Tal fra bryggeriforeningen: Øl 2008 - Opgaver

opgaver.cabh.dk

Tal fra bryggeriforeningen: Øl 2008 - Opgaver

Medlemmer

Beer arked

Forbrug

re

Øl

Miljø

Samfund Cerveza

fgifter

Tal fra Bryggeriforeningen

2008

BierÖM Erfrischungsg

S

øl 2008


Tal fra Bryggeriforeningen

øl 2008


6

7

8

8

9

9

10

11

11

12

12

13

13

14

15

16

16

17

18

19

19

19

20

20

21

21

22

Samfund

Bryggerierne og Danmark

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Bryggerierne og verden

Det grønne europas bidrag til velfærdssamfundene

Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt

og til eksport

Danske bryggeriers globale omsætning

europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad

europæiske bryggeriers produktion

marked

Udviklingen i antal danske bryggerier samt importører,

mellemhandlere og øl tilmeldt Dansk retursystem

Salget på det danske ølmarked - herunder indenlandsk

salg, grænsehandel og illegal handel.

Udenlandsk øl og øl fra mikrobryggerier samt salgsfordeling

mellem dagligvarehandel og restauranter, barer mv.

Udviklingen i forbruger- og ølpriser

De nordiske forbruger- og ølpriser

forbrug

Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus

Ølforbruget pr. indbygger i eU-15 samt norge og Schweiz

alkoholforbrug pr. indbygger i eU-15

Promillegrænser i europa

afgifter

Udviklingen i statens provenu af alkohol

Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl

i norden og Tyskland

Ølafgifter og momssatser i europa

emballageafgifter

miljø

Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper

fordeling af solgte emballager

antal genbrugsflasker

antal udbydere og returmodtagere

antal produkter tilmeldt Dansk retursystem

Pantpriser

genanvendelse af engangsemballager

medlemmer

Ølproducerende medlemmer af Bryggeriforeningen

INDHOLD

5


6

SamfuND

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Contribution to the welfare state by ”the green Denmark”

13 mia. kr.

bidrager danske

bryggerier med til

det danske

velfærdssamfund

KilDe: ernST & yoUng 2006

Værdiforædling: 7,8 mia. kr.

Cafeer og restauranter: 3.200 mio. kr.

Forarbejdning og produktion: 2.500 mio. kr.

Leverandørleddet: 1.600 mio. kr.

Detailhandel: 500 mio. kr.

Skatter: 5,2 mia. kr.

Moms: 2.800 mio. kr.

Ølafgift: 1.400 mio. kr.

Virksomheds skatter: 650 mio. kr.

Personskatter: 300 mio. kr.

Emballageafgift: 30 mio. kr.

255 mio. kr.

bidrager danske bryggerier med til kunst, kultur, videnskab

og almennyttige formål

Bryggerier landbrug, emballage

og kommunikation

4.150 mand skaber 28.500 arbejdspladser

Hovedparten af dansk ølproduktion er automatiseret

og højeffektiv. Det grønne Danmark

beskæftiger 4.150 medarbejdere på bryggerierne.

for hvert job på bryggerierne skaber danske bryggerier

et job i leverandørleddet inden for særligt

Detailhandel Cafeer, barer og restauranter

landbrug, emballage og kommunikation, et halvt

job i detailhandlen og fem-et-halvt job på cafeer

og restauranter. i alt beskæftiger ølverdenen

28.500 danskere. Danske bryggerier beskæftiger

globalt 32.624 medarbejdere.


Det grønne europas bidrag til velfærdssamfundene

Contribution to the welfare states by ”the green Europe”

Én ud af 75

beskæftigede i eU

arbejder med øl

KilDe: ernST & yoUng 2006

712 mia. kr.

bidrager europæiske bryggerier

med til de europæiske velfærdssamfund

Værdiforædling: 429 mia. kr.

Skatter: 283 mia. kr. 1

1 Moms, afgifter og personskatter. Dertil kommer virksomhedsskatter

2,6 mio. europæere er beskæftigede med øl

Det svarer til antallet af beskæftigede i Danmark.

164.000 er ansatte på bryggerier.

