Generalforsamling - onlinecatalog.dk

onlinecatalog.dk

Generalforsamling - onlinecatalog.dk

HK

01I2012

BLADET

SYDJYLLAND

Alle tiders

læreplads

Regionshuset i Vejle kåret

til årets praktiksted

Fyret under barselsorlov

– fik 150.000 kroner

Generalforsamlinger

i afdeling og sektorer


Lederen - AF AFDELINGSFORMAND PER BERGENHAGEN, HK SYDJYLLAND

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Konkurrenceevne

handler ikke

kun om løn

Overenskomstfornyelsen på det private område er i fuld gang.

I skyggen af krisen bliver det næppe en lønfest, men mens arbejdsgivere

og erhvervsorganisationer med skinger røst kræver

løntilbageholdenhed, fordi konkurrenceevnen er truet, vil jeg gå i

brechen for en mere nuanceret opfattelse.

Konkurrenceevne handler også om andet end løn. F.eks. om et

ukorrupt og ”ordentligt” samfundssystem, en god infrastruktur,

en veluddannet arbejdsstyrke, fleksible og innovative medarbejdere

og kompetente ledere. På disse parametre står vi stærkere

end mange andre lande.

Et par eksempler: Målt på lønkroner er det umiddelbart billigere

at få en vare produceret i en eller anden kinesisk provins.

Men muligvis kan det i sidste ende gøres lige så billigt på en

produktionsvirksomhed tæt på motorvejsnettet i Trekantsområdet,

hvorfra det er meget nemmere at distribuere varerne. Lige

så vel kan det tænkes, at der er en gevinst ved at lade udviklingsorienterede

og kreative danske medarbejdere løse opgaverne

frem for at sende dem til fjerne asiatiske lande, hvor man

nogle steder oplever en mere rutinepræget og ”reproduktiv” tilgang

til arbejdet.

Måske derfor – og fordi medarbejdere i f.eks. Kina også er begyndt

at forlange en acceptabel løn – har vi senest set en vis

insourcing (!) af job fra Fjernøsten.

Og er det nu så skidt med den her konkurrenceevne, som vi får

tudet ørerne fulde med?

Tja. Ved indgangen til 2012 faldt ledigheden en smule, virksomhedernes

konjunkturbarometre gik lidt op, og betalingsbalancen

havde det bedre end ventet. Mens eksporten til de øvrige

EU-lande i november sidste år (seneste tal) faldt med 2,9 procent,

steg eksporten til vækstmarkederne uden for EU med 4,9

procent. Alt i alt: Ikke så ringe endda.

Derfor vil jeg opfordre grædekonerne til at tage en tudekiks og

samtidig invitere arbejdsgiverne til en dialog ud fra et mere nuanceret

udgangspunkt, end at alle problemer løses, hvis blot

medarbejderne viser løntilbageholdenhed.

Vær i øvrigt opmærksom på, hvad der menes, når det siges, at

lønnen ikke må stige. Med de prisstigninger, vi

p.t. oplever, er der pokker til forskel på at

fastholde lønnen i kroner og øre – og i

købekraft.

I første tilfælde er der reelt tale om

løntilbagegang, og den manglende

købekraft vil påvirke den indenlandske

efterspørgsel og dermed

blot bidrage til at forstærke krisen.

Fastholdelse af købekraften

(reallønnen) må være det mindste,

man kan forlange af Overenskomst

2012.

Jeg ønsker hermed forhandlerne

god vind og et resultat, som

både lønmodtagere og arbejdsgivere

kan betragte som

en succes.

2

HK SYDJYLLAND

Tlf. 70 11 45 45

E-mail: syd@hk.dk

www.hksyd.dk

KOLDING

Jupitervej 1, Bramdrupdam,

6000 Kolding

ESBJERG

Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg

Lukkedag onsdag

HORSENS

Rådhustorvet 21, 8700 Horsens

Lukkedag tirsdag

RØDEKRO

Brunde Øst 16, 6230 Rødekro

Lukkedag tirsdag

SØNDERBORG

Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Lukkedag torsdag

VEJLE

Søndergade 26, 7100 Vejle

(bagsiden af Å-centret)

Lukkedag onsdag

RING TIL HK

Tlf. 70 11 45 45

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

ÅBNINGSTIDER

Kolding:

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag, onsdag og

torsdag kl. 9.00-15.00

Fredag kl. 9.00-13.00

Horsens:

Mandag kl. 14.00-17.00

Onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00

Fredag kl. 12.00-13.00

Øvrige kontorer:

Mandag kl. 10.00-17.00

Fredag kl. 10.00-13.00

Øvrige dage kl. 10.00-14.00

Bemærk lukkedagene

NÅR DU RINGER TIL OS

Du får først følgende fire valg:

Tast 1 for HK Hovedstaden.

Tast 2 for anden lokal HK-afdeling, f.eks. HK Sydjylland.

Tast 3 for forbundshuset.

Tast 4 for HK’s a-kasse eller jobformidling.

Indtast derefter dit CPR-nr. Så bliver du hurtigt viderestillet

til den rigtige medarbejder.

Ikke-medlemmer kan indtaste postnummer.


Ikke en god idé

Hvis ordrerne svigter, kan det lyde besnærende at dele arbejdet

– men pas på, advarer HK/Privat Sydjylland

Tekst: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

Af og til får HK/Privat Sydjylland henvendelser fra medlemmer,

hvis arbejdsgiver lufter tanker om arbejdsfordeling blandt de

ansatte. Typisk når ordrerne svigter, og der er for lidt at lave.

Det kan umiddelbart lyde som en god og solidarisk løsning,

men ikke desto mindre advarer HK/Privat Sydjylland mod at sige

ja. I alle tilfælde bør man tage både HK og HK’s a-kasse med

på råd.

Regler skal overholdes

For det første er der en lovgivning, der skal overholdes, før arbejdsfordeling

kan komme på tale. Således er der regler for,

hvordan og hvor længe arbejdstiden kan sættes ned.

De ansatte er beskyttet mod afskedigelse, mens arbejdsfordelingen

står på, og kan få supplerende dagpenge, men dermed

skal de også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være klar

til at sige ja til et fuldtidsjob i en anden virksomhed.

Sidst, men ikke mindst: Den faglige organisation skal tages

med på råd, da arbejdsfordeling kun kan indføres efter kollektiv

aftale.

Efteruddannelse er bedre

– Vores funktionæroverenskomster åbner ikke mulighed for arbejdsfordeling,

og hvis vi snakker uorganiserede arbejdsgivere,

forudsætter det en kollektiv aftale, siger Dorte Torpegaard Feld-

Indhold

06 Anita fik penge

og oprejsning

efter fyring under

barselsorlov

Læs også

04 Efterløn sat på slankekur

Skal jeg bede om at få pengene tilbage

– eller blive i ordningen?

08 Røveri – En dag hun aldrig glemmer

10 HK/Handel vil have bedre kontrol

med kontrollen

REDAKTØR

Afdelingsformand Per Bergenhagen (ansvarshavende).

Marketingansvarlig (MMD) Iben Esborg.

Journalist (DJ) Carl Ancher Pedersen.

stedt, faglig sagsbehandler i HK/Privat Sydjylland, og tilføjer:

– Men det er ikke noget, vi anbefaler. Det er jo ikke givet, at arbejdsfordeling

redder virksomheden, og hvis den alligevel må

lukke eller afskedige bagefter, har man ikke fået noget ud af at

gå ned i tid og løn. Derfor anbefaler vi i stedet medlemmer og

virksomheder at bruge mulighederne for efteruddannelse i døde

perioder. Det har begge parter glæde af, og hvis man som ansat

senere bliver tvunget til at søge nyt job, står man bedre rustet.

Arbejdsfordeling er ikke vejen frem – og man bør rådføre sig med HK,

hvis arbejdsgiveren bringer det på bane.

14 Esbjerg Kommune

får ny elevklub

12 Regionshuset – Alle tiders læreplads

16 Kort og dyr flirt med Det Faglige Hus

18 Generalforsamlinger

LAYOUT

LH Grafisk Vejen ApS.

DEADLINE NÆSTE BLAD

Mandag 20. februar.

Udkommer fredag 23. marts.

3

Arbejdsfordeling

WWW.HKSYD.DK


Efterløn

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Efterløn sat på

SLANKEKUR

Skal jeg bede om at få pengene tilbage – eller blive i ordningen?

Tekst: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

Det spørgsmål stiller mange medlemmer

for tiden til sig selv – og til HK Sydjylland.

Det korte svar er, at du bør tænke

dig rigtig godt om, før du beder om at

få efterlønsbidraget udbetalt.

Den tilbagetrækningsreform, som den

tidligere regering før valget aftalte med

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, er

4

blevet til virkelighed. Den blev som ventet

vedtaget i Folketinget kort før årsskiftet.

Reformen indebærer forringelser af efterlønnen

for de fleste. Efterlønsalderen

bliver – fra 2014 og fremefter – gradvist

forhøjet fra 60 til 64 år, mens efterlønsperioden

gradvist bliver forkortet fra

fem til tre år. Desuden bliver fradraget i

efterlønnen for pensionsopsparinger

skærpet, så det ikke længere bliver så

Efterløn senere eller skattefri udbetaling nu? HK anbefaler generelt medlemmerne at blive

i efterlønsordningen.

attraktivt for personer med høj pensionsopsparing

at gå på efterløn.

Til gengæld kan du så – hvis du er under

60 år – få betalt dit efterlønsbidrag

tilbage. Det er tilmed skattefrit for den

del af bidraget, der er indbetalt til og

med 15. maj 2011. Udbetalingen vil finde

sted i perioden fra 2. april til 1. oktober i

år.

– Det enkelte medlem behøver ikke at

gå og spekulere på, hvordan det nu lige

er med udbetalingen. HK’s a-kasse er på

vej med grundig orientering pr. brev eller

e-mail, fortæller Mogens Jessing, der

er koordinator i Job og Vejledning i HK

Sydjylland.

