Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

18

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1. Indledning .................................................................................................3

2 . Habitatdirektivets formål og opbygning ..........................................3

2.1 Direktivets artikler 3-5 (udpegning af habitatområder) .............5

2.2. Direktivets artikel 9 (senere ændring af udpegningen) ..............9

2.3. Direktivets artikel 6 (forvaltning af habitatområderne)............13

2.3.1. Artikel 6, stk. 1

(bevaringsforanstaltninger for habitatområder) ................13

2.3.2. Artikel 6, stk. 2-3 (forstyrrelser, planer og projekter)........18

2.3.3. Artikel 6, stk. 4 (kompensationsforanstaltninger) .............26

2.4. Direktivets artikler 12-16 (beskyttelse af arter) ..........................28

3. Sammenfatning.......................................................................................34

More magazines by this user
Similar magazines