SamfuND

7


8

SamfuND

Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt og til eksport 2000 - 2007 (mio. liter)

Production by Danish breweries globally, nationally and for exports 2000 - 2007 (mio. litres)

Mio.

liter

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

2000

73 %

er danske brygge-

riers globale om-

sætning steget

siden år 2000

KilDe: Bryggeriforeningen

Dansk produktion

Heraf produktion til eksport

Danske bryggeriers globale omsætning 2000 – 2007 (mia. kr.)

Global turnover of Danish breweries 2000 – 2007 (billion DKK)

År

Mia. kr.

2000

37,3

2001

50,4

2002

52,0

2003

50,5

2004

52,9

2005

55,7

Global produktion

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mio. liter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Global produktion 4.393 7.244 8.214 8.458 9.687 10.744 10.710

Dansk produktion 746 723 820 835 855 868 818 804

- heraf produktion til eksport 284 247 272 353 421 364 387 373

KilDe: DanMarKS STaTiSTiK og Bryggeriforeningen

2006 2007

59,8 64,7

global produktion og omsætning er opgjort for Bryggeriforeningens medlemmer og inkluderer både

indenlandsk salg og salg fra udenlandske datterselskaber.

Mio.

liter

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2007

12.000


KilDe: ernST & yoUng 2006

PORTUGAL

18%

GRØNLAND

IRLAND

42%

SPANIEN

3%

STORBRITANNIEN

6%

FRANKRIG

12%

HOLLAND

54%

BELGIEN

50%

NORGE

1%

LUXEMBORG

20%

DANMARK

57%

SCHWEIZ

1%

TYSKLAND

13%

SVERIGE

1%

Europæiske bryggeriers produktion 2005 (mio. liter)

Production by European breweries in 2005 (mio. litres)

Europa

39.200

Tyskland 10.768

Storbritannien 5.626

Polen 3.142

Spanien 3.067 1

Holland 2.456

Tjekkiet 1.880 2

Belgien 1.727

ALGERIET

TUNESIEN

USA

25.000

Frankrig 1.630

Italien

Østrig

Danmark

Portugal

Irland

Finland

1.280

879

804 3

744

521 2

459

TJEKKIET

14%

ØSTRIG

5%

SLOVENIEN

KROATIEN

4%

ITALIEN

6%

MALTA

FINLAND

5%

LITAUEN

KALLININGRAD 4%

POLEN

1%

SLOVAKIET

UNGARN

BOSNIA

HERZEGOVINA

ESTLAND

15%

LETLAND

0%

JOGUSLAVIEN

ALBANIA

MAKEDONIEN

BELARUS

RUMÆNIEN

UKRAINE

BULGARIEN

GRÆKENLAND

9%

SamfuND

europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad (eksportandel af national produktion)

Degree of internationalisation of the European breweries (exported share of domestic production)

31% <

11 - 30%

0 - 10%

RUSLAND

TYRKIET

5%

Kina

23.000

Grækenland 408 1

Sverige 378

Schweiz 342

Litauen 300

Norge 223 2

Luxembourg 39 2

KilDe: ernST & yoUng 2006 og BrewerS of eUroPe 1. Produktion i 2003, 2.Produktion i 2004, 3.Produktion i 2007

9


10

maRKED

antal danske bryggerier 2000 – 2007

Number of Danish breweries 2000 – 2007

105

danske bryggerier

var etableret i

juni 2008

19

KilDe: DanSKe ØlenTUSiaSTer og Bryggeriforeningen

19

21

24

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

antal øl tilmeldt Dansk retursystem 2002 – 2007

Number of beers registered with ”Dansk Retursystem” 2002 – 2007

556

nye øl udviklede

danske bryggerier

i 2007

793

KilDe: DanSKe ØlenTUSiaSTer og DanSK reTUrSySTeM

1.172

1.918

2002 2003 2004 2005 2006 2007

32

3.745

53

4.583

85

98

6.402


Salget på det danske ølmarked 2000 - 2007 (mio. liter)

Danish beer market sales 2000 – 2007 (mio. litres)

Mio.