Tænk dig godt om

Hvis du er fuldtidsforsikret og har indbetalt

efterlønsbidrag, siden det blev

indført 1. april 1999, vil du kunne få udbetalt

over 60.000 kroner skattefrit. Det

lyder umiddelbart tillokkende. Alligevel

er der ifølge Mogens Jessing god grund

til at overveje nøje, om det nu også er en

god idé – frem for at blive i efterlønsordningen.

Følgende spørgsmål bør indgå i

dine overvejelser:

Tror du på, at du kan holde til at være

i sving på arbejdsmarkedet, til du er

cirka 70 år, som bliver din pensionsalder,

hvis du er omkring 40 år i dag?

Du har kun ret til et seniorjob, hvis du

bliver i efterlønsordningen. Seniorjob

er en mulighed for dig, hvis du er fyldt

55 år og mister retten til dagpenge.

I så fald skal kommunen tilbyde et

fuldtidsjob (hvis du er fuldtidsforsikret)

og et deltidsjob (hvis du er deltidsforsikret)

på overenskomstmæssige

vilkår.

Tør du sige farvel til denne ekstra sikring

ved at melde dig ud af efterlønsordningen?


Tænker du kun på pengene? I så fald

er der god grund til at overveje, om det kan betale sig at gå

efter den kortsigtede gevinst ved at træde ud af efterlønsordningen

og få efterlønsbidraget tilbage.

Det kan koste mange penge at få

efterlønsbidraget retur

Faktisk kan det koste dig rigtig mange penge at hæve efterlønsbidraget

ved Kasse 1. De mange dejlige skattefri kroner

her og nu skal nemlig sammenholdes med de op til 143.400

kroner i skattefri præmie, som du har mulighed for at få ved at

blive i efterlønsordningen. A-kassernes Samvirke har regnet

ud, at du risikerer at snyde dig selv for op til godt 72.000 skattefri

kroner ved at få udbetalt efterlønsbidraget.

Den skattefri præmie får du, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen,

men alligevel vælger at arbejde frem til folkepensionsalderen.

Jo tættere du er på efterlønsordningen, des flere penge

er på spil, men den skattefri præmie vil altid være større

end det, du gennem årene har betalt til efterlønnen.

Alt i alt: Ved at melde dig ud af efterlønsordningen og få efterlønsbidraget

tilbage her og nu, risikerer du at snyde dig selv

for rigtig mange penge. Og du afskærer samtidig dig selv fra

muligheden for et seniorjob og for at kunne gå på efterløn, hvis

du skulle få behov for det.

– Jeg har faktisk svært ved at finde de gode argumenter for

at få pengene udbetalt nu. Efterlønnen er fortsat en god sikring,

og selv om man ikke får brug for den, så er der – ved at

blive i ordningen indtil folkepensionsalderen – penge at tjene

på grund af den skattefri præmie, man får til den tid. Er man

f.eks. 40 år, så er den skattefri fortjeneste ved at blive i ordningen

på over 18.000 kroner, og er du tæt på efterlønsalderen

bliver gevinsten endnu større, siger Mogens Jessing.

Også HK-forbundet anbefaler generelt medlemmerne at blive

i efterlønsordningen.

Hvis du har spørgsmål

Søg råd og vejledning i HK og HK’s a-kasse, før du

beslutter, om du vil blive i efterlønsordningen eller have

efterlønsbidraget udbetalt.

På HK Sydjyllands og HK’s hjemmesider kan du finde

flere informationer om Den nye efterløn. Prøv f.eks.

HK’s nye efterlønsberegner, hvor du kan se, hvad

efterlønsreformen betyder for dig.

HK Sydjylland vil holde en række informationsmøder

om ny efterløn (ikke at forveksle med de almindelige

efterlønsmøder for medlemmer, der er på vej til efterløn

efter de hidtidige regler, jf. s. 11).

Informationsmøderne om ny efterløn vil blive annonceret

på HK Sydjyllands hjemmeside – www.hksyd.dk -

Arrangementer for dig.

5

WWW.HKSYD.DK


Barselsorlov

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Anita fik både penge

og oprejsning

Fyring under barselsorloven kostede arbejdsgiveren 150.000 kroner

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Da firmaet omorganiserede og fyrede

Anita Kræmer, mens hun holdt barselsorlov,

gik hun til HK. Hun ville have hjælp til

at få udbetalt sin restferie samt kursusgebyr

til sit HD-studium, som arbejdsgiveren

havde stillet hende i udsigt. Det fik hun,

men derudover skaffede HK hende en

godtgørelse på 125.000 kroner. I kraft af

ligebehandlingsloven er det nemlig sin

sag at afskedige medarbejdere i forbindelse

med graviditet og barsel.

– Jeg var slet ikke klar over, at reglerne

er trukket så skarpt op, som de er. Det er

jeg blevet meget klogere på nu, siger Anita,

som er ovenud tilfreds med HK’s hjælp.

Afklaring trak i langdrag

Sagen blev afsluttet i september sidste år,

men går tilbage til 6. november 2009, hvor

Anita tog barselsorlov fra jobbet hos

6

Camp-let A/S i Arnum. Med en revisoruddannelse

som baggrund havde hun været

bogholder i firmaet i to et halvt år og var i

gang med et HD-studium i sin fritid.

24. december 2009 fødte Anita sønnen

Leander. Kort efter nytår ringede hun til

sin arbejdsgiver for at aftale nærmere,

hvornår og hvordan hun skulle starte efter

barselsorloven. Det kom der ingen afklaring

på. Derimod fik hun at vide, at firmaet

ved årsskiftet var blevet delt i to. En

produktion af hestetrailere var skilt ud i

en selvstændig virksomhed, men Anita

skulle fortsætte i Camp-let-afdelingen efter

orloven. Desuden erfarede hun, at den

barselsvikar, der var ansat i hendes sted,

allerede var fyret igen.

Anita kontaktede siden firmaet flere

gange for at få aftalerne på plads. Hun

ville gerne benytte muligheden for at holde

barsel på deltid i en del af perioden og

bad desuden om at få udbetalt 14 dages

Anita Kræmer er ovenud tilfreds med HK/Privat Sydjyllands håndtering af hendes sag.

restferie, som var optjent i 2009, og som

hun ikke havde nået at holde. Trods gentagne

henvendelser fik hun ikke noget

klart svar. Med hensyn til restferien sagde

chefen først ja til at udbetale den, men i

april skiftede han mening og ville overføre

den til det nye ferieår.

Opsigelse i stedet for jobstart

– Som tiden gik, fik jeg en rigtig dårlig

mavefornemmelse. Jeg skulle starte på

job igen i august, men i juni var der fortsat

ingen afklaring. Først i begyndelsen af

juli fik jeg en mail om, at jeg skulle holde

14 dages ferie fra 18. juli. Desuden blev

jeg kaldt til møde 15. juli, hvor vi skulle

aftale nærmere. Et par dage før udsatte

de det til 25. juli, og da jeg kom derud, afleverede

chefen en opsigelse begrundet i

den omstrukturering, de havde gennemført.

Ifølge chefen havde de ikke råd til en

bogholder nu, hvor firmaet var delt op,

fortæller Anita.

Hun fik at vide, at hun skulle holde al ferie

og afspadsering i opsigelsesperioden,

men derefter var fritstillet. Chefen havde

tidligere lovet at dække kursusgebyret for

Anitas HD-studium, men kort efter semesterstart

1. august fik hun en opkrævning

på 12.500 kr. fra Syddansk Universitet.

Arbejdsgiveren havde øjensynligt trukket

sit tilsagn og betalingen tilbage med omgående

virkning.

Så let går det ikke…

Anita gik til HK. Hun ville have firmaet til

at udbetale restferien og dække kursusgebyret

i opsigelsesperioden. I HK/Privat

Sydjylland i Esbjerg kunne faglig konsulent

Henny Fiskbæk Jensen fortælle Anita,

at man ikke uden videre kan fyre folk

på barselsorlov, og at arbejdsgiveren i givet

fald skal bevise, at afskedigelsen intet

har med graviditet og barsel at gøre. Ellers

er man på kant med ligebehandlingsloven.

I samråd med Anita sendte HK et brev til

arbejdsgiveren. Ud over restferie og kursusgebyr

krævede HK en godtgørelse for

et mangelfuldt ansættelsesbevis, men

først og fremmest for brud på ligebe-


Anita Kræmer med sønnen Leander, der i dag er to år. Hun er fortsat overbevist om, at barselsorloven var den egentlige årsag til, at hun røg ud fra jobbet

hos Camp-let.

handlingsloven.

Derpå fulgte flere måneders skriveri

mellem HK og firmaet samt de to parters

advokater. Diskussionens kerne var, hvorvidt

afskedigelsen havde med Anitas barselsorlov

at gøre eller var tilstrækkelig

begrundet i omstruktureringen af virksomheden.

Et vigtigt punkt var, om Anita

kunne varetage den indkøbsfunktion, som

ifølge firmaet var den væsentligste del af

en ny stilling, der også omfattede bogholderiet,

og som en anden – mandlig – medarbejder

havde fået. Firmaet mente nej.

Anita og HK mente ja.

Forlig efter tovtrækkeri

HK var villig til at føre sagen til ende i retten,

men selvfølgelig uden garanti for udfaldet.

Desuden kunne det tage rigtig lang

tid. På den baggrund valgte Anita at gå efter

et forlig, som det efter en del tovtrækkeri

lykkedes HK at få i hus.

I september i år accepterede virksomheden

omsider et udspil fra HK på 125.000

kroner (fire måneders løn). Forinden var

der faldet betaling for de 14 dages restferie

samt 8.100 kroner svarende til kursusgebyret

i opsigelsesperioden. Alt i alt

fik Anita – med HK’s mellemkomst –

150.000 kroner ind på kontoen som et

plaster på såret for det tabte job.

– Det er jeg glad for, men det handlede

ikke kun om penge. Det var lige så vigtigt

for mig at få markeret, at der er grænser

for, hvad jeg vil gå med til, siger Anita.

