Se mit foredrag på PowerPoint - Filatelisten

filatelisten.dk

Se mit foredrag på PowerPoint - Filatelisten

Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler (1810-1878

var en af Danmarks store sønner.

Han blev gift 6.1.1836 med Bertha Frederikke

Henrietta Løvenskiold (20. juli 1814 - 9. juni 1875)

og boede Dragsholm Slot (Adelersborg) i

Odsherred.

Han var meget vellidt egnen og var

ankermanden bag dræningen af Lammefjorden i

1873.

Han var en af dansk landbrugs mest innovative

godsjere i datiden. Han var først i landet med

roedyrkning 1848, den første, der indførte

dampkraft i landbruget 1856, og 1852-62 stod han

bag udtørringen af Svinninge Vejle. Slutteligt tog

han initiativ til Lammefjordens inddæmning i 1873.

Han var MF 1865-66 og blev som fortaler for

samarbejde mellem gårdmænd og godsejere

formand for Oktoberforeningen og bidrog til

grundlovsrevisionen af 1866. Som

landstingsmedlem fra 1866 nærmede han sig

efterhånden Venstre.


Carl Steen Andersen Bille (1.7.1828 i Nykøbing

Sjælland – 11.11.1898 i Holbæk) var en journalist,

politiker og embedsmand. Kan tilskrives

hovedæren for Odsherredsbanen

Erik Johansen (1912 – 2000) var Holbæk

Privatbaners direktør 1947 - 1982


Gundestrup Færgekro

Pindals Kro ved Høve d. 16. juli 1887

Svinninge Kro d. 20. oktober 1887

Odsherreds Jernbane


Holbæk Station 1933


K 564 i 1957. OHJ 24 med gennemgående vogne d. 4.5.1969. D 857 i 1970. M 3 og Sm 15


Sm 15. OHJ 38 i Nyk. S. 1969. C 219. Qa 301 og 304


Øverst: Holbæk Station ca. 1908 og 1915. Nederst: Holbæk Station ca. 1925


Daddelæsker i Holbæk d. 28.4.1968. Mandag d. 15. april 1985


Mårsø: Bureaustempel og meddelelse om ankommet gods. Gislinge: STJ + Bureaustempler


Sandby var banens næstmindste station

Sandby – Gislinge = 2100 m.

Manillaseddel anvendt til frøprøver


Postkort fra 1907. Fotos har jeg selv taget i 1964


Fotos af skinnebus og lastbil 1964 Foto d. 26.5.1963. Postkort ca. 1955?


O.H.J.-stempel, senest kendte postalt anvendt. K 564 i Hørve 1957


Faareveile Kro

Fårevejle ca. 1950? Luftfoto. Diligencebrev 1878-79. Faarevejle UDS


Asnæs. Mange turister til Odsherred benyttede Asnæs Station


Damptog vej fra Asnæs til Grevinge. Grevinge 1918. Grevinge 1991. Grevinge ca. 1910


Kelstrup 1918 og 1959. Tryksag 1905. Billet 1936. Tidligst kendte Keldstrup Posthornstp. d. 24.12.1927


Vig Station ca. 1910. HTJ Sm 19 i Vig d. 20.2.1963. Vig by ca. 1920 og ca. 1938. Turistmærkat.


Asmindrup lå i landsbyen Svinninge. Banen ikke kunne have 2 stationer med samme navn.


Højby ca. 1910 og ca. 1940?. Højby 1925 og Nyled 1959


Nykøbing Sjælland Station ca. 1905 og 12.6.1983. Havnebanen ca. 1905 og 1980


K 564 i Nyk. S. 1957 og 2 x 1964. 4 fotos fra d. 12.6.1983: 45 med P 4074 og 3 stations-fotos


Nykøbing S. 1980? Hotel Phønix ca. 1960. Nykøbing Sjælland ca. 1940 og ca. 1965


Rutebil fra 1932, overtaget af OHJ i 1942. Hurtigruten Odsherred – Kbh. Her Jyderup Lyng 1955

Buskøreplan 1955


G 625 i 1970. HTJ 22. M 11 og Mp 36. HTJ D 44


Holbæk Station 1915

Vipperød Station

Køreplan 1938

HTJ banemærker


Tølløse 1915, 1952, 1961 og 1985


Høng – Tølløse 1906, Slagelse – Tølløse 1976 og Tølløse – Høng 1982


Kirke Eskilstrup ca. 1915. Kirke Eskilstrup STJ. Byen med Købmand. Udstrup Trinbræt 1971


St. Merløse Station ca. 1905, Hovedgaden, lokalforsendelse 1917 og brev 1938 fra St. Merløse


Nyrup Station 1914 og 1917


Stenlille Station 1938 og 1952. Ovalstempel H.T.J. 1905. Militærøvelse 1908 ved Stenlille


Stenlille ca. 1950? Højskolehjem- og Afholds-restauration. Fodbold!