liter

700

600

500

400

300

200

100

100

545,2

95

528,2

100

520,2

15

100

518,1

20

100

486,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Udenlandsk øl og øl fra mikrobryggeriers andel af indenlandsk salg (opgjort i %)

Sales share of imported beer and beer from micro breweries (in %)

0,5

1,2

Indenlandsk salg Grænsehandel Illegal handel

KilDe: Bryggeriforenngen og SKaTTeMiniSTerieT

%

KilDe: Bryggeriforenngen

Udenlandsk øl Øl fra mikrobryggerier

0,75 3,1

2,1

1,8

2,6

3,7

20

95

469,4

10 10

95 95

460,5 448,3

Mio. liter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indenlandsk salg 545,2 528,2 520,2 518,1 486,2 469,4 460,5

Grænsehandel 100 95 100 100 100 95 95

Illegal handel 0 0 0 15 20 20 10

I alt 645,2 623,2 620,2 633,1 606,2 584,4 565,5

5

4

3

2

1

3,3

3,6

2003 2004 2005 2006 2007

ølsalgets fordeling

Dagligvarehandel 74%

maRKED

Restauranter, cafeer m.v. 26%

Mio.

liter

700

600

500

400

300

200

100

2007

448,3

e95

e10

553,3

11


Udviklingen i forbruger- og ølpriser 1996 – 2007 (år 1996 = index 100)

Development in consumer and beer prices 1996 – 2007 (1996 = 100)

De nordiske ølpriser 2007

Beer prices in the Nordic countries 2007

12

maRKED

index

125

120

115

110

105

100

KilDe: DanMarKS STaTiSTiK

Forbrugerprisindeks Ølprisindeks

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2007 Basispris Afgift Moms Samlet pris

Danmark 7,32 2,54 2,47 12,33

Sverige 9,61 6,70 4,08 20,42

norge 10,87 18,60 7,37 36,86

finland 7,85 7,25 3,32 18,42

KilDe: THe nielSen CoMPany, SySTeMBolageT og Bryggeriforeningen

index

125

120

115

110

105

100


KilDe: DanMarKS STaTiSTiK

5,9

5,8

5,7

4,7

4,1 4,0

1980 1990 1995 2000 2005 2006

Ølforbrug pr. indbygger i eU-15 samt norge og Schweiz (liter)

Beer consumption per capita in EU-15 and Norway and Switzerland (litres)

fORBRuG

Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus 1980 – 2006 (ltr. 100% alkohol)

Development in the Danish consumption of beer, wine and spirits 1980 – 2006 (ltr. alcohol)

G 11 %

er danskernes

Øl Vin Spiritus

alkoholforbrug

10

faldet fra 1995 –

2006

1,4

1,3

2,6

1,1

3,2

1,1

3,7

1,4 1,4 8

1,9

3,6 3,5

2000 2004/05 % 2000 2004/05 %

Tyskland 125,5 115,3 G 8 Holland 82,8 77,9 G 6

Østrig 107,7 108,9 A 1 Portugal 64,6 61,3 G 5

irland 125,0 108,0 G 14 Sverige 56,4 50,5 G 10

Storbritannien 95,4 100,8 A 6 grækenland 40,0 39,0 1 G 3

luxembourg 108,2 106,6 1 G 1 frankrig 36,2 33,4 G 8

Belgien 99,0 93,0 G 6 italien 28,1 29,7 A 6

danmark 102,2 90,1 G 12 eu-15 81,4 75,9 G 8

finland 78,4 84,0 A 7 Schweiz 58,3 57,3 G 2

Spanien 71,5 78,3 1 A 10 norge 51,7 55,0 A 6

KilDe: BrewerS of eUroPe

forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for

grænsehandel og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel.

liter

6

4

2

0

1) 2003-Tal

13


14

fORBRuG

Totale alkoholforbrug pr. indbygger og fordeling imellem øl og vin i eU-15 2003

Total alcohol consumption per capita and distribution between beer and wine in EU-15 in 2003

land liter 100% alkohol

luxembourg 12,6

irland 10,8

Tyskland 10,2

Spanien 10,0

Portugal 9,6

Storbritannien 9,6

frankrig 9,3

Østrig 9,3

eU-15 9,2

Danmark 1 9,1

Belgien 8,8

Sverige 8,1

Holland 7,9

finland 7,9

grækenland 7,7

italien 6,9

Øl Vin

61% 39%

90% 10%

83% 17%

72% 28%

58% 42%

83% 17%

42% 58%

79% 21%

69% 31%

53% 47%

81% 19%

77% 23%

80% 20%

75% 25%

54% 46%

39% 61%

0% 25% 50% 75% 100%

1) 2005-Tal KilDe: worlD DrinK TrenDS 2005

forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for grænsehandel

og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel.