Har lært meget

Den 29-årige HK’er fra Skærbæk har lært

meget af forløbet – ikke kun om barselsregler

og ligebehandlingslov:

– Jeg har fået et mere professionelt forhold

til det at være ansat. Det står klarere

for mig, at arbejdsgiverne først og fremmest

tænker på sig selv, så det må man

også gøre som medarbejder. Jeg har fået

mere rygrad og er blevet bedre til at sige

fra, når det er nødvendigt.

Apropos ligebehandlingslov og ligestilling

oplevede Anita, at hun efter sin ufrivillige

exit fra Camp-let først fik held af

sin jobsøgning, da hun holdt op med at

nævne Leander i ansøgningerne!

– Fra ikke at blive kaldt til samtale overhovedet

kom jeg pludselig til jobsamtale

alle de steder, jeg søgte, fortæller hun.

Første nye job var hos Fleggaard i

Flensborg, men i juni 2011 dukkede det

helt rigtige op i form af en stilling som

økonomiassistent hos Tønder Forsyning i

Bredebro. Et kommunalt ejet A/S, der

håndterer vand, spildevand og affald for

Tønder Kommune, og en arbejdsplads,

som Anita er meget glad for.

Er begyndt at bruge HK

Tilsvarende er hun glad for HK’s håndtering

af hendes barselssag.

– De stillede mig aldrig mere i udsigt,

end de kunne leve op til, og Henny holdt

mig hele vejen igennem godt informeret

og besvarede alle mine spørgsmål, så jeg

havde et godt grundlag for at træffe beslutninger,

siger hun og tilføjer:

– Afdelingen er meget serviceminded.

Før brugte jeg ikke HK til noget, men det

gør jeg nu – og vil også gøre det fremadrettet.

Jeg har allerede spurgt om nogle

ting i overenskomsten, og da jeg fik mit

nye job, lod jeg dem se kontrakten igennem.

Men her var der intet at komme efter,

siger hun med et smil.

7

Barselsorlov

WWW.HKSYD.DK


Butiksrøveri

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

En dag hun

aldrig glemmer...

Et voldsomt røveri i guldsmedebutikken, hvor Mette var elev, har sat dybe spor

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

– Man skal være åben om, hvordan

man har det og ikke gå rundt med problemerne

selv. Og så burde der være

bedre hjælp at få, ikke mindst fra ens

arbejdsgiver.

Det konkluderer 23-årige Mette, efter

at hun blev udsat for et groft røveri i

den guldsmedebutik, hvor hun var elev.

De voldsomme oplevelser har haft konsekvenser.

Fagprøven kort efter røveriet

blev sværere at komme igennem end

forudset. Også forholdet til venner og

8

familie blev sat på en hård prøve, ligesom

Mette – modsat tidligere – oplever,

at hun af og til glemmer ting og aftaler.

Men torsdag 30. juni, hvor røveriet

fandt sted, er en dag, hun altid vil huske.

Truet med en pistol

Mette havde hentet dagens post på

kontoret over butikken. Da hun bagefter

trådte ind i forretningen, var noget helt

galt. Tre personer, som hun først troede

var kunder, viste sig at være røvere,

som var godt i gang med at udføre deres

plan.

Én holdt udkig ved døren, mens en anden

holdt fast i hendes kollega, som

var blevet tvunget ned bag disken. Kollegaens

skrig fik Mette til at løbe ud af

døren til en butik overfor, hvor hun fik

personalet til at ringe til politiet. Derefter

løb hun tilbage for at komme kollegaen

til undsætning. De næste øjeblikke

var forfærdelige:

– En af røverne løftede et koben højt,

og jeg troede, at han ville slå min kollega

med det. I stedet smadrede han disken.

Samtidig sigtede en anden af røverne

på mig med en pistol.

Mette måtte flygte ind i nabobutikken,

Røveriet i guldsmedebutikken var voldsomt. En kollega blev holdt fast på gulvet, mens røverne smadrede disken. En af røverne sigtede på Mette med en pistol.


hvor hun gemte sig, indtil røverne var stukket af. Derefter

vendte hun tilbage for at trøste sin kollega.

Kom på arbejde i morgen

Efter at politiet var kommet og havde undersøgt og afhørt,

gav arbejdsgiveren ved 12.30-tiden Mette og hendes kollega

fri, men med besked om, at de skulle møde dagen efter.

Næste morgen kom chefen med rundstykker og blev hos

dem, men med en klar forventning om, at de bare gik i gang

med arbejdet.

– Vi var rystede, men blev ikke spurgt, om vi kunne klare

det. Det var kontordamen, der sagde til chefen, at det nok var

en god idé at få fat i en psykolog. Psykologen blev rekvireret

via butikkens forsikringsselskab og kom sidst på dagen. Hun

snakkede med mig først og gik lige til benet, hvad jeg godt

kunne lide. Hun fandt det forkasteligt, at vi var blevet kaldt

på arbejde allerede dagen efter i så mange timer. Enden på

det blev, at vi ikke skulle komme på arbejde næste dag, men

det var ikke med chefens gode vilje, fortæller Mette.

Kollegaen, der havde oplevet røveriet på nærmeste hold,

skulle på ferie og var derpå sygemeldt i længere tid. Mette

blev sygemeldt på halv tid i 14 dage.

Ingen forståelse

På jobbet oplevede Mette hverken forståelse eller medfølelse

hos sin arbejdsgiver.

– Der var ikke så meget at lave, og det skete, at jeg nogle

gange faldt lidt i staver, hvilket jeg aldrig havde oplevet før.

Så fik jeg at vide, at jeg var ”demotiverende” at arbejde sammen

med, fortæller Mette.

Øjensynligt faldt det ikke arbejdsgiveren ind, at de hårde

oplevelser fra røveriet fortsat påvirkede hende. Igen var det

på kontordamens initiativ, at Mette og hendes kollega fik

nogle flere samtaler med en psykolog.

Afslutningen på uddannelsen nærmede sig, og Mette skulle

aflevere sin fagprøve i slutningen af august. Den gik ikke helt

som forventet:

– Jeg måtte skrue ned for ambitionerne og havde alligevel

ikke overskud til andet. I en længere periode forsømte jeg

både venner og familie, men det gik først op for mig senere,

da min bedste veninde sagde det.

Fagprøven blev trods alt bestået med et 7-tal. 24. oktober

var Mette færdig med uddannelsen og har siden søgt job.

Gå ikke alene med det

Sådan lyder Mettes råd til andre, der kommer i samme situation:

– Man har brug for, at familie og venner støtter én, og det har

jeg heldigvis ikke manglet. Men jeg blev ked af det, da min veninde

fortalte mig, hvordan jeg lukkede af. Man er nødt til at være

åben omkring, hvordan man har det. Det er ikke en god idé

at gå rundt med problemet selv.

Mette er ked af den manglende forståelse og opbakning fra

sin egen arbejdsgiver. Derfor lyder hendes opfordring til arbejdsgiverne:

– Vær opmærksom på, hvordan de ansatte har det, og om de

ændrer adfærd. Vær omsorgsfuld og sørg for, at de får den fornødne

psykologhjælp.

– Der burde i det hele taget være bedre hjælp for folk i situationen.

Som elev havde jeg ikke råd til egenbetalingen til yderligere

psykologhjælp.

Helst ikke en lille guldsmedebutik

– Jeg havde nok været mere pågående i min jobsøgning, hvis

det ikke havde været for det her. Jeg kunne f.eks. ikke klare

at kaste mig ud i den stressende julehandel, og jeg vil helst

ikke have job i en lille guldsmedebutik igen.

Men Mette har ikke helt opgivet en karriere i branchen. Hun

vil gerne videreuddanne sig som ædelstensfatter (indfatning

af sten m.m. i smykker), men det er svært at blive optaget på

uddannelsen, som kun foregår fire steder i landet. Hun satser

dog på at komme ind på uddannelsen fra 1. august.

I mellemtiden håber hun, at et godt butiksjob dukker op.

Navnet i artiklen er opdigtet.

Redaktionen er bekendt med medlemmets rigtige navn.

HK’s råd

Spil aldrig helt i situationen. Penge og værdier betyder intet

i forhold til dit liv og sikkerhed.

Sørg altid for, at røveriet bliver anmeldt som en arbejdsskade.

Hvis arbejdsgiveren ikke vil, så få din læge til det. Det

er hans/hendes pligt. Det er vigtigt, da du så kan få dine

følgeomkostninger dækket, ligesom du senere kan få erstatning,

hvis begivenhederne på sigt får arbejdsmæssige

konsekvenser for dig.

De store butikskæder har retningslinjer for, hvad personalet

skal gøre i tilfælde af røveri, ligesom de via deres forsikring

stiller psykologhjælp til rådighed. I andre tilfælde må du –

evt. med assistance fra HK – forlange at få den nødvendige

hjælp.

Vær opmærksom på, at den offentlige sygesikring yder

tilskud til psykologhjælp efter henvisning fra din læge.

Se www.barhandel.dk (Røveri), hvor både ansatte og

arbejdsgivere kan få gode råd.

En En kvindelig kvindelig HK’er HK’er i i tr trøjen

udsendt til Kosovo.

Koso

oso vo.

Kl. 17.00 til ca. 18.30:

Program

Bodil Sørensen har været udsendt til Kosovo og fortæller

om sine oplevelser fra sine i alt 3 ophold i det

urohærgede land.

Se Bodils billeder og hør hende rapportere fra tiden

på regnskabskontoret i Kosovo.

Foredraget tager ca. 1 time, hvor der vises masser af

billeder fra hele landet.

Det vil være muligt at stille spørgsmål under og efter

foredraget. Der vil blive serveret en sandwich.

Tilmelding i Esbjerg og Kolding senest 2. februar.

Tilmelding i Rødekro og Horsens senest 23. februar.

T Tilmeld ilmeld dig på MitHK.dk eller

hksyd.dk/arrangementer_f

hksyd.dk/arrangementer_for_dig. or_dig.

