16.07.2013 Views

Tal fra bryggeriforeningen: Øl 2008 - Opgaver

Tal fra bryggeriforeningen: Øl 2008 - Opgaver

Tal fra bryggeriforeningen: Øl 2008 - Opgaver

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Medlemmer<br />

Beer arked<br />

Forbrug<br />

re<br />

<strong>Øl</strong><br />

Miljø<br />

Samfund Cerveza<br />

fgifter<br />

<strong>Tal</strong> <strong>fra</strong> Bryggeriforeningen<br />

<strong>2008</strong><br />

BierÖM Erfrischungsg<br />

S<br />

øl <strong>2008</strong>


<strong>Tal</strong> <strong>fra</strong> Bryggeriforeningen<br />

øl <strong>2008</strong>


6<br />

7<br />

8<br />

8<br />

9<br />

9<br />

10<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

13<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

19<br />

19<br />

20<br />

20<br />

21<br />

21<br />

22<br />

Samfund<br />

Bryggerierne og Danmark<br />

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet<br />

Bryggerierne og verden<br />

Det grønne europas bidrag til velfærdssamfundene<br />

Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt<br />

og til eksport<br />

Danske bryggeriers globale omsætning<br />

europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad<br />

europæiske bryggeriers produktion<br />

marked<br />

Udviklingen i antal danske bryggerier samt importører,<br />

mellemhandlere og øl tilmeldt Dansk retursystem<br />

Salget på det danske ølmarked - herunder indenlandsk<br />

salg, grænsehandel og illegal handel.<br />

Udenlandsk øl og øl <strong>fra</strong> mikrobryggerier samt salgsfordeling<br />

mellem dagligvarehandel og restauranter, barer mv.<br />

Udviklingen i forbruger- og ølpriser<br />

De nordiske forbruger- og ølpriser<br />

forbrug<br />

Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus<br />

<strong>Øl</strong>forbruget pr. indbygger i eU-15 samt norge og Schweiz<br />

alkoholforbrug pr. indbygger i eU-15<br />

Promillegrænser i europa<br />

afgifter<br />

Udviklingen i statens provenu af alkohol<br />

Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl<br />

i norden og Tyskland<br />

<strong>Øl</strong>afgifter og momssatser i europa<br />

emballageafgifter<br />

miljø<br />

Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper<br />

fordeling af solgte emballager<br />

antal genbrugsflasker<br />

antal udbydere og returmodtagere<br />

antal produkter tilmeldt Dansk retursystem<br />

Pantpriser<br />

genanvendelse af engangsemballager<br />

medlemmer<br />

<strong>Øl</strong>producerende medlemmer af Bryggeriforeningen<br />

INDHOLD<br />

5


6<br />

SamfuND<br />

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet<br />

Contribution to the welfare state by ”the green Denmark”<br />

13 mia. kr.<br />

bidrager danske<br />

bryggerier med til<br />

det danske<br />

velfærdssamfund<br />

KilDe: ernST & yoUng 2006<br />

Værdiforædling: 7,8 mia. kr.<br />

Cafeer og restauranter: 3.200 mio. kr.<br />

Forarbejdning og produktion: 2.500 mio. kr.<br />

Leverandørleddet: 1.600 mio. kr.<br />

Detailhandel: 500 mio. kr.<br />

Skatter: 5,2 mia. kr.<br />

Moms: 2.800 mio. kr.<br />

<strong>Øl</strong>afgift: 1.400 mio. kr.<br />

Virksomheds skatter: 650 mio. kr.<br />

Personskatter: 300 mio. kr.<br />

Emballageafgift: 30 mio. kr.<br />

255 mio. kr.<br />

bidrager danske bryggerier med til kunst, kultur, videnskab<br />

og almennyttige formål<br />

Bryggerier landbrug, emballage<br />

og kommunikation<br />

4.150 mand skaber 28.500 arbejdspladser<br />

Hovedparten af dansk ølproduktion er automatiseret<br />

og højeffektiv. Det grønne Danmark<br />

beskæftiger 4.150 medarbejdere på bryggerierne.<br />

for hvert job på bryggerierne skaber danske bryggerier<br />

et job i leverandørleddet inden for særligt<br />

Detailhandel Cafeer, barer og restauranter<br />

landbrug, emballage og kommunikation, et halvt<br />

job i detailhandlen og fem-et-halvt job på cafeer<br />

og restauranter. i alt beskæftiger ølverdenen<br />

28.500 danskere. Danske bryggerier beskæftiger<br />

globalt 32.624 medarbejdere.