Promillegrænser i europa 2008

BAC limits in Europe 2008

0,7 <

0,4 - 0,6

0 - 0,3

KilDe: worlDwiDe Brewing allianCe

ISLAND

PORTUGAL

0,5

IRLAND

0,8

GRØNLAND

SPANIEN

0,5

STORBRITANNIEN

0,8

FRANKRIG

0,5

HOLLAND

0,5

NORGE

0,2

BELGIEN

0,5

LUXEMBOURG

0,5

ALGERIET

SCHWEIZ

0,5

DANMARK

0,5

TYSKLAND

0,5

TUNESIEN

SVERIGE

0,2

TJEKKIET

0,0

ØSTRIG

0,5

SLOVENIEN

0,5 KROATIEN

0,2

ITALIEN

0,5

MALTA

0,8

FINLAND

0,0

POLEN

0,2

SLOVAKIET

0

UNGARN

0,0 RUMÆNIEN

BOSNIA

HERZEGOVINA

ESTLAND

0,0

LETLAND

0,5

LITAUEN

KALLININGRAD 0,4

JOGUSLAVIEN

ALBANIA

MAKEDONIEN

GRÆKENLAND

0,5

CYPERN

0,9

fORBRuG

BELARUS

UKRAINE

BULGARIEN

0,5

land Tilladt promille land Tilladt promille

Belgien 0,5 Malta 0,8

Bulgarien 0,5 norge 0,2

Cypern 0,9 Polen 0,2

danmark 0,5 Portugal 0,5

estland 0,0 Schweiz 0,5

finland 0,5 Slovakiet 0,0

frankrig 0,5 Slovenien 0,5

grækenland 0,5 Spanien 0,5

Holland 0,5 Storbritannien 0,8

irland 0,8 Sverige 0,2

italien 0,5 Tjekkiet 0,0

Kroatien 0,2 Tyrkiet 0,5

letland 0,5 Tyskland 0,5

litauen 0,4 Ungarn 0,0

luxembourg 0,5 Østrig 0,5

RUSLAND

TYRKIET

0,5

15


16

afGIftER

Udviklingen i staten provenu af alkohol 2000 - 2007 (mio. kr.)

Development in state proceeds from alcohol 2000 – 2007 (mio. DKK)

3,3 mia. kr.

var statens

provenu fra

alkoholafgifter

i 2007

Øl 33%

Vin 31%

Spiritus 36%

KilDe: SKaTTeMiniSTerieT

Øl

Vin

Spiritus

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Øl 1.515 1.471 1.438 1.466 1.363 1.143 1.111

Vin 1.177 1.188 1.167 1.159 1.144 1.011 1.010

Spiritus 1.759 1.666 1.700 1.516 1.188 1.192 1.165

I alt 4.451 4.325 4.305 4.141 3.695 3.346 3.286

• Afgiften for spiritus blev i oktober 2003 nedsat med 45 %

• Afgiften for øl og vin blev i januar 2005 nedsat med 12,7 %

Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl i norden og Tyskland 2007

VAT and beer excise share of retail prices in the Nordic countries and Germany 2007

tyskland

26 %

danmark

41%

KilDe: THe nielSen CoMPany, SySTeMBolageT og Bryggeriforeningen

Sverige

53 %

finland

57 %

2007

1.085

1.023

1.215

Mio.

kr.