9

Butiksrøveri

WWW.HKSYD.DK


Arbejdsmiljø

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

HK/Handel vil have bedre

kontrol med kontrollen

Urimelig mistænkeliggørelse og afstraffelse af ansatte i detailhandelen

gør det påkrævet at stramme op, mener fagforeningen

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

– Efter to konkrete sager, hvor butikker

har udvist en middelalderlig adfærd i

forhold til afstraffelse af deres ansatte,

har vi besluttet, at der skal sættes et

meget skarpere fokus på arbejdsmiljøet,

siger Hanne K. Mathiasen, formand

for HK/Handel Sydjylland.

I den ene sag sendte ALDI en butikschef

fra en anden filial til en butik i

Give, hvor han angiveligt gik til kassen

med en mærket hundredkroneseddel,

som han påstod at have fundet på gulvet.

Da sedlen ikke var i kassen ved

lukketid, konkluderede ALDI, at en bu-

10

tiksassistent havde taget pengene. Selv

om butiksassistenten fastholdt, at hun

ikke havde modtaget pengene, blev hun

bortvist uden mulighed for at forsvare

sig. Sagen gik i Afskedigelsesnævnet,

hvor den blev forligt. ALDI-ledelsen erkendte,

at de var gået for vidt, og medlemmet

fik 30.000 kr. i godtgørelse.

I den anden sag lod en Føtex-butik i

Sønderborg en person forklædt som

kunde gå igennem kassen. Da det lykkedes

ham at slippe igennem med en

ubetalt vare, fik en kreativ servicechef

den lyse idé, at kasseassistenten i stedet

for at sidde ned og slå varerne ind

på kassen i ugevis skulle stå op ved

kassen, når han var på arbejde. ”Så

kunne han lære det”. Servicechefen er

ikke længere ansat i butikken, og varehuschefen

har forsikret om, at den

slags ikke vil gentage sig.

Tillidsvalgte skal inddrages

– Disse uhyrlige eksempler har gjort

dybt indtryk på os, og vi har derfor besluttet

at kontakte vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

for at høre,

om der er mere af den slags, som afdelingen

bare ikke hører om, siger

Hanne og tilføjer:

– Vi er ikke imod ”mystery shopping”,

hvis det foregår reglementeret og i

samarbejde med de ansatte og deres

tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

En kasseassistent i ALDI blev anklaget for at have taget en hundredkroneseddel, som en ”mystery-shopper” påstod, at han havde afleveret til

hende. HK/Handel Sydjylland vil have bedre styr på butikkernes kontrolforanstaltninger.


Hvis formålet er at højne kvaliteten og serviceniveauet i butikkerne,

er det o.k. for os. Men vi ønsker ikke at se de usympatiske

og uetiske metoder i vores område, som de nævnte

eksempler er udtryk for. På det danske arbejdsmarked er

der tradition for, at man involverer de relevante personer og

deres faglige tillidsvalgte, inden man indfører kontrolforanstaltninger.

– Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bør inddrages.

I mindre butikker, hvor der ikke er tillidsvalgte, er det vores

holdning, at man må aftale spillereglerne for en eventuel

kontrol med HK/Handel, supplerer faglig sekretær Finn Olsen.

De to mener også, at der er behov for at gå de gældende

regler for overvågning og kontrol efter i sømmene.

– Arbejdsmiljøloven fastslår, at overvågning og andre kontrolforanstaltninger

ikke må være krænkende. Derudover har

Dansk Erhverv og HK/Handel indgået en generel aftale på

området, men de seneste sager har vist, at der er behov for

en opstramning af regler og praksis, siger Hanne.

Andre problemer i arbejdsmiljøet

Det er ikke kun med hensyn til kontrolforanstaltninger, at

HK/Handel Sydjylland kunne ønske forbedringer af arbejdsmiljøet.

– Det psykiske arbejdsmiljø er et kæmpeproblem, og vi får

mange henvendelse om ting, som lovgivningen slet ikke tager

højde for. Et eksempel er det omfattende alene-arbejde i

butikkerne, som gør mange ansatte utrygge. Dertil kommer

sager om mobning og chikane samt stress. Vi har rejst over

100 sager på landsplan – og tabt dem alle. Med hensyn til

stress fastslår arbejdsmiljøloven, at der skal være et rimeligt

forhold mellem krav og ressourcer, men vi kommer ingen

vegne, når vi tager sagerne op. Lovgivningen er for slap, og

vi kunne da håbe, at den nye regering vil gøre noget ved det.

Hvis medarbejdere går ned med flaget på grund af problemer

med arbejdsmiljøet sker det ofte, at de oveni mister jobbet.

– Mange arbejdsgivere kører benhårdt efter 120-dagesreglen.

For os ville det være en ønskesituation, hvis reglerne

blev lavet om, så man ikke kunne fyres på grund af sygdom,

hvis sygdommen bunder i forhold på jobbet, siger Finn.

Appel til medlemmerne

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i HK/Handel Sydjylland

har fået et elektronisk brev via Tillidsvalgte.dk, hvor de

opfordres til at fortælle deres fagforening om problemer

med ”mystery shopping” og arbejdsmiljøet i det hele taget.

– Men opfordringen gælder også andre medlemmer, og det

behøver i øvrigt ikke kun at være negative historier. Vi hører

også gerne om eksempler på et godt arbejdsmiljø, som andre

kunne lære noget af, siger Hanne.

Fortæl os om dit arbejdsmiljø

HK/Handel Sydjylland hører gerne fra medlemmer, der

udsættes for urimelige kontrolforanstaltninger eller oplever

andre problemer med arbejdsmiljøet.

Kontakt

Sektorformand Hanne K. Mathiasen – tlf. 40 28 14 42

eller faglig konsulent Finn Olsen – tlf. 20 25 71 89.

EFTERLØNSMØDER

A-KASSEN

A-KKASSSEEN


Rødekro. Tilmelding: 27jpd@hk.dk

Kolding. Tilmelding: 27mah@hk.dk

Esbjerg. Tilmelding: 27ks@hk.dk

Horsens. Tilmelding: 27jsl@hk.dk

AKASSENA AAKASSENA

På møderne fortæller vi om

efterlønsbevis, efterløn og

skattefri præmie.

Møderne varer ca. halvanden den time. timee.A

For HK-medlemmerA

.

Du må tage din ægtefælle/samlever med medA

A

For HK-medlemmer.

11

WWW.HKSYD.DK


Elever

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Alle tiders lærested

Regionshuset i Vejle blev kåret som årets praktiksted af elevudvalget i HK/Kommunal

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

HK/Kommunals elevudvalg har kåret

Regionshuset i Vejle som årets praktiksted.

Det skete på den årlige elevkonference

i november sidste år, hvor 200

elever fra hele landet deltog. Ifølge andetårselev

Lars Dahlgren på 19 år, der

p.t. er i regnskabsafdelingen, er det

fuldt fortjent. Han deltog i konferencen

sammen med otte andre af Regionshusets

i alt 14 elever, der havde indstillet

deres arbejdsplads til prisen.

– På nogle workshops drøftede vi,

hvad der gør en praktikplads god. Lige

meget, hvad der kom op, var det noget,

som vi allerede har eller gør hos os, siger

Lars.

Hans liste over fordelene ved at være

kontorelev i Region Syddanmarks hovedkvarter

er lang, men han fremhæver

især den grundige introduktion for

nye elever.

– Der er både et fælles introduktionsprogram

for alle samt ét på det lokale

lærested. Ud over det faglige lægges

der også stor vægt på det sociale.

12

Blandt andet arrangerer andetårseleverne

en aften for de nye elever, hvor

man kan lære hinanden at kende, og

hvor HK-klubben yder tilskud på 100

kromer pr. deltager. Der bliver også arrangeret

en teambuilding-dag for nye

elever, hvor nogle af de elevansvarlige

samt den uddannelsesansvarlige –

Bente Bach – deltager, fortæller han.

Dorthe Knudsen er én af Regionshusets

i alt 10 elevansvarlige, og Hanne

Imer er tillidsrepræsentant for HK’erne

på sundhedsområdet og for alle kontorelever.

De to er ligesom eleverne

glade og stolte over titlen.

Her får eleverne ansvar

– At andre også kan se de gode ting, vi

gør, er jo fantastisk, siger Hanne. Hun

fremhæver navnlig det selvstændige

ansvar, som kontoreleverne får, og som

er med til at ruste dem godt til deres

fremtidige job.

Dorthe Knudsen nævner introduktionsprogrammet

som eksempel:

– Under uddannelsen skifter eleverne

mellem fire praktiksteder i huset, hvor

de er et halvt år ad gangen. Da Lars var

færdig i ledelsessekretariatet (på sundhedsområdet,

red.) og skulle videre, var

det ham, der lavede introduktionsprogrammet

for den elev, der skulle overtage

hans plads. På den måde inddrager

vi eleverne og bruger deres erfaringer.

Regionshusets elevhåndbog er udformet

af to elever i samarbejde med

Hanne Imer og den uddannelsesansvarlige,

og på regionens HR-portal har

eleverne deres egen hjemmeside. Når

der skal ansættes nye elever, er der

elever i ansættelsesudvalget, som både

er med til jobsamtaler og udvælgelse.

– Jeg har været med til tre jobsamtaler

med nye elever, og det er meget lærerigt

at prøve at se det fra den side af

bordet. Det er noget, jeg også kan bruge,

når jeg engang skal søge job som

færdiguddannet, siger Lars.

Det er dog især den selvstændige opgaveløsning

i dagligdagen, der rykker

og modner.

– I dag vil de unge gerne have udfordringer

og ansvar, så vi sørger for, at

Elevansvarlig Dorthe Knudsen og elev Lars Dahlgren er enige om værdien af en grundig introduktion og vejledning af eleverne. Den er givende for

begge parter, og den tid, det tager, kommer positivt tilbage sidenhen.


Lars Dahlgren: – Man lærer virkelig noget

her, og jeg har fra starten følt mig meget velkommen

og på lige fod med andre medarbejdere.

eleverne bliver tovholdere på nogle af

deres arbejdsopgaver, selvfølgelig med

behørig back-up. Det lærer dem også at

prioritere arbejdet, siger Hanne.

– I ledelsessekretariatet havde jeg ansvar

for dagsordenerne til stabschefernes

ugentlige møder. Man lærer virkelig

noget her, og jeg har fra starten følt

mig meget velkommen og på lige fod

med andre medarbejdere, fortæller

Lars.