Det grønne europas bidrag til velfærdssamfundene<br />

Contribution to the welfare states by ”the green Europe”<br />

Én ud af 75<br />

beskæftigede i eU<br />

arbejder med øl<br />

KilDe: ernST & yoUng 2006<br />

712 mia. kr.<br />

bidrager europæiske bryggerier<br />

med til de europæiske velfærdssamfund<br />

Værdiforædling: 429 mia. kr.<br />

Skatter: 283 mia. kr. 1<br />

1 Moms, afgifter og personskatter. Dertil kommer virksomhedsskatter<br />

2,6 mio. europæere er beskæftigede med øl<br />

Det svarer til antallet af beskæftigede i Danmark.<br />

164.000 er ansatte på bryggerier.<br />

SamfuND<br />

7


8<br />

SamfuND<br />

Danske bryggeriers produktion globalt, nationalt og til eksport 2000 - 2007 (mio. liter)<br />

Production by Danish breweries globally, nationally and for exports 2000 - 2007 (mio. litres)<br />

Mio.<br />

liter<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

2000<br />

73 %<br />

er danske brygge-<br />

riers globale om-<br />

sætning steget<br />

siden år 2000<br />

KilDe: Bryggeriforeningen<br />

Dansk produktion<br />

Heraf produktion til eksport<br />

Danske bryggeriers globale omsætning 2000 – 2007 (mia. kr.)<br />

Global turnover of Danish breweries 2000 – 2007 (billion DKK)<br />

År<br />

Mia. kr.<br />

2000<br />

37,3<br />

2001<br />

50,4<br />

2002<br />

52,0<br />

2003<br />

50,5<br />

2004<br />

52,9<br />

2005<br />

55,7<br />

Global produktion<br />

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Mio. liter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Global produktion 4.393 7.244 8.214 8.458 9.687 10.744 10.710<br />

Dansk produktion 746 723 820 835 855 868 818 804<br />

- heraf produktion til eksport 284 247 272 353 421 364 387 373<br />

KilDe: DanMarKS STaTiSTiK og Bryggeriforeningen<br />

2006 2007<br />

59,8 64,7<br />

global produktion og omsætning er opgjort for Bryggeriforeningens medlemmer og inkluderer både<br />

indenlandsk salg og salg <strong>fra</strong> udenlandske datterselskaber.<br />

Mio.<br />

liter<br />

12.000<br />

10.000<br />

8.000<br />

6.000<br />

4.000<br />

2.000<br />

2007<br />

12.000


KilDe: ernST & yoUng 2006<br />

PORTUGAL<br />

18%<br />

GRØNLAND<br />

IRLAND<br />

42%<br />

SPANIEN<br />

3%<br />

STORBRITANNIEN<br />

6%<br />

FRANKRIG<br />

12%<br />

HOLLAND<br />

54%<br />

BELGIEN<br />

50%<br />

NORGE<br />

1%<br />

LUXEMBORG<br />

20%<br />

DANMARK<br />

57%<br />

SCHWEIZ<br />

1%<br />

TYSKLAND<br />

13%<br />

SVERIGE<br />

1%<br />

Europæiske bryggeriers produktion 2005 (mio. liter)<br />

Production by European breweries in 2005 (mio. litres)<br />

Europa<br />

39.200<br />

Tyskland 10.768<br />

Storbritannien 5.626<br />

Polen 3.142<br />

Spanien 3.067 1<br />

Holland 2.456<br />

Tjekkiet 1.880 2<br />

Belgien 1.727<br />

ALGERIET<br />

TUNESIEN<br />

USA<br />

25.000<br />

Frankrig 1.630<br />

Italien<br />

Østrig<br />

Danmark<br />

Portugal<br />

Irland<br />

Finland<br />

1.280<br />

879<br />

804 3<br />

744<br />

521 2<br />

459<br />

TJEKKIET<br />

14%<br />

ØSTRIG<br />

5%<br />

SLOVENIEN<br />

KROATIEN<br />

4%<br />

ITALIEN<br />

6%<br />

MALTA<br />

FINLAND<br />

5%<br />

LITAUEN<br />

KALLININGRAD 4%<br />

POLEN<br />

1%<br />

SLOVAKIET<br />

UNGARN<br />

BOSNIA<br />

HERZEGOVINA<br />

ESTLAND<br />

15%<br />

LETLAND<br />

0%<br />

JOGUSLAVIEN<br />

ALBANIA<br />

MAKEDONIEN<br />

BELARUS<br />

RUMÆNIEN<br />

UKRAINE<br />

BULGARIEN<br />

GRÆKENLAND<br />

9%<br />

SamfuND<br />

europæiske bryggeriers internationaliseringsgrad (eksportandel af national produktion)<br />

Degree of internationalisation of the European breweries (exported share of domestic production)<br />

