KIRKEBLADET - Nøvling kirke

noevling.kirke.dk

KIRKEBLADET - Nøvling kirke

KIRKEBLADET

Gunderup - Nøvling

INDHOLD

Side 2

Hvor skal jeg

henvende mig

Side 3

Præsten skriver:

Kære kommende

konfirmand

Side 4

Sommermøde

v. John Engelbrecht

Side 5

Festugekoncert

-All you need is love

Side 6

Mindegudstjeneste

Side 7

Salmemaraton

Side 8

Hvornår skal

jeg i kirke

www.noevling-kirke.dk www.gundeup-kirke.dk

Konfirmander studerer Bibelen

Juni · Juli · August 2013 · Nr. 3 · 79. årgang


Kirkelig vejviser Hvor henvender man sig?

Præster:

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Mail: MNS@km.dk

Tlf. 9833 3015

Fax 9833 3145

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er fredag.

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Nøvling Skolevej 10, 9260 Gistrup

Mail: LRKU@km.dk

Tlf. 9636 6666

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13

ellers gerne efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Sognepræst Ejnar Grønlund

Splinten 16, 9260 Gistrup

Mail: EJGR@km.dk

Tlf.nr. 9831 5226

Træffes telefonisk og efter aftale.

Ugentlig fridag er mandag.

Kirkekontor:

Kordegn Helle Lo Sørensen,

Gunderupvej 1, Gunderup,

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3552

Fax 9833 3542

Mail: HELS@km.dk

Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00.

Tordag tillige kl. 15.30-18.00

Gistrup Kirke: Onsdag kl. 8-9

Kirkebladet

Udgives af et udvalg under Gunderup-

Nøvling menighedsråd: Renate Uhrenholdt,

Lene Riger-Kusk og Rosa Pedersen

(ansvarshavende).

Stof til næste nummer af Kirkebladet

Vedr. Nøvling sogn sendes til:

Rosa Pedersen, rosapreb@gmail.com

Vedr. Gunderup sogn til:

Renate Uhrenholdt,

renate@uhrenholdt.dk

Deadline 18. juli. Næste nummer af Kirkebladet

udkommer september 2013

og dækker månederne september, oktober

og november.

Grafisk Produktion

NordPro, Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg

Tlf. 9811 6555

Fax. 9811 6550

Dåb:

Tidspunkt aftales med kirkekontoret

Vielser:

Aftales ved henvendelse til kirkekontoret.

Husk prøvelsesattest fra

borgmesterkontoret samt dåbs- eller

navneattest.

Navneændring:

Henvendelse på kirkekontoret eller

udfyld blanket på

www.personregistrering.dk

og send blanketten til kirkekontoret

Besøg af præsten:

Ønsker man præstens besøg hjemme,

eller er man som pårørende,

nabo eller ven, bekendt med, at en

person – f.eks. i forbindelse med

hospitalsindlæggelse – ønsker præstens

besøg, er man altid velkommen

til at kontakte en af sognets præster.

Gunderup menighedsråd:

Formand:

Birgit Nielsen

Vaarstvej 47

Skovstrup

9260 Gistrup

Tlf. 9831 4462

Mail: vaarstvej47@gmail.com)

Kirkeværge:

Søren Haals

Oppelstrupvej 115, Gunderup

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3296

Elsebeth Andersen

Birgitte Libak

Inger Søndergaard

Renate Uhrenholdt

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Gunderup:

Elisabeth Bech-Egstrup

Tlf. 4128 2727 eller 2624 9706

Mail:elisabech@gmail.com

Graver i Gunderup:

Lars Windahl Jensen

Tlf. 2081 5557

Fridag: Mandag

Mail: graver-gunderup@mail .dk

Begravelser:

Dag og klokkeslæt for begravelsen

aftales med kirkekontoret. Kirkeværge

og graver kontaktes vedr. gravsted.

Fødsler:

Et barns fødsel skal anmeldes.

Sædvanligvis foretager jordemoderen

anmeldelsen, men er fødslen sket

uden jordemoder, skal forældrene

anmelde fødslen. Du kan anmelde

dit barns fødsel via blanketten

"Fødselsanmeldelse" senest 14 dage

efter fødslen.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:

I kan som ugifte forældre

erklære, at I sammen ønsker at

varetage omsorgen og ansvaret for jeres

barn via blanketten "Omsorgs- og

ansvarserklæring".