Uddanner elever af lyst

P.t. tager Regionshuset mod seks nye

kontorelever pr. år. Optaget er steget

de senere år, hvilket passer fint med

den aftale om flere praktikpladser, som

kommuner og regioner indgik med regeringen

i efteråret 2009.

– Men vi var på forkant, da vi allerede

samme år gik fra tre til fem nye elever

årligt. Vi gør det ikke kun, fordi vi skal,

men også fordi vi vil. Både vores direktør

og formanden for regionsrådet går

meget ind for, at vi uddanner elever, og

de møder personligt op og overrækker

eksamensbeviserne. At vi brænder for

det er også en af forklaringerne på, at

vi er gode til det, siger Hanne og tilføjer:

– Eleverne giver os nogle dynamiske

udfordringer og nye input, som tvinger

os til at se tingene fra nye vinkler.

– Vi kan ikke bare sige til en elev, at vi

gør sådan og sådan, fordi det har vi altid

gjort. Vi er nødt til at begrunde de

rutiner, vi har, og det er sundt, supplerer

Dorthe.

Mange elever hænger på

Den hidtidige jobstatistik understreger,

at Regionshuset er glade for sine ele-

Tillidsrepræsentant Hanne Imer: – Vi brænder

for at uddanne elever. Derfor er vi gode

til det.

ver og omvendt.

– Hidtil har vi kunnet tilbyde alle vores

elever ansættelse efter endt uddannelse,

enten i faste stillinger eller i

længere vikariater, så langt de fleste

elever er fortsat hos os. Men der er ingen

automatik i det, og det er ikke noget,

vi kan love fremover. Specielt ikke

her til efteråret, hvor hele otte elever

bliver færdige med deres uddannelse.

Men de er dygtige, så det er oplagt at

tage dem, hvis der er mulighed for det.

Og de er velkomne til at søge de job,

der bliver slået op, siger Hanne.

Årets praktiksted

– derfor

Regionshuset i Vejle tilbyder bl.a.

eleverne:

En omfattende introduktion, herunder

en fælles teambuildingdag.

Fælles ture med mulighed for at

udveksle erfaringer med elever

andre steder i regionen, f.eks.

Odense Universitetshospital.

Studietur til Bruxelles, bl.a. med

besøg i Parlamentet og regionens

EU-kontor.

Tilbud om to ugers højskoleophold

med personlig udvikling på

programmet. Antallet af pladser

er begrænset, men hidtil er alle

elever, der har ønsket det,

kommet med.

En grundig vejledning af den

enkelte elev.

Ansvar og selvstændighed i

løsning af arbejdsopgaverne.

Jeanette har

lært at stå frem

Jeanette Thorsgaard, 20 år, er andetårselev

og p.t. i Regionshusets

HR-afdeling. Hun stillede op til

elevudvalget på HK/Kommunals

elevkonference i november sidste

år – og blev valgt som den første

repræsentant for regionerne nogen

sinde.

– Jeg synes det er vigtigt, at regionerne

også er repræsenteret, og

jeg vil gerne have indsigt i og indflydelse

på elevudvalgets arbejde

for gode praktiksteder.

For et år siden deltog hun også i

konferencen, men da lå det hende

fjernt at tage ordet i den store forsamling,

endsige lade sig vælge.

– Men Regionshusets tilbud om et

kursus i personlig udvikling på

Brandbjerg Højskole i efteråret betød

rigtig meget for mig. Her lærte

jeg at stå frem og vise, hvem jeg er.

Jeg er ikke længere så genert og

tilbageholdende som før, siger Jeanette.

Hun har i øvrigt kun godt at sige

om sit praktiksted:

– Det er et fedt sted at være. Der

er mange tilbud til eleverne, og vi

får lov til at tage ansvar. Der er

masser af udfordringer, og man keder

sig aldrig. Jeg ville rigtig gerne

fortsætte i et job i Regionshuset efter

endt uddannelse, hvis der er

mulighed for det.

13

Elever

WWW.HKSYD.DK


Elever

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Ny elevklub skal skabe

netværk og løfte uddannelsen

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

I november 2011 deltog ni af Esbjerg

Kommunes kontorelever i HK/Kommunals

årlige elevtræf. Det satte turbo på

planerne om at danne en lokal elevklub.

– Vi synes jo, at vi har en rigtig god læreplads,

men på konferencen oplevede vi,

at man andre steder har nogle muligheder,

som vi ikke har. Det vil vi gerne gøre

noget ved, siger Charlotte Veldboom, der

er andetårselev, p.t. i Lønservice på Rådhuset

i Esbjerg.

Hun er én af tre ildsjæle, der har lagt

kræfter i at få den nye elevklub i gang. De

to andre er andetårselev Jannick Jørgensen,

ligeledes Lønservice, samt første-

14

Initiativtagerne til elevklubben vil give den en skalle for faglighed og sammenhold

blandt kontoreleverne i Esbjerg Kommune. Fra venstre Stephanie Lund, Charlotte

Veldboom og Jannick Jørgensen.

Esbjerg Kommunes elever er spredt over et stort geografisk område. Den udfordring vil

en ny klub med ambitioner om at gøre kommunen til et endnu bedre lærested tage op

årselev Stephanie Lund, p.t. Østerbycentret

(ældrecenter) i Esbjerg.

De tre har godt styr på, hvad de vil med

klubben, og hvilke opgaver der presser

sig mest på.

Bedre introduktion og vejledning

Øverst på deres ønskeseddel står en

grundigere introduktion til det at være

elev i kommunen, men også til opgaven

som elevvejleder.

På linje med andre kommuner har Esbjerg

de seneste par år ansat flere elever.

Det betyder også, at der er kommet

elever ind nogle steder, hvor man ikke

tidligere har haft nogen, og dermed ikke

er vant til at tackle det.

– Ikke alle elevvejledere er klædt lige

godt på til opgaven og er klar over, hvad

den indebærer. Her kunne vi godt tænke

os forbedringer. Det er også vigtigt, at

man som elev ved, hvor man skal henvende

sig, hvis man er kommet er sted

hen, hvor man ikke så tilpas ved at være,

siger Jannick.

Skal bygge bro over geografiske skel

Esbjerg Kommune er en stor og vidtstrakt

kommune. Det betyder, at dens

kontorelever er spredt over et stort

geografisk område.

– Vi er i alt 33 elever, hvoraf kun 7-10 er

på Rådhuset. Resten sidder forskellige

steder rundt omkring i kommunen. Det er


en af vores store udfordringer. Elevklubben

skal bruges til at skabe netværk, faglig

sparring og socialt samvær mellem

eleverne, siger Stephanie.

– Det kunne være rart at få sat ansigter

på hinanden. Da jeg skulle starte på mit

første skoleophold, vidste jeg, at der var

andre elever i klassen fra Esbjerg Kommune

– men jeg anede ikke på forhånd,

hvem de var, supplerer Jannick.

I luften fra 11. januar

Samtalen med de tre elever fandt sted i

december, hvor klubben endnu var i støbeskeen,

men når du læser dette, er den

helt sikkert på skinner. Tilslutningen forud

for det stiftende møde 11. januar var

ikke til at tage fejl af.

– Allerede første dag, hvor vores invitation

var ude, fik vi 18 tilmeldinger, og siden

er flere kommet til. Det er ikke

mindst glædeligt, at andetårseleverne

bakker op, selv om de er på skole i den

periode, hvor mødet finder sted, siger

Charlotte.

Trekløveret har forberedt sig godt på

klubdannelsen. Stephanie er formandskandidat,

mens Charlotte og Jannick er

klar til at påtage sig rollerne som hhv.

næstformand og suppleant. En fjerde

elev, Kent Juul, har også meldt sig som

suppleant.

De tre initiativtagere er således ikke i

tvivl om, at klubben nok skal komme godt

Elevklubben

i Esbjerg

Kommune

Initiativtagere

Charlotte Veldboom, Jannick Jørgensen og Stephanie Lund.

Stephanie Lund – er klar til at påtage sig formandshvervet.

fra start. Deres bekymring går mere på,

om det kan lykkes at holde liv i den. Faktisk

har der i flere omgange været en

elevklub i kommunen, som desværre er

gået i sig selv igen.

– Det sværeste bliver at holde dampen

oppe, da der jo er en hurtig udskiftning

blandt eleverne. Derfor er det smart med

en førsteårselev som formand. Så er der

Mål – ønsker – idéer

At styrke uddannelsen og sammenholdet blandt kommunens kontorelever.

En tidligere og grundigere introduktion til uddannelsen.

En bedre introduktion for de elevansvarlige.

Et godt netværk for eleverne på tværs af geografiske skel.

F.eks. via faglige og sociale arrangementer, en Facebook-gruppe og (om muligt)

en ”fane” på kommunens intranet.

Medlemsgrundlag

P.t. 33 kontorelever, heraf 15 på første år og 18 på andet år.

en god chance for, at det i hvert fald holder

i to år, siger Jannick.

Opbakning fra arbejdspladsen og HK

Det er ikke kun i elevernes egen kreds, at

initiativet til den nye klub hilses velkommen.

Kommunens elevkoordinator

Jytte Kjær Knudsen er positiv og har givet

tilladelse til, at det stiftende møde og

yderligere ét arrangement kan holdes i

arbejdstiden.

Der er også opbakning fra HK-tillidsrepræsentant

i kommunens fællesforvaltning

Laura Erdmann, der allerede luftede

idéen om en elevklub for Stephanie på introduktionsmødet

for de nye førsteårselever.

Hun har hjulpet med det stiftende

møde og har givet tilsagn om, at eleverne

kan søge midler til aktiviteter af faglig

karakter i HK-klubben. En tilsvarende

melding er kommet fra HK/Ungdom i Syd

(HK Sydjyllands ungdomsafdeling).

– Selvfølgelig skal det være fagligt, men

det sociale er også vigtigt. Det kan være

lettere at komme ind på hinanden ved lidt

mere uformelle lejligheder. Vi skal helt

sikkert have en sommerfest, hvor vi kan

sige goddag til nye elever og farvel til

dem, som netop er blevet færdige med

deres uddannelse, siger Stephanie.