31% <<br />

11 - 30%<br />

0 - 10%<br />

RUSLAND<br />

TYRKIET<br />

5%<br />

Kina<br />

23.000<br />

Grækenland 408 1<br />

Sverige 378<br />

Schweiz 342<br />

Litauen 300<br />

Norge 223 2<br />

Luxembourg 39 2<br />

KilDe: ernST & yoUng 2006 og BrewerS of eUroPe 1. Produktion i 2003, 2.Produktion i 2004, 3.Produktion i 2007<br />

9


10<br />

maRKED<br />

antal danske bryggerier 2000 – 2007<br />

Number of Danish breweries 2000 – 2007<br />

105<br />

danske bryggerier<br />

var etableret i<br />

juni <strong>2008</strong><br />

19<br />

KilDe: DanSKe <strong>Øl</strong>enTUSiaSTer og Bryggeriforeningen<br />

19<br />

21<br />

24<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

antal øl tilmeldt Dansk retursystem 2002 – 2007<br />

Number of beers registered with ”Dansk Retursystem” 2002 – 2007<br />

556<br />

nye øl udviklede<br />

danske bryggerier<br />

i 2007<br />

793<br />

KilDe: DanSKe <strong>Øl</strong>enTUSiaSTer og DanSK reTUrSySTeM<br />

1.172<br />

1.918<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

32<br />

3.745<br />

53<br />

4.583<br />

85<br />

98<br />

6.402


Salget på det danske ølmarked 2000 - 2007 (mio. liter)<br />

Danish beer market sales 2000 – 2007 (mio. litres)<br />

Mio.<br />

liter<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

100<br />

545,2<br />

95<br />

528,2<br />

100<br />

520,2<br />

15<br />

100<br />

518,1<br />

20<br />

100<br />

486,2<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

Udenlandsk øl og øl <strong>fra</strong> mikrobryggeriers andel af indenlandsk salg (opgjort i %)<br />

Sales share of imported beer and beer from micro breweries (in %)<br />

0,5<br />

1,2<br />

Indenlandsk salg Grænsehandel Illegal handel<br />

KilDe: Bryggeriforenngen og SKaTTeMiniSTerieT<br />

%<br />

KilDe: Bryggeriforenngen<br />

Udenlandsk øl <strong>Øl</strong> <strong>fra</strong> mikrobryggerier<br />

0,75 3,1<br />

2,1<br />

1,8<br />

2,6<br />

3,7<br />

20<br />

95<br />

469,4<br />

10 10<br />

95 95<br />

460,5 448,3<br />

Mio. liter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

Indenlandsk salg 545,2 528,2 520,2 518,1 486,2 469,4 460,5<br />

Grænsehandel 100 95 100 100 100 95 95<br />

Illegal handel 0 0 0 15 20 20 10<br />

I alt 645,2 623,2 620,2 633,1 606,2 584,4 565,5<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

3,3<br />

3,6<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

ølsalgets fordeling<br />

Dagligvarehandel 74%<br />

maRKED<br />

Restauranter, cafeer m.v. 26%<br />

Mio.<br />

liter<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

2007<br />

448,3<br />

e95<br />

e10<br />

553,3<br />

11


Udviklingen i forbruger- og ølpriser 1996 – 2007 (år 1996 = index 100)<br />

Development in consumer and beer prices 1996 – 2007 (1996 = 100)<br />

De nordiske ølpriser 2007<br />

Beer prices in the Nordic countries 2007<br />

12<br />

maRKED<br />

index<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

KilDe: DanMarKS STaTiSTiK<br />

Forbrugerprisindeks <strong>Øl</strong>prisindeks<br />

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

2007 Basispris Afgift Moms Samlet pris<br />

Danmark 7,32 2,54 2,47 12,33<br />

Sverige 9,61 6,70 4,08 20,42<br />

norge 10,87 18,60 7,37 36,86<br />

finland 7,85 7,25 3,32 18,42<br />

KilDe: THe nielSen CoMPany, SySTeMBolageT og Bryggeriforeningen<br />

index<br />

125<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100


KilDe: DanMarKS STaTiSTiK<br />

5,9<br />

5,8<br />

5,7<br />

4,7<br />

4,1 4,0<br />

1980 1990 1995 2000 2005 2006<br />

<strong>Øl</strong>forbrug pr. indbygger i eU-15 samt norge og Schweiz (liter)<br />

Beer consumption per capita in EU-15 and Norway and Switzerland (litres)<br />

fORBRuG<br />

Udviklingen i danskernes forbrug af øl, vin og spiritus 1980 – 2006 (ltr. 100% alkohol)<br />

Development in the Danish consumption of beer, wine and spirits 1980 – 2006 (ltr. alcohol)<br />

