m.m.

• Karosseriarbejde: På karosseriværkstedet foregår forskellige former for pladearbejde

samt efterfølgende grunding af metaloverfladerne.

• Undervognsbehandling: Ved undervognsbehandling foretages først en grundig afrensning

af undervognen, hvorefter påføring af rustbeskyttelsesmiddel foregår. Afsluttende

efterhærdning og lakafrensning.

• Øvrige aktiviteter: Påfyldningsanlæg for benzin og/eller diesel, afvoksning af nye biler,

automobilvask.

More magazines by this user
Similar magazines