Nøvling menighedsråd:

Formand:

Ernst Rosqvist

Ladegaardsvej 11, Visse

9210 Aalborg SØ

Mobil 2278 0948

Mail: erosqvist@gvdnet.dk

Kirkeværge:

Grete Nielsen

Oppelstrupvej 32,

9260 Gistrup

Tlf. 9831 4506 – mobil 2463 4976

Mail:greteregner@mail.dk

Rosa Pedersen

Helle Nygaard Christensen

Oda Huse

Jette Hansen

Regina Hansen

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Ejnar Grønlund

Organist i Nøvling:

Marina Sørensen

Mobil: 4274 2627

Mail:marina.e.soerensen@gmail.com

Graver i Nøvling:

Jens Sørensen

Nøvling Skolevej 10

9260 Gistrup

tlf. 9831 4262

Mail: graver@noevling-kirke.dk

Nr. 3 - 79. årgang 2

Juni · Juli · August 2013


Præsten skriver

Kære kommende

konfirmand!

Af sognepræst Mette Nøhr Shaw

For at blive konfirmeret skal man

være døbt og man skal kende til den

luthersk-evangeliske gudstjeneste.

De fleste konfirmander spørger: Skal

vi gå i kirke? Og ja, det skal man, for

den eneste måde vi kan lære gudstjenesten

at kende, er ved…. ja, at

komme til gudstjeneste.

Men når vi går i kirke, så er det som

regel for at blive husket på det, du

ikke kan sige dig selv og derfor følger

her 12 gode grunde til at gå i kirke:

1. Det, Jesus fortæller dig, er ikke

noget, du kan sige dig selv. Derfor

glemmer du det let. Og derfor skal

du huskes på det med jævne mellemrum.

En gang om ugen er overkommelig

og meget passende.

2. Bekymringer og spekulationer har

det med at tårne sig op omkring os,

så vi ikke kan se klart. Når du går

i kirke, føres du op på et højt sted,

hvor du igen kan se langt.

3. Når du er kørt fast i daglige rutiner

og de sædvanlige måder at gøre

alting på, kan der pludselig komme

en vej til syne, som fører dig nye og

overraskende steder hen.

4. Døden er altings grænse. Men i

kirken får du at vide, at det er den så

ikke alligevel. Det gør godt at høre.

Især når du synes, at tunge døre er

gledet i mellem dig og én, du mistede.

5. Du fylder meget i din egen verden.

Nogle gange alt for meget. I kirken

hører du, at der står en anden lige

ved siden af dig, som har brug for

dig. Du hører, at du ikke er hovedpersonen

i dit eget liv.

6. Når vi går i kirke, er det ikke for at

udvikle os, men for at afvikle os. Det

er godt at vide, at vi ikke skal kunne

det hele og lidt til. Godt at vide, at

det hele ikke afhænger af charme,

selvtillid og lækkert hår. Godt at vide,

at vi er gode nok, som vi er.

7. Hvor kan du ellers sidde til bords

med Jesus selv? Hos ham – ved søndagens

nadver – er der plads til alle.

Også luderne, landsforræderne og

dem, de andre ikke gider lege med.

Mon så ikke der også er en bette

plads til dig?

8. Du kan bruge dage på at fortælle

dig selv, at du er en idiot, der ikke

dur. Om søndagen kan du i en hel

time eller deromkring høre en røst,

der kalder på dig. En røst af en, der

tror på dig, vil noget med dig – ja,

ligefrem finder dig dyrebar.

9. Det går rigtigt, rigtigt hurtigt rundt

omkring. I kirken gør vi stort set, som

vi har gjort de sidste 2000 år. Det

giver ro på.

10. Når du nu går og bilder dig selv

ind, at du bliver snydt for både det

ene og det andet, så er det godt og

nyttigt at gå et sted hen, hvor du bliver

gjort opmærksom på alt det, du

har fået. Og alt det, du dagligt får.

11. I gudstjenesten trænger du ind

i et mysterium. Du får fingrene ned i

nogle dybere lag og bliver en smule

klogere – eller visere – hver gang.

Det tager selvfølgelig tid.

Men inde i kirkens rum har vi tiden

for os.

12. Søndagsfrokosten smager bare

så meget bedre efter en gudstjeneste.

Prøv selv! Det er stærkt vanedannende!

Måske du nu sidder og

tænker, at det er præsten selv, der

lufter sine egne gode grunde til at gå

i kirke, men her tager du fejl; de 12

grunde er formuleret af ”gamle” kon-

firmander, der trods alt overlevede.