G 11 %<br />

er danskernes<br />

<strong>Øl</strong> Vin Spiritus<br />

alkoholforbrug<br />

10<br />

faldet <strong>fra</strong> 1995 –<br />

2006<br />

1,4<br />

1,3<br />

2,6<br />

1,1<br />

3,2<br />

1,1<br />

3,7<br />

1,4 1,4 8<br />

1,9<br />

3,6 3,5<br />

2000 2004/05 % 2000 2004/05 %<br />

Tyskland 125,5 115,3 G 8 Holland 82,8 77,9 G 6<br />

Østrig 107,7 108,9 A 1 Portugal 64,6 61,3 G 5<br />

irland 125,0 108,0 G 14 Sverige 56,4 50,5 G 10<br />

Storbritannien 95,4 100,8 A 6 grækenland 40,0 39,0 1 G 3<br />

luxembourg 108,2 106,6 1 G 1 <strong>fra</strong>nkrig 36,2 33,4 G 8<br />

Belgien 99,0 93,0 G 6 italien 28,1 29,7 A 6<br />

danmark 102,2 90,1 G 12 eu-15 81,4 75,9 G 8<br />

finland 78,4 84,0 A 7 Schweiz 58,3 57,3 G 2<br />

Spanien 71,5 78,3 1 A 10 norge 51,7 55,0 A 6<br />

KilDe: BrewerS of eUroPe<br />

forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for<br />

grænsehandel og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel.<br />

liter<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1) 2003-<strong>Tal</strong><br />

13


14<br />

fORBRuG<br />

Totale alkoholforbrug pr. indbygger og fordeling imellem øl og vin i eU-15 2003<br />

Total alcohol consumption per capita and distribution between beer and wine in EU-15 in 2003<br />

land liter 100% alkohol<br />

luxembourg 12,6<br />

irland 10,8<br />

Tyskland 10,2<br />

Spanien 10,0<br />

Portugal 9,6<br />

Storbritannien 9,6<br />

<strong>fra</strong>nkrig 9,3<br />

Østrig 9,3<br />

eU-15 9,2<br />

Danmark 1 9,1<br />

Belgien 8,8<br />

Sverige 8,1<br />

Holland 7,9<br />

finland 7,9<br />

grækenland 7,7<br />

italien 6,9<br />

<strong>Øl</strong> Vin<br />

61% 39%<br />

90% 10%<br />

83% 17%<br />

72% 28%<br />

58% 42%<br />

83% 17%<br />

42% 58%<br />

79% 21%<br />

69% 31%<br />

53% 47%<br />

81% 19%<br />

77% 23%<br />

80% 20%<br />

75% 25%<br />

54% 46%<br />

39% 61%<br />

0% 25% 50% 75% 100%<br />

1) 2005-<strong>Tal</strong> KilDe: worlD DrinK TrenDS 2005<br />

forbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af officielt indenlandsk salg og tager ikke højde for grænsehandel<br />

og illegal handel samt forskydninger imellem indenlandsk salg, grænsehandel og illegal handel.