3 fotos af Vedde Station i 1952. Hotellet der blev opført i 1902 lå lige overfor stationen


Under besættelsen blev der gravet tørv i Aamosen. Eventyret sluttede i 1951/52


Postkort til Døjringe 1908

Brev fra Overpakmesteren i Vedde 1908 til Aarhus

Tjenestekøreplan 1923

Sorø – Vedde banen ved Sorø Husholdningsskole


Dianalund Station ca. 1905 og 1952. Daddelæske d. 7.8.1985.


De sidste dage inden

Julen 1955: Pakker

afstemmes med

adressekortene af portør

fra HTJ og postbud fra

Filadelfia

Mejeriet ca. 1908. Juleposten 1955.


Skellebjerg Station 1952. Skellebjerg by 1909.


Hestehaven 1959

Conradineslyst 1959


Ruds Vedby Station ca. 1905 og 1952. Tv. postkontor. Afholdshotellet opførtes 1902


A 70 isoleret omv. Ramme. Vedbygård var i en længere årrække rekonvalescenthjem.

Gæsterne hertil kom med toget og blev afhentet i lukket hestevogn stationen


Kulby Station 1964. Forretning i Kulby 1908. Posthornstempel og Bureaustempel d. 29.1.1955


Høng Station ca. 1920. Skandia skinnebus ca. 1955. Daddelæsker 1964. Daddelæske 1985


Løve og Havrebjerg. Slagelse 1959 og ??


".... og der er heller ikke tvivl om at banen i de år den kørte, har haft endog meget

stor betydning for ophjælpning af erhvervslivet denne ret fattige og afsides

liggende del af Sjælland."

Sådan sluttede B. Wilcke & P. Thomassens bog fra 1963 om Hørve - Værslev

Jernbane. Bogen var udgivet af Dansk Jernbaneklub som den tredje i en lang

række bøger om Danske jernbaner. Det var den første bog om jernbaner jeg som

ung 14-årig jernbaneentusiast erhvervede. Den blev købt straks ved udgivelsen.

Selv om jeg aldrig har oplevet banen mens den var i drift har den lige siden vi

flyttede til Svinninge i 1962 - hvor mine forældre overtog kroen - været "min

bane". Utallige er de beretninger jeg har hørt fra mine forældres stamgæster i

krostuen Svinninge Kro. En gårdejer fortalte mig at han havde jord som

banen gik igennem og som han købte efter banens nedlæggelse. En anden

kunne huske banens sidste tur. En tredje - en af Hørves "matadorer" - kunne

berette at han fik toget til at vente et kvarters tid med at afgå fra Hørve fordi

han var forsinket . En fjerde havde arbejdet Værslev station. Osv. osv. Alt blev

slugt råt med store øjne og ører.

I min læretid som kolonialkommis i en gammel købmandsgård, Høyer &

Rasmussen i Hørve, har jeg ofte leveret varer til Lykkeberg, der havde indrettet

en fiskefabrik i banens gamle remise i Hørve. Tit gik turen også til

kommunekontoret, hvor der hang et stort luftfoto af byen, hvor man tydeligt

kunne se Hørve - Værslev Banen


”Høyer & Rasmussen”.

Den gamle

købmandsgård i Hørve

K

r

o

s

t

u

e

n


HVJ 13, Hanomag 1921. HVJ 23, HVJ M6 under besættelsen, C 501


Tjenestekøreplan 1955


Hørve ca. 1910 og ca. 1905. Nederst ca. 1955?


HVJ M 6 i Hørve 1956. Remisen i Hørve 1953. M 5 d. 30.12.1956


HVJ 23 og HVJ M 5 i Hørve 1956. HVJ M 5 med sprøjtetog i Svinninge juni 1964


Så nåede banen til Bjergesø. Den

nærved liggende højskole i Vallekilde

havde banen stort set ingen gavn af,

Hørve lå for tæt . Uforståeligt at man

valgte Bjergesø i stedet for Vallakilde


Skippinge = Starreklinte. Starreklinte d. 31.12.1956 15-18. Egemarke, sidespor og uofficielt trinbræt


Føllenslev Station 1951-52 og ca. 1930.


Eskebjerg Station 1956. Eskebjerg Købmandsgård. I 1953 fik HVJ koncession ruten Hørve - Kalundborg


Alleshave Station 1954


Kaldred Station juli 1943


Selv om Værslev var et af Sjællands store jernbaneknudepunkter voksede der aldrig en by

op omkring banen der lå ca. 2 km. nord for Værslev by


Værslev 1943 og 1944. HVJ 13 under rangering i Værslev 1946


Skinneoptagning ved

Hørve april 1957

More magazines by this user
Similar magazines