Søndag d. 25. august er der konfirmandindskrivning

i vores tre kirker og

i tiden derefter kommer konfirmanderne

til at lære deres kirker bedre

at kende. De kommer også til at lære

alle de andre, der kommer i kirken,

at kende og jeg håber, at mødet må

blive til inspiration for alle.

Mette Nøhr Shaw

Nr. 3 - 79. årgang 3

Juni · Juli · August 2013


Gunderup kirkes

åbningstider

Kirken er åben i graverens arbejds-

tid. Lørdag lukket. Søndag og helligdag

er der åbent i forbindelse

med gudstjenesten.

www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med

motiv fra Gunderup kirke

Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Gunderup sogns

lokalhistoriske arkiv

Har til hus i den gamle konfirmandstue

i Gunderup præstegård. Arkivet

har åbent den første onsdag i hver

måned fra august til juni kl. 14.00 til

17.00.

Uden for åbningstid kontaktes formand

Elsebeth Rasmussen, Polshøjvej

15, Gunderup, 9260 Gistrup – tlf.

98333392

Konfirmander Gunderup 2013

Gunderup

Sommermøde

Livsmod i modvind

Filosof John Engelbrecht, vil i foredraget

fortælle om humor som åndens

solskin og kristendommen som redningsbæltet,

der giver opdrift på livets

hav. Om humor som en elastik af solidaritet

og tilgivelse. Selvom livet ikke

er lutter lagkage, så er livsglæden

sorgløs klar. Sigtet med foredraget er

at vise de rige muligheder, der med

udgangspunkt i positiv tænkning og

evangeliets glædesbudskab kan ændre

mismod til livsmod. Poesiens og

troens billedsprog kan være med til at

skabe en ny fordybelseskultur, så vi

opdager håbet og visdommen i hverdagen.

Om livsglædens nødvendighed, om

livsmod og langsomhed. Kom og få

fornyet og forynget dit livssyn. Kom og

få ideer til et mere kreativt og farverigt

liv. Om fordybelsens nødvendighed og

poetiske ord om sorg og smerte, om

smil og lykke.

Filosof John Engelbrecht er manden

bag drivtømmer-kunst-udstillinger med

langsomheds-ord og fortællerskibet

jagten "Nordstjernen" fra 1872 i Middelfart,

og en bog der er udkommet

om "Livsmod og langsomhed", samt

en ny bog om ”Livsmod i modvind”,

der er på bedding.

Mødet starter i Gunderup Kirke søndag

den 23. juni kl. 14.00 med en

kort gudstjeneste, og herefter holder

John Engelbrecht foredrag i konfirmandstuen.

Besøg os på hjemmesiden og

se gudstjenesteliste, sognearran-

gementer og meget andet

www.gunderup-kirke.dk

Konfirmand 2013

Alle kommende konfirmander og

deres forældre inviteres hermed

til gudstjeneste i Gunderup kirke

søndag d. 25. august, klokken

10.30.

Efter gudstjenesten er der kaffe i

konfirmandstuen, hvor vi får mulighed

for at hilse nærmere på hinanden

og hvor jeg vil fortælle lidt om

konfirmationsforberedelsen.

Konfirmanderne bedes medbringe

deres navne- eller dåbsattest.

Første undervisningsgang bliver

onsdag d. 28. august i konfirmandstuen.

Vel mødt!

Mette Nøhr Shaw

Nr. 3 - 79. årgang 4

Juni · Juli · August 2013


PIGEKAMMERET

Pigekammeret holder ferie

til 10. september, hvor vi

starter op med en bustur til

Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup.

Frokosten spiser vi på Østerild

kro. Frokosten koster 118 kr. og

der skal påregnes et mindre beløb

for bussen.

Vi kører fra Gunderup præstegaard

kl. 10.15, fra Toften,

Nøvling kl. 10.20 og fra Visseladegaard

kl. 10.25.

Mere om turen i næste nummer

af kirkebladet men du kan allerede

nu tilmelde dig turen til

Grete Nielsen tlf. 98314506

mobil 24634976.

Planlagte møder i efteråret:

Tirsdag d. 8/10 og tirsdag d.

5/11

”Pigekammeret” er et tilbud til alle

kvinder.

Der arrangeres 6 eftermiddage i

løbet af året, 3 om foråret og 3 om

efteråret. Der kan være foredrag,

ture, hyggesnak, sang og meget

andet.

Og hver gang er der kaffe med

hjemmebag.

Hvis der ikke står andet, er alle

møderne i Toften, Nøvling

ALL YOU NEED IS LOVE

Salmer fra en Beatles-tid. En collage

bestående af sang og oplæsning.