Promillegrænser i europa <strong>2008</strong><br />

BAC limits in Europe <strong>2008</strong><br />

0,7 <<br />

0,4 - 0,6<br />

0 - 0,3<br />

KilDe: worlDwiDe Brewing allianCe<br />

ISLAND<br />

PORTUGAL<br />

0,5<br />

IRLAND<br />

0,8<br />

GRØNLAND<br />

SPANIEN<br />

0,5<br />

STORBRITANNIEN<br />

0,8<br />

FRANKRIG<br />

0,5<br />

HOLLAND<br />

0,5<br />

NORGE<br />

0,2<br />

BELGIEN<br />

0,5<br />

LUXEMBOURG<br />

0,5<br />

ALGERIET<br />

SCHWEIZ<br />

0,5<br />

DANMARK<br />

0,5<br />

TYSKLAND<br />

0,5<br />

TUNESIEN<br />

SVERIGE<br />

0,2<br />

TJEKKIET<br />

0,0<br />

ØSTRIG<br />

0,5<br />

SLOVENIEN<br />

0,5 KROATIEN<br />

0,2<br />

ITALIEN<br />

0,5<br />

MALTA<br />

0,8<br />

FINLAND<br />

0,0<br />

POLEN<br />

0,2<br />

SLOVAKIET<br />

0<br />

UNGARN<br />

0,0 RUMÆNIEN<br />

BOSNIA<br />

HERZEGOVINA<br />

ESTLAND<br />

0,0<br />

LETLAND<br />

0,5<br />

LITAUEN<br />

KALLININGRAD 0,4<br />

JOGUSLAVIEN<br />

ALBANIA<br />

MAKEDONIEN<br />

GRÆKENLAND<br />

0,5<br />

CYPERN<br />

0,9<br />

fORBRuG<br />

BELARUS<br />

UKRAINE<br />

BULGARIEN<br />

0,5<br />

land Tilladt promille land Tilladt promille<br />

Belgien 0,5 Malta 0,8<br />

Bulgarien 0,5 norge 0,2<br />

Cypern 0,9 Polen 0,2<br />

danmark 0,5 Portugal 0,5<br />

estland 0,0 Schweiz 0,5<br />

finland 0,5 Slovakiet 0,0<br />

<strong>fra</strong>nkrig 0,5 Slovenien 0,5<br />

grækenland 0,5 Spanien 0,5<br />

Holland 0,5 Storbritannien 0,8<br />

irland 0,8 Sverige 0,2<br />

italien 0,5 Tjekkiet 0,0<br />

Kroatien 0,2 Tyrkiet 0,5<br />

letland 0,5 Tyskland 0,5<br />

litauen 0,4 Ungarn 0,0<br />

luxembourg 0,5 Østrig 0,5<br />

RUSLAND<br />

TYRKIET<br />

0,5<br />

15


16<br />

afGIftER<br />

Udviklingen i staten provenu af alkohol 2000 - 2007 (mio. kr.)<br />

Development in state proceeds from alcohol 2000 – 2007 (mio. DKK)<br />

3,3 mia. kr.<br />

var statens<br />

provenu <strong>fra</strong><br />

alkoholafgifter<br />

i 2007<br />

<strong>Øl</strong> 33%<br />

Vin 31%<br />

Spiritus 36%<br />

KilDe: SKaTTeMiniSTerieT<br />

<strong>Øl</strong><br />

Vin<br />

Spiritus<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />

<strong>Øl</strong> 1.515 1.471 1.438 1.466 1.363 1.143 1.111<br />

Vin 1.177 1.188 1.167 1.159 1.144 1.011 1.010<br />

Spiritus 1.759 1.666 1.700 1.516 1.188 1.192 1.165<br />

I alt 4.451 4.325 4.305 4.141 3.695 3.346 3.286<br />

• Afgiften for spiritus blev i oktober 2003 nedsat med 45 %<br />

• Afgiften for øl og vin blev i januar 2005 nedsat med 12,7 %<br />

Moms og ølafgiftens andel af prisen på øl i norden og Tyskland 2007<br />

VAT and beer excise share of retail prices in the Nordic countries and Germany 2007<br />

