Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

direktiver. Kammeradvokaten har yderligere – godt hjulpet af professor Peter Pagh, der er

ekspert i EU-jura ved Københavns Universitet - peget helt konkret på de punkter, hvor der

især skal gøres en indsats.

Som formand for en aktiv interesseorganisation opleves det i stigende grad som et

irritationsmoment, at vi skal overbevise natur- og miljømyndigheder om direktivernes

rækkevidde, og det ville være langt mere frugtbart, hvis vi ikke skulle bruge så mange kræfter

på at fastholde miljømyndighederne på deres juridiske forpligtelser i helt åbenbare spørgsmål

som opfyldelse af EU-lovgivningen. Her kunne DOF’s ressourcer være anvendt bedre på nye

initiativer til beskyttelse af den trængte natur. I DOF er vi imidlertid parate til at følge de

internationale forpligtelser helt til dørs. Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 var et af EU’s

(dengang EF’s) første natur- og miljødirektiver. Det er, fordi bevarelsen af fuglene og deres

levesteder om noget er et internationalt anliggende.

DOF har allerede klaget til Europa-Kommissionen over den manglende udpegning af tre

vigtige fugleområder på havet (Kattegat, Det ydre Vadehav og Skagerrak), og vi har i

2002 klaget over den mangelfulde beskyttelse og den fejlslagne forvaltning af Tøndermarsken,

der er udpeget som særligt EF-fuglebeskyttelsesområde. Europa-Kommissionen er gået ind i

disse sager, og DOF er overbevist om, at det vil føre til en forbedret beskyttelse af disse

områder. Desværre er disse sager ikke de eneste, som DOF kunne klage over. Det ville

utvivlsomt tjene sagen og Danmark bedst, hvis den danske regering selv fik bedre hånd i

hanke med beskyttelsen og forvaltningen af de internationale beskyttelsesområder.

Når alt dette er sagt – så er det tid at se fremad. Derfor udgiver DOF denne

dokumentation. Lad os komme i arbejdstøjet og få sat Natura 2000 på skinner!

Christian Hjorth

Formand for Dansk Ornitologisk Forening

4

More magazines by this user
Similar magazines