– Og måske en månedlig strikkeaften.

Ja, det kan da også være noget andet,

men jeg synes nu, at strikkeaften lyder så

hyggeligt, siger Jannick med et stort smil.

Og efterlader ingen tvivl om, at han er

det medlem af trekløveret, der om nogen

er garant for, at det gode humør også bliver

en drivkraft i den nystartede elevklub.

15

Elever

WWW.HKSYD.DK


En dyr fejltagelse

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Kortvarig flirt med

Det Faglige Hus kostede

over 88.000 kroner

Anna Drejer ville gerne spare penge på kontingentet, men satte i stedet

mange penge over styr

Tekst og foto: Carl Ancher Pedersen

”Meld dig ud af HK og ind i Det Faglige

Hus. Så kan du spare penge på kontingentet”.

Sådan lød ”det gode råd” til Anna

Drejer, da hun i foråret 2011 konsulterede

en privatøkonomisk rådgiver.

Anna, der er deltids kontorassistent

hos Bring Frigo A/S, lyttede til rådet og

meldte sig pr. 1. marts ind i Det Faglige

Hus.

I bakspejlet ærgrer hun sig voldsomt

over det. Få måneder senere fik hun

konstateret en alvorlig kræftsygdom,

og regnede med, at hun kunne gøre

brug af den kritisk sygdom-forsikring,

16

hun havde tegnet som HK-medlem.

Hun kontaktede derfor sin nye fagforening,

der gav hende den nedslående

besked: ”Du er ikke dækket af nogen

forsikring.”

Anna Drejer: – Det Faglige Hus er ikke en fagforening, men en forretning.

Farvel til 88.700 kroner

Anna blev både chokeret og vred. Hun

ønsker ikke at tørre ansvaret for egne

handlinger af på andre, men synes, at

hun ved indmeldelsen i Det Faglige Hus

fik en meget mangelfuld rådgivning.

– Jeg understregede flere gange, at

jeg ønskede præcis de samme vilkår

som i HK, men damen, jeg talte i telefon

med, havde mere travlt med at for-

tælle, hvor mange penge jeg sparede

ved at skifte til Det Faglige Hus, og at

de ikke brugte medlemmernes penge

på politik og sociale arrangementer.

Hun spurgte ikke til mine forsikringer.

Det samme gjorde sig i øvrigt gældende,

da min mand omtrent samtidig skiftede

fra 3F til Det Faglige Hus, fortæller

Anna og tilføjer:

– Det tog kun få minutter at blive optaget

som medlem over telefonen, og

jeg oplevede det som en meget forretningsmæssig

og rutinepræget samtale.

Med den nedslående melding om den

manglende forsikringsdækning måtte

Anna konstatere, at hun – ud over at


være blevet alvorligt syg – havde mistet 88.700 kroner, der

kunne have fungeret som et økonomisk plaster på såret. Det

var det beløb, hun kunne have fået fra forsikringen, hvis hun

ikke havde meldt sig ud af HK.

Klager var forgæves

Anna klagede via sin advokat til Det Faglige Hus over den

mangelfulde rådgivning og dårlige service, hun følte sig udsat

for. Det Faglige Hus afviste dog både skriftligt og mundtligt

Annas klagepunkter og mente ikke, at de havde noget ansvar

for den manglende forsikringsdækning.

– Jeg blev ringet op af deres kommunikationschef, som

temmelig arrogant afviste min klage. Hun indrømmede dog,

at deres medlemsregistrering foregår meget rutinemæssigt,

fortæller Anna.

Både hun og hendes mand tog straks konsekvensen af den

dårlige oplevelse med Det Faglige Hus og vendte tilbage til

henholdsvis HK og 3F.

– Allerede 29. august meldte jeg mig ind i HK igen. Jeg har

jo altid fået god hjælp i HK og vil aldrig skifte fagforening

mere, siger Anna.

Vil gerne advare andre

Hun fortæller, at hun kun er blevet bestyrket i sin opfattelse

af Det Faglige Hus, efter at hun blev opmærksom på hjemmesiden

www.detufagligehus.dk, der fortæller om andres

dårlige oplevelser med den alternative organisation.

– Hvis jeg kan advare andre og hjælpe dem til at undgå det,

jeg har været igennem, er pengene ikke spildt. Jeg tror, at

rigtig mange ikke er klar over, at de skal tegne nye forsikringer,

hvis de skifter fagforening, siger Anna og tilføjer:

– Det handler ikke kun om penge, men også om principper.

Jeg kom til Danmark fra Polen i 1989 og har lige siden mødt

stor hjælpsomhed fra danske institutioners side. Men min erfaring

med Det Faglige Hus er, at det ikke er en fagforening,

HK giver tryghed ved kritisk sygdom

Som HK-medlem – og ikke mindst som nyt HK-medlem

– risikerer man ikke en ubehagelig overraskelse

med manglende forsikringsdækning, hvis man

rammes af en kritisk sygdom.

Det skyldes, at man ved indmeldelse automatisk er

omfattet af en forsikring i tilfælde af kritisk sygdom

– medmindre man selv vælger den fra.

Automatikken i ordningen rummer den fordel, at man

ikke skal afgive helbredsoplysninger for at blive optaget

i ordningen.

Forsikringen koster 49 kroner pr. måned og udløser i

dag en forsikringssum på 91.300 kroner, hvis man

bliver ramt af en kritisk sygdom (indtil man fylder

55 år. Derefter nedtrappes beløbet gradvis, så man

som 64-årig kun får 45.700 kroner). Dertil kommer,

at ens barn/børn er dækket med 35.700 kroner, hvis

de rammes af alvorlig sygdom.

Forsikringssummen blev reguleret pr. 1. januar 2012.

Sidste år var den maksimale dækning – som Anna ville

have kunnet opnå – på 88.700 kroner.

men en forretning. Jeg har aldrig oplevet en så upersonlig og

umenneskelig behandling. Når man bliver ramt af en alvorlig

sygdom, har man ikke brug for den slags problemer oveni.

Det Ufaglige Hus

En hjemmeside med beskrivelser af dårlige oplevelser

med Det Faglige Hus, kritiske presse- og tv-klip m.m.

Hjemmesiden er oprettet af Flemming Djernæs fra

Sønderborg, der i en ledighedsperiode uretmæssigt

fik inddraget sine dagpenge af Det Faglige Hus’

a-kasse. Flemming Djernæs vandt sagen mod Det

Faglige Hus/ Danske Lønmodtageres A-kasse.

Hjemmesiden har adressen www.detufagligehus.dk

Kvinde Kvinde - - kend kend din din øk økonomi

RRådgivning,

ådgivning,

der tager udg udgangspunkt angspunkt i kvinder kvinders s særlige beho behov v

Kom i økonomisk superform på kun 2 timer

13. marts, HK, Borgergade 2-4, 6700 Esbjerg, kl. 17.00 eller

7. marts, HK, Brunde Øst 16, 6230 Rødekro, kl. 17.00

Vi byder på et let traktement.

Vidste du, at kvinder bl.a. har mindre pensionsopsparing end

mænd, men lever længere?

Hvad med eft efterlønsbidraget? terlønsbidrageet?

Skal

du blive

i ordningen – eller få

den udbetalt, og hv hvordan ordan in investerer

du i givet

fald de udbetalte

penge?

Vi har inviteret inviteret

viteret Lisbeth Burg Burgaard, aard, cand.polit.,

privatøkonomisk pri vatøkonomisk rådgi rådgiver. ver.

Hun vil for fortælle tælle om:

Pension/efterlønsbidrag.

Pension/ef

ion/eft terlønsbidrag.

Skatteregler

Skat

teregler

Ægteskab Ægtesk Ægteskab

og skilsmisse

Arv

Boligkøb Bolig g ggø

ggkøb og g lån

Tilmeld

dig senest 2. marts

Sydjylland

Er du kvinde og interesseret i at at deltage, så

tilmeld tilmeld dig dig på på hksyd.dk/ar

hksyd.dk/arrangementer_for_dig

hksyd.dk/arrangementer_for_dig

17

En dyr fejltagelse

WWW.HKSYD.DK


Generalforsamlinger

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

Vær med til at bestemme

Forårstid er generalforsamlingstid i HK Sydjylland

Tekst: Carl Ancher Pedersen

Illustration: Gert Eilenberger

Fra slutningen af februar til midt i april ruller generalforsamlingerne

af sted i de fire faglige sektorer og i fællesskabet

HK Sydjylland.

Medlemsdemokratiet folder sig ud. Det er her, der bliver

gjort status over det forløbne år og set frem mod kommende

udfordringer. Det er også her, du kan komme med ris og ros,

få svar på dine spørgsmål, få indflydelse på, hvilke opgaver

din fagforening skal beskæftige sig med, og vælge, hvem der

skal stå i spidsen for den.

På de følgende sider annonceres de enkelte generalforsamlinger.

Her er et overblik, så du kan krydse af i din kalender:

HK/Privat – Lørdag 25. februar

Generalforsamlingen vil stå i Overenskomst 2012’s tegn.

Overenskomstfornyelsen er inde i en afgørende fase – og

måske er der allerede et resultat, når generalforsamlingen

holdes.

Spændende og afgørende bliver det, om det denne gang

lykkes at komme af med den forhadte 50 procentsregel, der

hidtil har forhindret mange medlemmer i at få overenskomst.

18

HK Merkur indkalder til

Generalforsamling

Generalf orsamling

Onsdag 7. marts kl. 19.00

på Bramdrupdam Kro, Bramdrupdam

Vejlevej V ejlevej 332, 6000 60 6000

Kolding

Dagsorden:

1.

Velkomst

ved formand Torben To orb orben Post.

2. Valg

af dirigent.

3. Beretning.

4. Økonomi.

5. Indkomne forslag.

6. Valg

af:

a) formand.

b) 3 bestyrelsesmedlemmer.

bestyrelsesmedlemmer

bestyrelsesmedlemmer.

c) 3 suppleanter.

7. . Eventuelt.