tyskland<br />

26 %<br />

danmark<br />

41%<br />

KilDe: THe nielSen CoMPany, SySTeMBolageT og Bryggeriforeningen<br />

Sverige<br />

53 %<br />

finland<br />

57 %<br />

2007<br />

1.085<br />

1.023<br />

1.215<br />

Mio.<br />

kr.<br />

3.323<br />

2.000<br />

1.800<br />

1.600<br />

1.400<br />

1.200<br />

1.000<br />

norge<br />

71%<br />

800


<strong>Øl</strong>afgifter og momssatser i europa <strong>2008</strong><br />

Beer excise and VAT in Europe <strong>2008</strong><br />

KilDe: BrewerS of UeroPe<br />

<strong>Øl</strong>afgift<br />

afGIftER<br />

Moms <strong>Øl</strong>afgift og moms<br />

€/liter DKK/liter % DKK/liter<br />

Storbritannien 1,07 7,99 17,5 9,38<br />

irland 0,99 7,41 21 8,96<br />

finland 0,97 7,25 22 8,84<br />

Sverige 0,90 6,73 25 8,41<br />

danmark 0,34 2,54 25 3,18<br />

Slovenien 0,35 2,57 20 3,08<br />

italien 0,29 2,19 20 2,63<br />

Ungarn 0,27 2,00 20 2,40<br />

Østrig 0,25 1,86 20 2,24<br />

Holland 0,25 1,87 19 2,23<br />

Cypern 0,24 1,79 15 2,06<br />

Polen 0,23 1,69 22 2,06<br />

Belgien 0,21 1,59 21 1,93<br />

estland 0,21 1,53 18 1,80<br />

Portugal 0,17 1,23 21 1,49<br />

Slovakiet 0,18 1,37 19 1,63<br />

grækenland 0,14 1,01 19 1,21<br />

<strong>fra</strong>nkrig 0,13 0,97 19,6 1,16<br />

Tjekkiet 0,11 0,81 19 0,97<br />

litauen 0,11 0,83 18 0,98<br />

Spanien 0,10 0,75 16 0,86<br />

Tyskland 0,10 0,73 19 0,87<br />

Bulgarien 0,10 0,72 20 0,86<br />

luxemborg 0,10 0,74 15 0,85<br />

letland 0,09 0,69 18 0,81<br />

Malta 0,09 0,69 18 0,82<br />

rumænien 0,10 0,73 19 0,87<br />

EU-27 0,30 2,23 19,5 2,69<br />

Schweiz 0,15 1,14 7,6 1,23<br />

Kroatien 0,27 2,04 22 2,49<br />

Tyrkiet 0,69 5,16 18 6,08<br />

norge 2,50 18,63 25 23,28<br />

17


18<br />

afGIftER<br />

emballageafgifter <strong>2008</strong><br />

Packaging excises <strong>2008</strong><br />

emballagens rumindhold afgiftssats<br />

Under 10 cl 5 øre<br />

10 – 40 cl 10 øre<br />

over 40 – 60 cl 16 øre<br />

over 60 – 110 cl 32 øre<br />

over 110 – 160 cl 48 øre<br />

over 160 cl men under 20 liter 64 øre<br />

KilDe: SKaTTeMiniSTerieT<br />

afgiften pålægges emballager til øl, kulsyreholdige vande og –læskedrikke samt alkoholsodavand.


Udviklingen i returprocenter opgjort i emballagetyper 2004 – 2007<br />

Development returnpercentages according to type of packaging 2004 – 2007<br />

Returprocent<br />

Genpåfyldelige flasker<br />

Engangsemballage<br />

- herunder metal<br />

- herunder plast<br />

- herunder glas<br />

2004<br />

99%<br />

80%<br />

79%<br />

69%<br />

80%<br />

Fordeling af emballagetyper for øl og læskedrikke 2007<br />

Marketshare of one-way packaging 2007<br />

2005<br />

100%<br />

84%<br />

83%<br />

88%<br />

83%<br />

2006<br />

100%<br />

Udviklingen i engangsemballagers markedsandel i detailhandlen 2003 – 2007<br />

Development in the marketshare of one-way packaging in retail 2003 – 2007<br />

40 %<br />

forventes markeds-<br />

andelen for engangsemballager<br />

i detailhandlen<br />

at nå i <strong>2008</strong><br />

%<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

%<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

KilDe: DanSK reTUrSySTeM a/S og Bryggeriforeningen<br />

10<br />

4%<br />

Genpåfyldelige flasker Engangsemballage<br />

2004 2005 2006 2007<br />

Genpåfyldelige<br />

Engangsemballage<br />

Fadøl og postmix<br />

8%<br />

23%<br />

15%<br />

13%<br />

86%<br />

84%<br />

88%<br />

87%<br />

<strong>Øl</strong> Læskedrikke<br />

64%<br />

22%<br />

22%<br />

11%<br />

67%<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

mILjø<br />

2007<br />

104%<br />

87%<br />

84%<br />

93%<br />

91%<br />

31%<br />

%<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

%<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

19


20<br />

mILjø<br />

antal udbydere og returmodtagere tilmeldt Dansk retursystem 2000 – 2007<br />

Number of suppliers and recipients registered with Dansk Retursystem 2000 – 2007<br />

antal<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Bryggerier og tapperier 11 11 17 18 24 52<br />

Importører og mellemhandlere 0 0 97 152 211 346<br />

Returmodtagere 3.940 3.955 6.389 6.792 5.782 6.569<br />

KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S<br />

antal produkter tilmeldt Dansk retursystem 2002 – 2007<br />

Number of products registeret with Dansk Retursystem 2002 – 2007<br />

antal<br />

7.000<br />

6.000<br />

5.000<br />

4.000<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.000<br />

500<br />

Bryggerier og tapperier Importører og mellemhandlere Returmodtagere<br />

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

2002 2003 2004 2005<br />

<strong>Øl</strong> 793 1.172 1.918 3.745<br />

Læskedrikke 1.009 1.531 1.625 2.417<br />

Øvrige (cider, alkoholsodavand) 1 - - - 153<br />

I alt (EAN nr.) 1.802 2.703 3.543 6.315<br />

2006<br />

77<br />

350<br />

7.128<br />

<strong>Øl</strong> Læskedrikke Øvrige I alt (EAN nr.)<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />

2006<br />

4.583<br />

3.557<br />

242<br />

8.382<br />

2007<br />

108<br />

418<br />

7.123<br />

2007<br />

6.402<br />

3.134<br />

1.163<br />

10.699<br />

KILDE: DANSK RETURSYSTEM A/S 1) INDLEMMET I PANT- OG RETURSYSTEMET I 2005<br />

antal<br />

7.000<br />

6.500<br />

6.000<br />

5.500<br />

5.000<br />

4.500<br />

4.000<br />

antal<br />

12.000<br />

10.000<br />

8.000<br />

7.000<br />

6.000<br />

5.000<br />

4.000<br />

3.000<br />

2.000<br />

1.000


Pantpriser, inkl. moms:<br />

emballager < 1 liter: 1,00 kr.<br />

emballager ≥ 1 liter: 3,00 kr.<br />

dog gælder for:<br />

Plastemballager på 50 cl.: 1,50 kr.<br />

genpåfyldelig glasflasker over 50 cl., herunder Dansk Standard ølflaske på 70 cl. 3,00 kr.<br />

