24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

Oversigt over gangsystemer. Stevnsfortet bestod af

mere end 1,6 kilometer gange, depoter og magasiner,

beboelsesfaciliteter, værksteder, hospital og artillericentraler.

Der var også tænkt på et ligkapel.

Da fortet i 1982 - 83 blev moderniseret, tog forsvaret

det sydlige anlægsområde ud af drift. Rummene

står i dag intakt og med den oprindelige indretning

bevaret.

kring i det flade, græsklædte landskab,

og selve nedgangen til Stevnsfortets

underjordiske dele ligger i

en bunker. Nedgangen stikker kun

lige op af jorden bag ved tre små,

hvide bygninger, som i dag rummer

tekniske driftsanlæg for Søværnets

Operative Kommandos radarstation.

Fortet bygges 1951-54. Stevnsfortets underjordiske

gange er hugget ind i kalkklinten, 18 meter under

jordens overflade.

Disse tre huse ligner med hvidkalkede

vægge og gråt eternittag et lille

husmandssted, hvis ikke det var

for den 25 meter høje radarmast, de

to radiosendemaster på grunden og

01. Elevator fra nedgangsbunker.

02. Trappe fra nedgangsbunker.

03. ABC-rensestation.

04. Depotområde.

05. Magasiner, 150 mm lysgranater og 40 mm.

06. Reservedele.

07. Havaricentral-

08. Toilet og bad.

09. Ligkapeller.

10. Panserdøre.

11. Skakt til overfladen (tildækket).

12. Flankeringskonstruktion.

13. Hospital.

14. Maskinværksted.

15. Maskincentral nord.

16. Beboelse pjecebesætning P1.

Stevnsfort

Gangsystem og rum i

undergrunden ca. 1956

17. Ammunitionsmagasiner P1.

18. Officers- og befalingsmands beboelse.

19. Artilleriværksted.

20. Elværksted og gasfiltre.

21. Maskincentral syd.

22. Beboelse pjecebesætning P2.

23. Ammunitionsmagasiner P2.

24. Ammunitionsmagasin 40 mm.

25. Gang til 40 mm batteri syd.

26. Officers- og befalingsmands beboelse.

27. Beboelse menige og toiletter.

28. Skakt til ildlederpost 2.

29. Artillericentral.

30. O-rum.

31. Artillericentral luftværn / ABC central.

32. Radarrum / Skakt til radar.

pigtrådshegnet omkring. Oprindeligt er bygningerne da også et husmandssted,

i folkemunde kaldet Svend Åges hus efter den sidste ejer.

Det var en af de fire ejendomme, som blev eksproprieret, da fortet

skulle bygges. En anden eksproprieret ejendom blev udbygget til kaserne

for den godt 150 mand store bemanding af værnepligtige samt

befalingsmænd og officerer. Kasernen bruges i dag til sikret ungdomsinstitution,

men portvagten vidner stadig om bygningernes militære

fortid.

Størstedelen af Stevnsfortet ligger under jorden, og fortets halvanden

kilometer lange underjordiske gange er hugget ud i kalkklinten

18 meter under overfladen. Stevnsfortet stod færdigmonteret i 1954

og består af gange, der forbinder fortets kommandorum med de forskellige

mandskabsrum og fortets andre installationer.

Konstruktionen af gange og rum skete efter det engelske søværns

erfaringer fra lignende anlæg i Dover Klint. Fra søsiden trængte man

med boremaskinerne to steder ind i klintens indre. Det skete direkte

fra havstokken, og efter anlægsarbejdet var færdigt, blev de to indgange

blændet. I stedet blev der ved siden af anlagt to mindre, såkaldte

rævegange, som fører fra stranden ind i fortet, og i dag kan den undrende

iagttager fra søsiden se de to stærkt forrustede jerndøre, som

lukker rævegangene midt i den rå kalkklint.

KULTURMILJØER I STORSTRØMS AMT 37

STEVNSFORTET

More magazines by this user
Similar magazines