3.323

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

norge

71%

800


Ølafgifter og momssatser i europa 2008

Beer excise and VAT in Europe 2008

KilDe: BrewerS of UeroPe

Ølafgift

afGIftER

Moms Ølafgift og moms

€/liter DKK/liter % DKK/liter

Storbritannien 1,07 7,99 17,5 9,38

irland 0,99 7,41 21 8,96

finland 0,97 7,25 22 8,84

Sverige 0,90 6,73 25 8,41

danmark 0,34 2,54 25 3,18

Slovenien 0,35 2,57 20 3,08

italien 0,29 2,19 20 2,63

Ungarn 0,27 2,00 20 2,40

Østrig 0,25 1,86 20 2,24

Holland 0,25 1,87 19 2,23

Cypern 0,24 1,79 15 2,06

Polen 0,23 1,69 22 2,06

Belgien 0,21 1,59 21 1,93

estland 0,21 1,53 18 1,80

Portugal 0,17 1,23 21 1,49

Slovakiet 0,18 1,37 19 1,63

grækenland 0,14 1,01 19 1,21

frankrig 0,13 0,97 19,6 1,16

Tjekkiet 0,11 0,81 19 0,97

litauen 0,11 0,83 18 0,98

Spanien 0,10 0,75 16 0,86

Tyskland 0,10 0,73 19 0,87

Bulgarien 0,10 0,72 20 0,86

luxemborg 0,10 0,74 15 0,85

letland 0,09 0,69 18 0,81

Malta 0,09 0,69 18 0,82

rumænien 0,10 0,73 19 0,87

EU-27 0,30 2,23 19,5 2,69

Schweiz 0,15 1,14 7,6 1,23

Kroatien 0,27 2,04 22 2,49

Tyrkiet 0,69 5,16 18 6,08

norge 2,50 18,63 25 23,28

17


18

afGIftER

emballageafgifter 2008

Packaging excises 2008

emballagens rumindhold afgiftssats

Under 10 cl 5 øre

10 – 40 cl 10 øre

over 40 – 60 cl 16 øre

over 60 – 110 cl 32 øre

over 110 – 160 cl 48 øre

over 160 cl men under 20 liter 64 øre

KilDe: SKaTTeMiniSTerieT

afgiften pålægges emballager til øl, kulsyreholdige vande og –læskedrikke samt alkoholsodavand.


Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper 2004 – 2007

Development returnpercentages according to type of packaging 2004 – 2007

Returprocent

Genpåfyldelige flasker

Engangsemballage

- herunder metal

- herunder plast

- herunder glas

2004

99%

80%

79%

69%

80%

Fordeling af emballagetyper for øl og læskedrikke 2007

Marketshare of one-way packaging 2007

2005

100%

84%

83%

88%

83%

2006

100%

Udviklingen i engangsemballagers markedsandel i detailhandlen 2003 – 2007

Development in the marketshare of one-way packaging in retail 2003 – 2007

40 %

forventes markeds-

andelen for engangsemballager

i detailhandlen

at nå i 2008

%

100

80

60

40

20

%

50

40

30

20

KilDe: DanSK reTUrSySTeM a/S og Bryggeriforeningen

10

4%

Genpåfyldelige flasker Engangsemballage

2004 2005 2006 2007

Genpåfyldelige

Engangsemballage

Fadøl og postmix

8%

23%

15%

13%

86%

84%

88%

87%

Øl Læskedrikke

64%

22%

22%

11%

67%

2003 2004 2005 2006 2007

mILjø

2007

104%

87%

84%

93%

91%

31%

%

100

80

60

40

20

%

50

40

30

20

10

19


20

mILjø

antal udbydere og returmodtagere tilmeldt Dansk retursystem 2000 – 2007

Number of suppliers and recipients registered with Dansk Retursystem 2000 – 2007

antal

300

250

200

150

100

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bryggerier og tapperier 11 11 17 18 24 52

Importører og mellemhandlere 0 0 97 152 211 346

Returmodtagere 3.940 3.955 6.389 6.792 5.782 6.569

KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S

antal produkter tilmeldt Dansk retursystem 2002 – 2007

Number of products registeret with Dansk Retursystem 2002 – 2007

antal

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

500

Bryggerier og tapperier Importører og mellemhandlere Returmodtagere

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2002 2003 2004 2005

Øl 793 1.172 1.918 3.745

Læskedrikke 1.009 1.531 1.625 2.417

Øvrige (cider, alkoholsodavand) 1 - - - 153

I alt (EAN nr.) 1.802 2.703 3.543 6.315

2006

77

350

7.128

Øl Læskedrikke Øvrige I alt (EAN nr.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