Vi starter

med aftensmaden aft tensmaden kl. 18.30.

Efter Eft ter generalfor generalforsamlingen samlingen vil

Steen

Steen Ly Lykkebo ykkebo

fra HK Danmark fortælle

om sidste nnyt

yt inden for HK.

Derefter Dereftter

spiller vi BINGO BANK BANKO O - spil med rigtig flotte flot flotte

gevinster.

TTilmelding

ilmelding senest tor torsdag sdag 11.

. mar

marts ts

på hksyd.dk/ar

hksyd.dk/arrangementer_for_dig. rangementer_for_dig.

Ar Arrangement rangement nr nr. . 0558-07031

0558-070312. 2.

Evt. spørgsmål ppø g til Birte

JJahn,

ahn, , birtejahn@gmail.com

birttejahn@gmail.com

j g

HK/Handel

Brancheklubben Brancheklubben HK HK Merkur Merkur Sydjylland.

Sydjylland.

www.hkmerkur.dk

www.hkmerkur

.dk

De fire faglige sektorer og fællesskabet i HK Sydjylland holder generalforsamlinger

i løbet af de næste måneder.

HK/Stat – Mandag 19. marts

Generalforsamlingen skal bl.a. vælge delegerede til forbundssektorens

kongres 12. – 14. juni.

Som ”forspil” byder sektoren på et medlemsarrangement –

”Styr lige dit kropssprog” med mimer, artist og klovn Henrik

Rasmussen. Under generalforsamlingen kåres årets ”sejeste”

tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

HK/Kommunal – Onsdag 21. marts

I forbindelse med generalforsamlingen inviterer sektoren

medlemmerne til et foredrag med forfatter og trivselsekspert

Henrik Krogh, der fortæller, hvordan man holder sig ”langtidsfrisk.”

HK/Handel – Tirsdag 27. marts

Som hos HK/Privat bliver Overenskomst 2012 formentlig et

stort emne. Måske er et resultat allerede på vej til urafstemning

blandt medlemmerne, og denne gang bliver det lettere

at stemme, da HK vil tage nye elektroniske afstemningsmuligheder

i brug.

Generalforsamlingen skal vælge delegerede til forbundssektorens

kongres 28.-30. oktober. Det bliver en vigtig kongres,

da der her skal vælges ny formand og næstformand. Jørgen

Hoppe og Herdis Poulsen, der beklæder de to poster, træder

begge tilbage på grund af alder.

HK Sydjylland – Tirsdag 17. april

Læs mere i næste udgave af bladet, der udkommer 23. marts.

OBS. Samtlige sektorer har valg af sektorformand på dagsordenen,

og på afdelingens generalforsamling er fællesformanden

på valg. Alle formænd søger genvalg.


HK/Privat HK/Priv

at indkalder til

Generalforsamling

Generalf orsamling

Alle indkomne forslag

vil kunne læses på hksyd.dk

fra mandag 20. februar 2012.

med brunch

Lørdag 25. februar

kl. 10

(brunch) kl. 1 11

(generalforsamling)

HK Sydjylland,

J upitervej 1, 60 6000

Kolding.

Dagsorden:

1. Valg

alg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Godkendelse af dagsorden.

4.

V

alg af stemmeudvalg.

5. Bestyrelsens beretning.

6. Indkomne forslag sendes til HK Sydjylland,

Jupitervej 1, 6000 Kolding. Att. formand Ole Kjær Kjær.

Deadline for forslag: Fredag 17. februar kl. 12.

Forslag kan også mailes på: 27olk@hk.dk.

7. A. V alg af formand. Ole Kjær modtager genvalg.

(Formandskandidater får mulighed for at

præsentere sig før valget (maks. 5 min.).

B. Valg

alg af 6 bestyrelsesmedlemmer

.

På valg g er:

To orben Fonnesbek (næstfo (næstformand), modtager genvalg.

Hanne Langkjær Nielsen, modtager genvalg.

Lene W . Knudsen, modtager genvalg.

Hans Jørgen R. Andersen, modtager genvalg.

Johan Altenburg, modtager genvalg.

Jeannette Reimer , modtager genvalg.

C. Valg

af 3 suppleanter.

På valg g er:

Dennis Sørensen.

Klaus Broberg-Jepsen

Mikael Krogslund

Mød det

nye sektor-

formandskab

Tilmelding

til brunc h

På hksyd.dk/arrangementer_for_dig, på syd@hk.dk eller

til formanden på olk@hk.dk eller tlf. 20 86 91 49.

Der ydes kørselsgodtgørelse

efter efter HK HK Sydjyllands Sydjyllands vedtagne vedtagne takster

takster

HK/K HK/Kommunal ommunal indkalder til

Generalforsamling

Generalf orsamling

m/spisning kl.

117.30

7. .30 og fforedrag

oredrag

kl. kl. 118.30

8.30

Dagsorden

1. V alg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af forretningsorden. ingsorden n. n

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Valg

af stemmeudvalg.

5. Bestyrelsens beretning. beretning.

6. Redegørelse for sektorens økonomi:

År 2011.

År 2012.

7. Indkomne forslag sendes til HK Sydjylland,

Jupitervej 1, 6000 Kolding.

Att. formand Lene Roed.

Deadline for forslag: Onsdag 14. marts kl. 12.

Forslag kan også mailes på: 27ler@hk.dk.

8. V alg af formand. Lene Roed modtager genvalg.

9. Eventuelt.

T ilmelding til spisning senest 1 14.

marts

på hksyd.dk/arrangementer_for_dig

eller via MitHK.dk

Der ydes kørselsgodt-

kørselsgodt-

gørelse til laveste takst.

Ved V ed samkørsel til den højeste takst

19

Generalforsamlinger

WWW.HKSYD.DK


Generalforsamlinger

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

20

1.

2.

HK/Handel indkalder til

Generalf

Generalforsamling

orsamling

Dagsorden:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Godkendelse af dagsorden.

med med spisning spisning kl. kl. 118.30

18.30

Tirsdag

27. . ma marts

kl. 19.15

HK Sydjylland,

Jupit erv ervej

1, 6000

Kolding.

V elkomst, samt valg af dirigent og referent.

Godkendelse af forretningsorden.

Valg

af stemmetæller.

Sektorens beretning.

Indkomne fo rslag, herunder forslag til behandling

på forbundssektorkongressen. Forslag skal være

indsendt til sektorformanden senest 14. marts,

kl. 12.00. Forslag sendes til HK Sydjylland,

Jupitervej 1, 6000 Kolding. Att. formand

Hanne Hanne K. K. Mathiasen. Mathiasen. Forslag Forslag kan kan også også mailes

mailes

på 27hm@hk.dk.

Valg

af bestyrelse.

a) V alg af sektorformand for 2 år år.

På valg er Hanne K. Mathiasen.

b) V alg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år år.

På valg er Jørgen L. Madsen,

David K. Funding, Johnny Buelund,

Torben

Post.

c) V alg af 3 suppleanter for 1 år år.

På valg er Heidi Smaakjær

,

Per L. Steffensen, Birte Jahn.

V alg af delegerede samt suppleanter til

HK/Handels HK/Handels forbundskongres forbundskongres 28.-30. oktober oktober.

a) V alg af delegerede delegerede til til kongressen.

b) V alg af suppleanter til kongressen.

HK/Handel byder

på aftt

ensmad kl. 18.30.

.30.

Tilmelding

ilmelding til spisning senest 21

. marts

på hksyd.dk/arrangementer_for_dig eller syd@hk.dk.

Der ydes kørselsgodt-

kørselsgodt-

gørelse til laveste takst.

Ved V ed samkørsel til højeste takst

Invitation til Ordinær

afdelingsgeneralforsamling

afdelingsgeneralf

afdelingsgeneralforsamling

Der bydes

på en let buffet buff fet

e kl.

118.00

8.00

Tir

sdag 1 17.

. a april kl. 1 19.00

HK Sydjylland,

Jupit erv ervej

1, 6000

Kolding.

Dagsorden:

1. Valg

af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Valg

af stemmeudvalg.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Forelæggelse af afdelingens regnskab 2011

til godkendelse.

På hksyd.dk/arrangementer_for_dig eller via MitHK.dk

Sydjylland


Styr lige dit kr kropssprog

opsspr opssprog
Mandag 19. marts kl. 17.00 - 18.15

HK, Jupitervej 1, 6000 Kolding

Program:-

-


TTilmelding

ilmelding senest mandag 12. marts

FFind

ind ”Årets sejeste personer”

Udpeg årets tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

Kåringen sker på generalforsamlingen 19. marts

Sektorbestyrelsen har brug for din hjælp til at udpege,

hvilken tillidsrepræsentant p

og g arbejdsmiljørepræsentant,

j j p

der der sk skal

al præmieres, præmieres, præmieres, som som som påskønnelse påskønnelse påskønnelse for for for en en en særlig særlig særlig indsats.

indsats.

indsats.

Et bud kunne være være

en en arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, der der har

har

gjort

et stort

stykk stykke e arbejde for at sk

skabe abe drømmearbejds

-

pladsen pladsen uden uden stress stress – – både både med med hensyn hensyn til til det det psykisk psykiske

og

fysiske

arbejdsmiljø.

Det Det kunne kunne også også være være en en tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant, der der har har arbejdet

arbejdet

hårdt for strukturændringer,

, lønforhandlinger lønforhandlinger eller eller andre

andre

gode faglige tiltag. Vi glæder os til at modtage dit for forslag. slag.

Send din mail senest 1. marts

til Annette,

te, sektorformand på e-mail 27agl@hk.dk

med din/jeres begrundelse

Bemærk! Næste deadline for stof til bladet er

mandag 20. februar.

Indlæg sendes til: syd_blad@hk.dk

Venlig hilsen - Redaktionen

HK/Stat indkalder til

Generalforsamling

Generalf orsamling

med spisning kl. 1 118.15

8.15

Mandag 1 9. mar ts kl. 1 9.0 0

HK Sydjylland,

Jupit erv ervej

1, 6000

Kolding.