KilDe: DanSK reTUrSySTeM a/S<br />

genanvendelse af engangsemballager<br />

alle engangsemballager, som Dansk retursystem<br />

indsamler, sælges videre til genanvendelse.<br />

aluminium smeltes om til råaluminium, der<br />

forarbejdes til nye aluminiumsprodukter, som<br />

f.eks. bildele eller nye dåser. 100 genanvendte<br />

aluminiumsdåser kan blive til 88 nye dåser.<br />

Stål omsmeltes til råstål og forarbejdes til nye<br />

stålprodukter. Det kan være stål i plader eller<br />

stænger, som f.eks. kan bruges til dåser eller<br />

bildele.<br />

Plast bliver genanvendt til f.eks. bamser og<br />

fleecetrøjer.<br />

glas omsmeltes til råglas, som kan bruges til nye<br />

flasker eller andre glasprodukter.<br />

mILjø<br />

To ud af tre engangsemballager til drikkevarer<br />

på det danske marked er dåser. De fleste dåser er<br />

lavet af aluminium - kun ca. 1 % er lavet af stål.<br />

Ved genanvendelse af aluminiumsdåser anvendes<br />

3-10 % af den energi, man skal anvende for at<br />

producere en dåse af nyudvunden aluminium.<br />

KilDe: DanSK reTUrSySTeM<br />

21


22<br />

m EDLEmmER<br />

<strong>Øl</strong>producerende medlemmer af Bryggeriforeningen pr. 15. juni <strong>2008</strong>.<br />

