beredskab 06, 2008 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

beredskab 06, 2008 - Beredskabsforbundet

internt beredskab?

Just do it!

Af Niels Erik Bølling, administrator for

Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab

Selv om samfundet i fredstid disponerer

over et redningsberedskab, der hurtigt

kan møde på et skadested, kan det være

af afgørende betydning, at virksomhedens

medarbejdere foretager sig nogle hensigtsmæssige

aktiviteter, hvis der opstår

en uønsket hændelse, før det kommunale

redningsberedskab når frem. Det gælder

navnlig, hvor tidsfaktoren og lokalkendskabet

på virksomheden har afgørende

betydning. Desuden bør virksomheden

kunne bistå det kommunale redningsberedskab

i forbindelse med den egentlige

indsats.

Hvad er internt beredskab?

Det skadebegrænsende beredskab skal

tilpasses den enkelte arbejdsplads og

rettes mod at forebygge eller afbøde

uønskede hændelser som f.eks.: Personskader,

brande, vand- eller stormskader,

terrortrusler mod arbejdspladsen, miljøforurening

og IT-nedbrud samt værdisikring

efter opståede skader. De fleste

arbejdspladser kan med fordel kombinere

det skadebegrænsende beredskab med

virksomhedens arbejdsmiljø, adgangskontrol,

processikkerhed og miljøcertificering

m.v. Enkelte virksomheder vil dog have

behov for et udvidet internt beredskab,

som måske vil omfatte bl.a. hjælperøgdykkere

eller andre specialister.

En win-win situation – alle vinder

Ledelsen kan med rigtig disponering sikre,

at skadebegrænsningen bliver organiseret

til gavn for såvel virksomheden som

medarbejderne. At forudse uønskede

hændelser er godt lederskab og er med

til at skabe et tryggere arbejdsmiljø for

medarbejderne.

Derved kan virksomheden undgå eller

reducere tab ved driftsstop eller i værste

fald at tabe markedsandele. Skadebegrænsning

skal organiseres efter behovet

på den enkelte arbejdsplads. Nogle steder

kan enkelte medarbejdere med lidt ekstra

viden og få midler være nok. Andre steder

er der måske behov for en mere organiseret

struktur. Organiseringen fastlægges

af ledelsen i samarbejde med medarbejderne.

De positive medarbejdere, der gennem

deres handlinger og eksempel, medvirker

til at forhindre eller begrænse uønskede

hændelser, erhverver samtidig kompetence

og personlig udvikling. Det lært

kan de bruge til at sikre kollegaer, familie

og dem selv, og være med til at bevare

beredskab

15

virksomhedsberedskab

arbejdspladsen intakt. Virksomhedens

kunder opnår større leveringssikkerhed.

Mange har leveringssikkerheden højt

prioriteret i forbindelse med valg af leverandør.

Virksomhedens forsikringsselskab

skal udrede mindre erstatninger og kan

derfor ofte tilbyde en lavere præmie, når

sikkerheden er dokumenteret.

Samfundet vinder også, fordi arbejdspladser,

der undgår at blive lukket eller

nedskåret, er en gevinst for samfundet.

Lokalsamfundet undgår, at ledige medarbejdere

skal hjælpes videre.

Hjælp at hente

Mange står klar til at hjælpe virksomheden

videre, hvis man ønsker at etablere

internt beredskab eller blot at sikre, at

medarbejderne får bedre kendskab til

brandsikring og brandbekæmpelse samt

førstehjælp og brug af hjertestartere m.v.

Det stedlige kommunale redningsberedskab

(brandvæsen) vil være et godt sted

at starte, men også en række private

rådgivningsvirksomheder kan hjælpe, især

med organisering af beredskabet samt

anskaffelse af materiel og afholdelse af

øvelser og specialkurser. Sammenslutningen

for Virksomhedsberedskab (SAVIB)

vil kunne vejlede ved at henvise til de

relevante rådgivere ud fra jeres ønsker.

Hvorfor tøve?

Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i

Danmark eller Sammenslutningen for Virksomhedsberedskab

vil eventuelt kunne

foranledige, at en uvildig rådgiver kan deltage

i et sikkerhedsudvalgsmøde og give

flere informationer og input til, hvordan I

kan gribe sagen an.

Derfor denne opfordring: Sæt emnet på

dagsordenen til næste møde i sikkerhedsudvalget.

More magazines by this user
Similar magazines