En salme er en sang om Gud. Gud

er kærlighed. Hovedtemaet i koncerten

er et forløb, der går ’fra ensomhed

til kærlighed’; på baggrund af

et sammenfald i hippiebevægelsens

og kristendommens budskaber. Teksterne

til første halvdel omhandler

ensomhed og er hentet fra Det Gamle

Testamente. Tilsvarende omhandler

teksterne til anden halvdel kærlighed

og er hentet fra Det Nye Testamente.

Folkene bag BEATSALMER er journalist

Marianne Kjær, der står for den

dramatiske oplæsning. Sangsolist,

tenor Simon Mott Madsen. Pianist

Nøvling og Visse

Konfirmander Nøvling 2013

Konfirmandindskrivning

Ved søndagsgudstjenesten den

25. august kl. 10.30 bydes alle

nye konfirmander og deres familie

velkommen. Efter gudstjenesten

er der indskrivning i Toften, og jeg

vil fortælle lidt om den kommende

konfirmationsforberedelse.

Konfirmanderne bedes medbringe

udfyldt konfirmandkort (udleveres

via skolen) samt kopi af dåbsattest/navneattest.

Første gang de

unge mennesker skal til præst er

onsdag den 28. august.

Lene Riger-Kusk

Bjørn Krog Larsen. Organist Tore Bjørn

Larsen. Far og søn spiller henholdsvis

kirkeorgel og klaver, og derfor klinger

musikken fra begge ender af kirken -

samtidig! Der er altså på ingen måde

Friluftsgudstjeneste

I forbindelse med Nøvling Festuge i

uge 36 er der sædvanen tro gudstjeneste

i det fri. Det betyder at søndagens

gudstjeneste flyttes fra kirken

til pladsen ved bydammen i Nøvling.

Rammerne er således nogle andre,

men indholdet er det samme: vi skal

synge sammen, bede sammen, lytte

til Bibelens ord og modtage nadveren.

Efter gudstjenesten er der café

i forsamlingshuset, hvor skolens 6.

klasse er vært.

Nøvling, bydammen

søndag 1. sept. kl. 14.00

tale om kopiversioner, men et friskt

bud på en række kendte Beatles-

sange!

Nøvling kirke,

tirsdag 3. sept. kl. 19.00

Nr. 3 - 79. årgang 5

Juni · Juli · August 2013


Menighedsrådsmøder

Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00

Tirsdag d.. 11. juni

Tirsdag d. 13. august

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.30

Onsdag d. 19. juni

Onsdag d. 21. august

Nøvling Kirkes kor

Korleder: Marina Sørensen

Mobil: Tlf.: 4274 2627

Mail: organist@noevling-kirke.dk

Nye medlemmer er meget velkomne

- har du lyst til at synge i kirkekor

og er mindst i alderen 3.-4.

klasse – så kontakt Marina på

ovennævnte tlf.nr. eller mail.

Gistrup Kirkes kor

Gistrup kirkes kor optager sang-interesserede

drenge og piger fra 3.

klasse og op.

Koret øver torsdage i Gistrup kirke.

Korskolen fra kl. 14.30-15.15,

kirkekoret fra kl. 16.15-18.00.

Kontakt Elisabeth Bech for nærmere

info på mail:

elisabech@gmail.com eller tlf.

26249706

Koret starter op efter sommerferien

torsdag d. 22. aug.

Løst og fast i vore sogne

Kirkebil/taxa

Alle er velkomne til arrangementerne

i pastoratet.

Taxa/kirkebil er

dog kun mulig at

rekvirere, hvis man

bor i et af de tre

sogne.

Bestilling af kirkebil/taxa.

Se bagsiden

Det lokalhistoriske arkiv

for Gistrup, Visse og

Nøvling

har til huse på Nøvling skole i den

sydlige ende af den grønne pavillon,

Perlevej 10, Nøvling, 9260 Gistrup.

Arkivet er åbent

1. onsdag i mdr. kl.15.00-1700 og 3.

onsdag i mdr. kl. 19.00-21.00

Folkekirkens Nødhjælp

Tak til de frivillige indsamlere, der

trods kulde og blæst var på gaden

med indsamlingsbøssen den 10.

marts for at samle ind til bekæmpelse

af sult og fattigdom i den 3. verden.

Også tak til alle jer, der gav et bidrag.

I Nøvling/Visse blev der indsamlet

9.433 kr.