2006

4.583

3.557

242

8.382

2007

108

418

7.123

2007

6.402

3.134

1.163

10.699

KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S 1) INDLEMMET I PANT- OG RETURSYSTEMET I 2005

antal

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

4.500

4.000

antal

12.000

10.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000


Pantpriser, inkl. moms:

emballager < 1 liter: 1,00 kr.

emballager ≥ 1 liter: 3,00 kr.

dog gælder for:

Plastemballager på 50 cl.: 1,50 kr.

genpåfyldelig glasflasker over 50 cl., herunder Dansk Standard ølflaske på 70 cl. 3,00 kr.

KilDe: DanSK reTUrSySTeM a/S

genanvendelse af engangsemballager

alle engangsemballager, som Dansk retursystem

indsamler, sælges videre til genanvendelse.

aluminium smeltes om til råaluminium, der

forarbejdes til nye aluminiumsprodukter, som

f.eks. bildele eller nye dåser. 100 genanvendte

aluminiumsdåser kan blive til 88 nye dåser.

Stål omsmeltes til råstål og forarbejdes til nye

stålprodukter. Det kan være stål i plader eller

stænger, som f.eks. kan bruges til dåser eller

bildele.

Plast bliver genanvendt til f.eks. bamser og

fleecetrøjer.

glas omsmeltes til råglas, som kan bruges til nye

flasker eller andre glasprodukter.

mILjø

To ud af tre engangsemballager til drikkevarer

på det danske marked er dåser. De fleste dåser er

lavet af aluminium - kun ca. 1 % er lavet af stål.

Ved genanvendelse af aluminiumsdåser anvendes

3-10 % af den energi, man skal anvende for at

producere en dåse af nyudvunden aluminium.

KilDe: DanSK reTUrSySTeM

21


22

m EDLEmmER

Ølproducerende medlemmer af Bryggeriforeningen pr. 15. juni 2008.

