24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

Driftsbestyrerboligen. Bestyreren af Holmegaard Glasværk boede i denne villa, bygget i 1835. I køkkenet findes endnu en niche til det gamle brændekomfur, og i gavlværelset på første sal er to indbyggede alkover bevaret. I dag fungerer bygningen som gæstebolig og til repræsentation. sene er holdt i de samme hvide eller gule farver. Boligerne blev opført, når der var brug for det. Således byggede glasværket de gule to etages karreer, kaldet Sveaborg, til svenske glasslibere i 1920, og da glasværket begyndte industriel flaskeproduktion, var der brug for ingeniører. De fik også deres eget hjem i den såkaldte Kavalerfløj, som var boliger opført til de unge, ofte ugifte ingeniører. Gennem snart 200 år har holmegaard Glasværk været rammen om et almindeligt bosætningsmøn- Et udvalg af Holmegaards glasproduktion. ster og familieliv side om side med glasproduktionen. Hvis en arbejder sagde op på glasværket, blev hans lejemål også sagt op. Selvom de fleste af glasbyens indbyggere fortsat er knyttet til glasværket, heraf nogle i sjette generation, er livet i arbejderkvartererne nu under forandring. Det traditionelle livsmønster er blevet brudt. Kulturmiljøet Holmegaard Glasværk var og er et fabrikssamfund med produktionsbygninger og arbejderboliger, havelodder, funktionærboliger, skole, marketenderi og kapel. Bygningsmassen fortæller om produktionen, som den har udviklet sig over 150 år i en lukket patriarkalsk verden, hvor fabriksejeren sørgede for sine arbejdere fra vugge til grav. Den isolerede beliggenhed på kanten af mosen har bidraget til at det samlede fabriksmiljø har levet sit eget liv og på enestående vis undgået forstyrrelser udefra. Nogle bygninger forsvandt, efterhånden som de mistede deres funktion. Glasmuseum og kiosk er eksempler på nye funktioner, der antagelig har reddet bevaringsværdige bygninger. Uanset hvilke nye funktioner, der måtte gøre deres entré, er det afgørende, at den samlede fortælling i kulturmiljøet bevares intakt. KULTURMILJØER I STORSTRØMS AMT 23 HOLMEGAARD GLASVÆRK

More magazines by this user
Similar magazines