I Gunderup blev der

indsamlet 11.365 kr

Kære hundeejer

Det er de færreste mennesker, der

bryder sig om at træde ud af bilen og

sætte skoen direkte i en hundehømhøm.

Vær rar at samle din hunds efterladenskaber

op – også på kirkens

parkerings- og græsarealer.

FDF Visse

Har du lyst til at være med?

Henvendelse til kredsledelsen

Helene Huse Jensen Tlf. 98314829

Kasper Sørensen Tlf. 21843973

Se også vores hjemmeside:

www.fdfvisse.dk

Mindegudstjeneste i

Gunderup kirke

Traditionen tro mindes vi de faldne

soldater ved træfningen i Lundby d.

3. juli1864. Mindehøjtideligheden

markeres med en gudstjeneste i Gunderup

kirke d. 3. juli kl. 10.30. Prædikant

er Henrik Busk Rasmussen, der

udover at være sognepræst i Nørre

Uttrup og Hvorup også fungerer som

garnisons- og feltpræst. Inden gudstjenesten

er der kransenedlægningen

ved fællesmindesmærket i Lundby

klokken 10 og klokken 10.20 er der

kransenedlæggelse på fællesgraven

på Gunderup kirkegård.

Alle er velkomne

Nøvling kirkes

åbningstider

Nøvling kirke er åben på hverdage kl.

8-16 samt søn- og helligdage i forbindelse

med gudstjeneste.

Telegrammer med motiv

af Nøvling kirke

Kan fortsat købes ved sognearrangementer

og i kirkens våbenhus samt

hos Rosa Pedersen, Kærvej 45, Visse,

tlf. 9831 5074

Besøg os på hjemmesiden og se

gudstjenesteliste, sognearrangementer

og meget andet

www.noevling-kirke.dk

Babysalmesang

Efter sommerferien begynder et nyt

hold babysalmesang. Det vil finde

sted i Gunderup kirke med opstart

den 20. august. Babysalmesang er et

tilbud om en fælles musikalsk oplevelse

for det lille barn mellem 3 og 8

måneder sammen med far eller mor.

Det hele foregår i kirkerummet, og det

musikalske indhold er primært salmer

og kirkelig musik. Sangene tilsættes

fagter, dans og forskellige rekvisitter.

Bagefter er der tid til en snak og en

kop kaffe/te. Læs mere – bl.a. om tilmelding

– på kirkernes hjemmesider

Nr. 3 - 79. årgang 6

Juni · Juli · August 2013


Løst og fast i vore sogne

Salmemaraton 2013-2016

- i Aalborg Østre Provsti

I løbet af de næste 3 år bliver der i

Aalborg Østre Provsti mulighed for at

lægge stemme til samtlige salmebogens

791 salmer. En lang række

sogne i provstiet samarbejder om det,

så de sangglade deltagere vil komme

til at synge i forskellige kirker og

møde forskellige præster og musikere

undervejs.

At synge sig igennem Den Danske Salmebog

er som et maratonløb, men det

skulle også gerne kaste mange glæder

af sig undervejs. Først og fremmest

glæden ved at synge sammen i

provstiets meget forskellige og smukke

kirkerum, der er perfekt bygget til

sang og musik, samt tid til at fordybe

sig i nogle af dansk digtnings smukkeste

tekster. Det er blevet sagt om Den

Lagkagen

manglede ikke

Danske Salmebog, at den er verdens

bedste. Den rummer århundreders

digteres og komponisters forsøg på at

give den kristne tro, ord og toner.

Den seneste udgave af Den Danske

Salmebog udkom i 2003. Her fik

Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann

og alle de andre »grand old men« selskab

af nulevende salmedigtere som

Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard

Andersen, Holger Lissner og Lars

Busk Sørensen. Gamle og nye salmer

står side om side på salmebogens

knitrende sider, vidt forskellige i stil

og udtryk.

I perioden fra september 2013 til

maj 2016 vil der blive afholdt salmesangsaftener

i en af provstiets kirker.

Det vil foregå skiftevis på tirsdage,

onsdage og torsdag i ulige uger, kl.

19.00-21.15, og der er kaffepause

undervejs.

Vi vil synge ca. 15-20 salmer hver aften,

og så vidt muligt tage hensyn til

kirkeårets højtider og de dertil hørende

salmer. Man behøver ikke deltage

hver gang, men kan hoppe til og fra,

når det foregår i en kirke i nærheden.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til

at krydse sognegrænserne og synge

med i provstiets mange smukke kirker.