bryghuset braunstein

håndbrygget på køge havn

albani bryggerierne

royal Unibrew a/S

Tværgade 2

5000 odense C

Tlf. +45 6548 7500

www.albani.dk

www.royalunibrew.com

amager bryghus

gudmevej 5

2770 Kastrup

Tlf. +45 32 50 62 00

www.amagerbryghus.dk

bryghuset braunstein

Carlsensvej 5

4600 Køge

Tlf. +45 7020 4468

www.braunstein.dk

brewPub

Vestergade 29

1456 København K

Tlf. +45 3332 0060

www.brewpub.dk

brøckhouse

Høgevej 6

3400 Hillerød

Tlf. +45 4824 2460

www.broeckhouse.dk

Carlsberg danmark a/S

Vesterfælledvej 100

1799 København V

Tlf. +45 3327 3300

www.carlsberg.dk

Ceres bryggerierne

royal Unibrew a/S

Ceres allé 1

8100 Århus C

Tlf. +45 8676 6500

www.ceres.dk

www.royalunibrew.com

faxe bryggeri

royal Unibrew a/S

faxe allé 1

4640 fakse

Tlf. +45 5677 1500

www.faxe.dk

www.royalunibrew.com

bryggeriet S.C. fuglsang

Bryggerivej 2

6100 Haderslev

Tlf. +45 7352 6100

www.fuglsang.dk

fur bryghus apS

Knudevej 3

7884 fur

Tlf. +45 9759 3060

www.furbryghus.dk

greenland brewhouse

Box 131

Saqqannguaq 1406

3921 narsaq

Tlf. +299 66 22 44

www.brewhouse.gl

gourmetbryggeriet

Bytoften 10

4000 roskilde

Tlf. +45 4632 6045

www.gourmetbryggeriet.dk


Herslev bryghus

Kattingevej 8

4000 roskilde

Tlf. +45 46 40 18 07

www.herslevbryghus.dk

Holbæk bryghus

nygade 5

4300 Holbæk

Tlf. +45 2561 2505

www.holbækbryghus.dk

indslev bryggeri

Store landevej 13, indslev

5580 nørre aaby

Tlf. +45 64 44 15 07

www.indslevbryggeri.dk

løkken bryghus

Pakhuset

Kjeldgaards Plads 5

9480 løkken

Tlf. +45 98 99 13 68

www.loekkenbryghus.dk

musikbryggeriet daCaPo

Østedvej 54

4130 Viby Sjælland

Tlf. +45 47 98 00 77

www.musikbryggeriet.dk

nibe bryghus

Bryggen 80C

9240 nibe

Tlf. +45 96 41 12 19

www.nibebryghus.dk

mEDLEmmER

nørrebro bryghus

ryesgade 3

2200 København n

Tlf. +45 3530 0530

www.noerrebrobryghus.dk

rise bryggeri

Ærø brewery a/S

Vandværksvej 5

5970 Ærøskøbing

Tlf. +45 6252 1122

www.risebryggeri.dk

royal unibrew a/S

faxe alle 1

4640 fakse

Tlf. +45 5677 1500

www.royalunibrew.com

raasted bryghus apS

Hobrovej 358, råsted

8900 randers

Tlf.+45 86 43 22 34

www.raasted-bryghus.dk

Saltum-neptun bryggerier a/S

Sdr. Saltumvej 4

9493 Saltum

Tlf. +45 9888 5800

www.saltum-neptun.dk

Skagen bryghus

Kirkevej 10

9990 Skagen

Tlf. +45 98 45 00 50

www.skagenbryghus.dk

23


24

mEDLEmmER

bryggeriet Skands a/S

Hesselager 21

2605 Brøndby

Tlf. +45 4375 5025

www.bryggeriet-skands.dk

bryggeri Skovlyst

Skovlystvej 2

3500 Værløse

Tlf. +45 4498 6545

www.bryggeriskovlyst.dk

Stevns bryghus

Tingvej 4, Varpelev

4652 Hårlev

Tlf. +45 56 26 61 83

www.stevnsbryghus.dk

bryghuset Svaneke

Svanevang 10

3740 Svaneke

Tlf. +45 5644 5656

www.svanekebryghus.dk

Søgaards bryghus

C.w. obels Plads 1a

9000 aalborg

Tlf. +45 9816 1114

www.soegaardsbryghus.dk

a/S thisted bryghus og

mineralvandsfabrik

Bryggerivej 10

Postboks 28

7700 Thisted

Tlf. +45 9792 2322

www.thisted-bryghus.dk

Gr¯ n:

Patone: 7483C

CMYK: 85,0,100,55

Guld:

Pantone: 872C

CMYK: 20,30,70,15

tuborg-fredericia bryggeri

Vestre ringvej 111

7000 fredericia

Tlf +45 7923 1122

www.tuborg.dk

bryggeriet Vestfyen

fåborgvej 4

5610 assens

www.bryggerietvestfyen.dk

Tlf. +45 64 71 10 41

Wiibroes bryggeri a/S

H.C. Ørstedsvej 18

3000 Helsingør

Tlf. +45 3327 3000

www.wiibroe.dk

ølfabrikken

Bytoften 10

4000 roskilde

Tlf. +45 4632 6045

www.olfabrikken.dk

ørbæk bryggeri

assensvej 38

5853 Ørbæk

Tlf. +45 4632 6045

www.oerbaek-bryggeri.nu

aarhus bryghus

gunnar Clausen Vej 26

8260 Viby J

Tlf. +45 2040 3373

www.aarhusbryghus.dk


Udgivet af:

Bryggeriforeningen

faxehus

gamle Carlsberg Vej 16

DK-2500 Valby

Telefon: +45 72 16 24 24

Telefax: +45 72 16 24 44

info@bryggeriforeningen.dk

www.bryggeriforeningen.dk

redaktion:

Kaspar Bach (ansv.)

Solveig isaksson

grafisk design og tryk: Kailow

eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

iSSn: 1901 - 8673

More magazines by this user
Similar magazines