24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

København C.F.C. Paulsen, der

sammen med sin far, opførte en lille

fabrik uden for Næstved i 1868.

Fabrikken var udformet som traditionel

trelænget bondegård, og den

blev lagt ved de grønne marker

langs Vordingborgvej. I dag udgør

fabrikken den sydlige afslutning på

Brandtsgadekvarteret.

I fabrikkens værkstedslænger var

der smedeværksted, maskinværksted

samt et jernstøberi, og bygningerne

står sammen med en fjerde

længe, der blev bygget i 1876, i det

ydre endnu som da de blev opført.

I det hele taget er de gamle, men

velbevarede fabriksbygninger et

meget sjældent minde om industrialiseringens

tidlige historie i Danmark,

og bygningerne rummede

Nordeuropas bedst bevarede jernstøberi

fra sidst i 1800-tallet. I 1986

var der endog planer om at flytte

fabrikken og støberiet til Den gamle

By i Århus.

Brandtsgadekvarteret består af

fire gader. Det er Brandtsgade,

Godthåbs Allé, Ågade og Reistrupvej,

der forbinder Indre Vordingborgvej

med Havnegade ved Susåen.

Kvarteret voksede frem i sydlig

retning ned over terrænet fra den

højtliggende Ostenfeldts Stiftelse,

opført midt i 1800-tallet på en

Brandtsgadekvarteret. Brandtsgade,

Godthåbs Allé, Ågade og

Reistrupvej udgør Brandtsgadekvarteret.

Kvarteret afgrænses af

Indre Vordingborgvej og Havnegade,

hvor før Susåen løb.

gammel klostergrund, samt den af købmand Brandt opførte kasernebygning,

Grønnegården, fra 1889, som blev udlejet til byens dragoner.

Købmand F. L. Brandt ejede vistnok også en del af marken, hvor

kvarteret skød op. I hvert fald fik den første gade hans navn, og

Brandtsgade optræder første gang på et kort i 1882, hvor gaden dog

endnu ikke var bebygget.

De næste gader, der kom til, er formentligt Ågade og Reistrupvej.

Om kvarterets fjerde gade, Godthåbs Allé, véd man, at den blev anlagt

på en tidligere cykelbane opført af en vis isenkræmmer Bahnson.

Her kørte cykelryttere løb på de såkaldte Safety-cykler, udviklet kun

få år tidligere i England som de første cykler af moderne tilsnit, dog

endnu uden luftringe og frihjul.

Paulsens Maskinfabrik. Brandtsgadekvarteret var ikke udelukkende et boligkvarter, der lå flere mindre

fabrikker og værksteder. Da Paulsens Maskinfabrik blev opført i 1868, lå den udenfor byen. Her

var plads til at ekspandere, og så var man tæt på Susåen og havnepladsen. I dag er fabrikken lukket,

men det er meningen, at bygningerne skal omdannes til beboelse.

KULTURMILJØER I STORSTRØMS AMT 25

BRANDTSGADEKVARTERET I NÆSTVED

More magazines by this user
Similar magazines