Tag din sangglade nabo med til salmemaraton

i Aalborg Østre Provsti!

Flere oplysninger kan hentes på www.

facebook.com/salmemaraton

og www.salmemaraton.dk

Dronningens føDselsDag blev fejret i "Pigekammeret"

Jo, det er

præsten

Dronningen" alias Hanne

Parhuus holdt tale.

Er hun ikke skøn

Nr. 3 - 79. årgang 7

Juni · Juli · August 2013


Maj

Gudstjenester

Gunderup Nøvling Gistrup

26.05 Trinitatis 9.00 Grønlund 10.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

Juni

02.06 1.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 9.00 Nøhr Shaw 10.30 Grønlund

09.06 2.s.e. Trin. 10.30 Riger-Kusk 10.30 Nøhr Shaw 9.00 Nøhr Shaw

16.06 3.s.e. Trin. 9.00 Grønlund 10.30 Grønlund 10.30 Riger-Kusk

23.06 4.s.e. Trin.

14.00 Nøhr Shaw / Engelbrecht,

sommermøde

9.00 Grønlund 10.30 Grønlund

30.06 5.s.e. Trin. 10.30 Grønlund 10.30 Nøhr Shaw 9.00 Nøhr Shaw

Juli

07.07 6.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 9.00 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk

14.07 7.s.e. Trin. 9.00 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk 10.30 Nøhr Shaw

21.07 8.s.e. Trin. 10.30 Riger-Kusk 10.30 Nøhr Shaw 9.00 Riger-Kusk

28.07 9.s.e. Trin. 10.30 Riger-Kusk 9.00 Grønlund 10.30 Grønlund

August

04.08 10.s.e. Trin. - 10.30 Grønlund 9.00 Grønlund

11.08 11.s.e. Trin. 9.00 Grønlund - 10.30 Grønlund

18.08 12.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk 9.00 Riger-Kusk

25.08 13.s.e. Trin. 10.30 Nøhr Shaw 10.30 Riger-Kusk

14.00 Grønlund, Nøhr Shaw,

Riger-Kusk

September

01.09 14.s.e. Trin. 9.00 Grønlund 14.00 Riger-Kusk, festuge 10.30 Grønlund

Kirkebil, Gunderup: kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til sognearrangementer senest samme dag

kl. 11.00.

Kirkebil, Nøvling: taxa til gudstjenester og sognearrangementer kan bestilles hos Grete Nielsen, tlf. 9831 4506 / 2463 4976 eller hos Ernst Rosqvist, tlf.

2278 0948 senest dagen før kl. 17.00.

Gudstjenester på:

Skovbrynet kl. 10.30: 28/5 Riger-Kusk (altergang); 11/6 Nøhr Shaw; 25/6 Nøhr Shaw (altergang); 9/7 Riger-Kusk; 23/7 Nøhr Shaw (altergang);

6/8 Grønlund; 20/8 Riger-Kusk (altergang); 3/9 Grønlund

Beltoften kl. 10.00: ingen gudstjenester i perioden pga. renovering. Der henvises til Skovbrynet.

GUNDERUP

23/6 kl. 14.00: Sommermøde - Gunderup

kirke efterfølgende foredrag

v/ John Engelbrecht i konfir-

mandstuen

3/7 kl. 10.00: Kransenedlægning på fæl-

lesmindesmærket i Lundby

3/7 kl. 10.20: Kransenedlægning på fæl-

lesgraven i Gunderup

3/7 kl. 10.30: Mindegudstjeneste i

Gunderup kirke

20/8: Babysalmesang-tilmelding

se kirkens hjemmeside

25/8 kl. 10.30: Gudstjeneste og konfir

mandindskrivning

Opslagstavlen

NØVLING

20/8: Babysalmesang (Gunderup)

– tilmelding se kirkens

hjemmeside

25/8 kl. 10.30: Gudstjeneste og konfirmand

indskrivning

1/9 kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste ved

dammen i Nøvling

3/9 kl. 19.00: Koncert “All you need is

Love” Nøvling kirke

10/9 kl. 10.15: Pigekammeret – udflugt til

Kirsten Kjærs Museum til-

melding - se kirkens hjem-

meside

GISTRUP

30/5 kl. 19.00: Forårskoncert

3/6 kl. 10.30: Herreværelset

4/6 kl. 9.00: Udflugt til Hanstholm

5/8 kl. 10.30: Herreværelset

25/8 kl. 14.00: Konfirmand-

indskrivning

More magazines by this user
Similar magazines