bryghuset braunstein<br />

håndbrygget på køge havn<br />

albani bryggerierne<br />

royal Unibrew a/S<br />

Tværgade 2<br />

5000 odense C<br />

Tlf. +45 6548 7500<br />

www.albani.dk<br />

www.royalunibrew.com<br />

amager bryghus<br />

gudmevej 5<br />

2770 Kastrup<br />

Tlf. +45 32 50 62 00<br />

www.amagerbryghus.dk<br />

bryghuset braunstein<br />

Carlsensvej 5<br />

4600 Køge<br />

Tlf. +45 7020 4468<br />

www.braunstein.dk<br />

brewPub<br />

Vestergade 29<br />

1456 København K<br />

Tlf. +45 3332 0060<br />

www.brewpub.dk<br />

brøckhouse<br />

Høgevej 6<br />

3400 Hillerød<br />

Tlf. +45 4824 2460<br />

www.broeckhouse.dk<br />

Carlsberg danmark a/S<br />

Vesterfælledvej 100<br />

1799 København V<br />

Tlf. +45 3327 3300<br />

www.carlsberg.dk<br />

Ceres bryggerierne<br />

royal Unibrew a/S<br />

Ceres allé 1<br />

8100 Århus C<br />

Tlf. +45 8676 6500<br />

www.ceres.dk<br />

www.royalunibrew.com<br />

faxe bryggeri<br />

royal Unibrew a/S<br />

faxe allé 1<br />

4640 fakse<br />

Tlf. +45 5677 1500<br />

www.faxe.dk<br />

www.royalunibrew.com<br />

bryggeriet S.C. fuglsang<br />

Bryggerivej 2<br />

6100 Haderslev<br />

Tlf. +45 7352 6100<br />

www.fuglsang.dk<br />

fur bryghus apS<br />

Knudevej 3<br />

7884 fur<br />

Tlf. +45 9759 3060<br />

www.furbryghus.dk<br />

greenland brewhouse<br />

Box 131<br />

Saqqannguaq 1406<br />

3921 narsaq<br />

Tlf. +299 66 22 44<br />

www.brewhouse.gl<br />

gourmetbryggeriet<br />

Bytoften 10<br />

4000 roskilde<br />

Tlf. +45 4632 6045<br />

www.gourmetbryggeriet.dk


Herslev bryghus<br />

Kattingevej 8<br />

4000 roskilde<br />

Tlf. +45 46 40 18 07<br />

www.herslevbryghus.dk<br />

Holbæk bryghus<br />

nygade 5<br />

4300 Holbæk<br />

Tlf. +45 2561 2505<br />

www.holbækbryghus.dk<br />

indslev bryggeri<br />

Store landevej 13, indslev<br />

5580 nørre aaby<br />

Tlf. +45 64 44 15 07<br />

www.indslevbryggeri.dk<br />

løkken bryghus<br />

Pakhuset<br />

Kjeldgaards Plads 5<br />

9480 løkken<br />

Tlf. +45 98 99 13 68<br />

www.loekkenbryghus.dk<br />

musikbryggeriet daCaPo<br />

Østedvej 54<br />

4130 Viby Sjælland<br />

Tlf. +45 47 98 00 77<br />

www.musikbryggeriet.dk<br />

nibe bryghus<br />

Bryggen 80C<br />

9240 nibe<br />

Tlf. +45 96 41 12 19<br />

www.nibebryghus.dk<br />

mEDLEmmER<br />

nørrebro bryghus<br />

ryesgade 3<br />

2200 København n<br />

Tlf. +45 3530 0530<br />

www.noerrebrobryghus.dk<br />

rise bryggeri<br />

Ærø brewery a/S<br />

Vandværksvej 5<br />

5970 Ærøskøbing<br />

Tlf. +45 6252 1122<br />

www.risebryggeri.dk<br />

royal unibrew a/S<br />

faxe alle 1<br />

4640 fakse<br />

Tlf. +45 5677 1500<br />

www.royalunibrew.com<br />

raasted bryghus apS<br />

Hobrovej 358, råsted<br />

8900 randers<br />

Tlf.+45 86 43 22 34<br />

www.raasted-bryghus.dk<br />

Saltum-neptun bryggerier a/S<br />

Sdr. Saltumvej 4<br />

9493 Saltum<br />

Tlf. +45 9888 5800<br />

www.saltum-neptun.dk<br />

Skagen bryghus<br />

Kirkevej 10<br />

9990 Skagen<br />

Tlf. +45 98 45 00 50<br />

www.skagenbryghus.dk<br />

23


24<br />

mEDLEmmER<br />

bryggeriet Skands a/S<br />

Hesselager 21<br />

2605 Brøndby<br />

Tlf. +45 4375 5025<br />

www.bryggeriet-skands.dk<br />

bryggeri Skovlyst<br />

Skovlystvej 2<br />

3500 Værløse<br />

Tlf. +45 4498 6545<br />

www.bryggeriskovlyst.dk<br />

Stevns bryghus<br />

Tingvej 4, Varpelev<br />

4652 Hårlev<br />

Tlf. +45 56 26 61 83<br />

www.stevnsbryghus.dk<br />

bryghuset Svaneke<br />

Svanevang 10<br />

3740 Svaneke<br />

Tlf. +45 5644 5656<br />

www.svanekebryghus.dk<br />

Søgaards bryghus<br />

C.w. obels Plads 1a<br />

9000 aalborg<br />

Tlf. +45 9816 1114<br />

www.soegaardsbryghus.dk<br />

a/S thisted bryghus og<br />

mineralvandsfabrik<br />

Bryggerivej 10<br />

Postboks 28<br />

7700 Thisted<br />

Tlf. +45 9792 2322<br />

www.thisted-bryghus.dk<br />

Gr¯ n:<br />

Patone: 7483C<br />

CMYK: 85,0,100,55<br />

Guld:<br />

Pantone: 872C<br />

CMYK: 20,30,70,15<br />

tuborg-fredericia bryggeri<br />

Vestre ringvej 111<br />

7000 fredericia<br />

Tlf +45 7923 1122<br />

www.tuborg.dk<br />

bryggeriet Vestfyen<br />

fåborgvej 4<br />

5610 assens<br />

www.bryggerietvestfyen.dk<br />

Tlf. +45 64 71 10 41<br />

Wiibroes bryggeri a/S<br />

H.C. Ørstedsvej 18<br />

3000 Helsingør<br />

Tlf. +45 3327 3000<br />

www.wiibroe.dk<br />

ølfabrikken<br />

Bytoften 10<br />

4000 roskilde<br />

Tlf. +45 4632 6045<br />

www.olfabrikken.dk<br />

ørbæk bryggeri<br />

assensvej 38<br />

5853 Ørbæk<br />

Tlf. +45 4632 6045<br />

www.oerbaek-bryggeri.nu<br />

aarhus bryghus<br />

gunnar Clausen Vej 26<br />

8260 Viby J<br />

Tlf. +45 2040 3373<br />

www.aarhusbryghus.dk


Udgivet af:<br />

Bryggeriforeningen<br />

faxehus<br />

gamle Carlsberg Vej 16<br />

DK-2500 Valby<br />

Telefon: +45 72 16 24 24<br />

Telefax: +45 72 16 24 44<br />

info@<strong>bryggeriforeningen</strong>.dk<br />

www.<strong>bryggeriforeningen</strong>.dk<br />

redaktion:<br />

Kaspar Bach (ansv.)<br />

Solveig isaksson<br />

grafisk design og tryk: Kailow<br />

eftertryk er tilladt med kildeangivelse.<br />

iSSn: 1901 - 8673

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!