Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

friefagskoler.dk

Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

Indhold Indledning: ...................................................................................................................................... 3 Det særlige for skoleformen ......................................................................................................... 4 Mettes case – fra misbrugshjem og pjækkeri til retning i livet ...................................................... 5 Uddannelsesparathed – hvilke unge er ikke klar til uddannelse? .................................................. 6 Mies case – fra panikangst til udannelse på SOSU-skolen. ........................................................... 7 Hvordan hjælper vi unge til uddannelsesparathed? ....................................................................... 9 Stines case – fra vrede og afvisning til sygeplejerskestudiet ....................................................... 10 Lærernes faglige pædagogiske kompetencer .............................................................................. 12 Lars’ case – fra ungdomskriminalitet til kok .............................................................................. 13 Lærernes pædagogiske tilgang til eleverne ................................................................................. 15 Annies case – fra et beskyttet job til en erhvervsuddannelse....................................................... 16 Gøremålsundervisning på en fri fagskole ................................................................................... 17 Sus’ case – fra lukkethed til en åbenhed gennem det kreative .................................................... 19 Hvem er eleverne på de frie fagskoler? ...................................................................................... 20 Kirstens case – fra kriminel til uddannelse på SOSU-skolen ...................................................... 21 Hvilke opgaver løfter Frie Fagskoler ......................................................................................... 22 Forlænget mentorordning .......................................................................................................... 23 Afslutning ..................................................................................................................................... 24 Følgende frie fagskoler har bidraget til projektet ........................................................................... 24 Kontakt ......................................................................................................................................... 25 Litteraturhenvisninger ................................................................................................................... 25 2 Friefagskoler.dk Vartov – Farvegade 27 hej@friefagskoler.dk Telefon 3311 1291 1463 København K www.friefagskoler.dk

Similar magazines