Dagsorden:

1. Valg

af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Valg

af stemmeudvalg.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Indkomne forslag, herunder forslag til behandling

på HK/Stats ordinære kongres 12.-14. juni, sendes

til HK Sydjylland, Jupitervej 1, 6000 Kolding.

Att. Formand Annette Godsvig Laursen.

Deadline for forslag: Søndag 26. februar kl. 12.

Forslag kan også mailes på: 27agl@hk.dk.

6. Valg

af formand.

Annette Godsvig Laursen. Modtager genvalg.

7. V alg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år år.

a. Dorthe Sjørslev Rasmussen.

b. Marianne Marianne Rosenqvist. Rosenqvist.

c. Gunner Hede (ønsker ikke genvalg).

8. V alg af 2 suppleanter for 1 år år.

a. Bodil Sørensen.

b. Ulla Dahl Petersen.

9. V alg af delegerede til HK/Stats kongres.

10. V alg af suppleanter til HK/Stats kongres.

11. Drøftelse af HK/Stats målprogram 2012 – 2016.

(Ønskes målprogammet tilsendt, kan det

rekvireres pr . . mail mail til 27agl@hk.dk).

12. Kåring af årets tillidsrepræsentant.

13. Kåring af årets arbejdsmiljørepræsentant.

14. Eventuelt.

HK/Stat byder

på aftt

ensmad kl. 18.15.

Af hensyn til planlægning

planlægningen

beder vi om, m, aat

der kun tilmeldes en person ad g gangen

en, n, så s vi

får na vne på alle tilmeldt tilmeldte.

T ilmelding til spisning senest 1 12.

marts

på hksyd.dk/arrangementer_for_dig eller via MitHK.dk

Der ydes kørselsgodt-

kørselsgodt-

gørelse til laveste takst.

VVed

ed samkørsel til højeste takst

21

Generalforsamlinger

WWW.HKSYD.DK


seniorer

HK BLADET SYDJYLLAND JANUAR 2012

22

HK Senior Esbjerg

Vinsmagning med Ingers Ost & Vin.

Torsdag 9. februar kl. 14.00, Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Pris for medlemmer: 75 kr. For ægtefæller/samboende ikkemedlemmer:

100 kr.

Tilmelding senest torsdag 2. februar.

Generalforsamling.

Torsdag 8. marts kl. 14.00, Fritidshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Yderligere oplysninger på afdelingens hjemmeside.

Tilmelding til:

Grethe Madsen, tlf. 75 12 35 01 – E-mail: gem@itdybet.dk eller

Sonja Veniota, tlf. 75 16 93 31 – E-mail: veniota2@hotmail.com

Oplys personnummer og telefonnummer ved tilmelding.

HK Senior Aabenraa

Kortspil.

Tirsdag 31. januar kl. 14.00 i Kirsebærhaven samt tirsdagene

14. februar, 28. februar, 13. marts, 27. marts og 10. april

(sæsonafslutning).

Kegling.

Mandagene 6. februar, 20. februar, 5. marts, 19. marts, 2. april

og 16. april (sæsonafslutning).

Generalforsamling.

Tirsdag 7. februar kl. 14.00. Kirsebærhaven.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Valg af stemmetællere.

4. Regnskab ved kassereren.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Åse Bundesen og Helle Wojtczak.

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.

9. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

10. Eventuelt.

Arrangementet bliver indledt med et overraskende indslag.

Ønsker du at få kaffe, bør du tilmelde dig til Åse Bundesen.

Mit liv på søen.

Tirsdag 21. februar kl. 14.00.

Den tidligere telegrafist i handelsflåden og medlem af atletiklandsholdet

Marie Finne fortæller.

Pris inkl. kaffe og brød: 20 kr., 25 kr. for ikke-medlemmer.

Mit liv som journalist.

Tirsdag 20. marts kl. 14.00, Kirsebærhaven.

Tidligere journalist ved Radio Syd Flemming Nielsen fortæller

– gerne på sønderjysk.

Pris inkl. kaffe med brød: 25 kr., 35 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding til arrangementer til kasserer Åse Bundesen,

tlf. 74 62 40 71, e-mail: aasebundesen@gmail.com

Formand for HK Senior Aabenraa: Kaj Matthiesen,

tlf. 20 67 40 41, e-mail: hildekaj@webspeed.dk

HK Senior Vejen

Hjemmedag – Gør noget for hjertet.

Tirsdag 31. januar kl. 14.00, 3F’s lokaler.

Vi drikker kaffe/te og lærer om førstehjælp / hjertestarter med

Hjerteforeningens gør det selv-kursus på dvd.

Besøg på Ungdomscentret Basen.

Onsdag 8. februar.

Vi mødes på Bakkely Skole kl. 10.00

Tilmelding senest tirsdag 31. januar.

Hjemmedag.

Tirsdag 21. februar kl. 14.00, 3F’s lokaler. Vi drikker kaffe/te.

Virksomhedsbesøg – Nordisk Dæk, Brørup.

Onsdag 29. februar.

Afgang fra parkeringspladsen ved Mindevej 10 kl. 10.00.

Pris: 20 kr. Tilmelding og betaling senest tirsdag 21. februar.

Generalforsamling.

Tirsdag 6. marts kl. 14.00.

Der serveres smørrebrød efter generalforsamlingen.

Tilmelding senest tirsdag 21. februar.

Hjemmedag.

Tirsdag 13. marts kl. 14.00, 3F’s lokaler. Vi drikker kaffe/te.

Virksomhedsbesøg – Storkøkkenet i Holsted.

Onsdag 21. marts.

Afgang fra parkeringspladsen ved Mindevej 10 kl. 10.00.

Pris: 30 kr. Tilmelding og betaling senest tirsdag 13. marts.

Formand: Tove Bay – tlf. 32 50 73 04 / 20 18 86 15.

E-mail: tbjob@dlgpost.dk

Obs! Vores nye lokaler er hos 3F, Mindevej 10, Vejen.

HK Senior Vejle

Husmandsdreng i magtens korridorer.

Onsdag 29. februar kl. 14.00, Domus.

Tidligere skatteminister og erhvervsminister Ole Stavad (S) fortæller

underholdende og humoristisk om sin karriere som folketingspolitiker.

En fortælling om en helt almindelig vendelbo, der ender i magtens

korridorer og oplever et ikke helt almindeligt liv.

Tilmelding senest mandag 27. februar.

Frokostmøde.

Mandag 26. marts kl. 13.00, Domus.

Vi serverer et par stykker smørrebrød samt øl, vand og snaps.

Et hyggemøde med gamle kolleger.

Pris. 75 kr., 100 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding senest fredag 23. marts.

Arrangementerne er for medlemmer af seniorklubben og

ægtefælle/samlever.

Husk, at du kan altid se et opdateret program på:

www.123hjemmeside.dk/HK-Seniorer-Vejle

Tilmelding til arrangementer til Tom Lund: tlf. 75 83 47 10 / 40 29 70

60 eller e-mail tomlund@mail.dk. Oplys navn og telefonnummer.

Du kan også tilmelde dig på www.123hjemmeside.dk/

HK-Seniorer-Vejle


HK Senior Kolding

Fra katapultsæde til sognepræst.

Torsdag 23. februar kl. 10.15 - ca. 12.30, HK, Jupitervej.

Sognepræst Kaj Ross-Hansen fortæller om en del af sit spændende

liv.

Maks. 40 personer. Ledsager er velkommen.

Tilmelding senest torsdag 16. februar.

Generalforsamling.

Torsdag 22. marts kl. 13.00 - ca. 16.00, HK, Jupitervej.

HK giver 2 stk. smørrebrød og en vand/øl inden generalforsamlingen

kl. 14.00, hvor afdelingsformand Per Bergenhagen er dirigent.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag 8. marts.

Kun for medlemmer.

Tilmelding senest torsdag 15. marts.

Tilmelding på hjemmesiden: www.hksyd.dk/Arrangementer_for_dig

HK Senior Haderslev

”Æ Kleinbahn”. Torsdag 9. februar kl. 13.45, Metals lokaler.

Peter Schaffer Hansen (ham med de gamle postkort i avisen) fortæller

og viser billeder fra Haderslev-Årøsund Kleinbanens tid. Vi er jo

stadig nogle, der har kørt ture med ”æ Kleinbahn”.

Pris for kaffe/brød: 10 kr.

Bindende tilmelding senest fredag 3. februar

Generalforsamling. Torsdag 23. februar kl. 12.45, Metals lokaler.

Minimumsdagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægternes §4.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

for seniorklubben i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Inden selve generalforsamlingen spiser vi sammen. Af hensyn til

traktement skal tilmelding og evt. afbud være bestyrelsen i hænde senest

tirsdag 14. februar, hvorefter endelig dagsorden udsendes til de

tilmeldte.

Dansk-tyske forhold – fortid, nutid og fremtid.

Torsdag 8. marts kl. 13.45, Metals lokaler.

Chefredaktør Siegfried Matlok, dagbladet Der Nordschleswiger, fortæller

om dette spændende emne, som vi alle – specielt i vores del af

landet – har et forhold til og en mening om.

Pris for kaffe/brød: 10 kr.

Bindende tilmelding senest fredag 2. marts.

Livet som konditor på ”Dannebrog”.

Torsdag 22. marts kl. 13.45, Metals lokaler.

Konditor Jan Lauenstein fra Hoptrup beretter om sit spændende liv og

sine mange specielle oplevelser om bord på ”Dannebrog”.

Pris for kaffe/brød: 10 kr.

Bindende tilmelding senest fredag 16. marts.

Ret til programændringer forbeholdes.

Tilmelding til Rita Weitling, tlf. 74 52 48 58 / 61 46 98 32 /

e-mail: ritaweitling@mail.dk

HK Senior Horsens

Generalforsamling: Torsdag 9. februar kl. 14.00.

Kun for HK-efterlønnere og -pensionister tilmeldt seniorklubbens

arrangementer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for 2011.

4. Regnskab 2011

5. Valg af formand:

På valg: Else Bæk, modtager genvalg.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Per Falberg, modtager genvalg.

Inger M. Nielsen modtager genvalg.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

På valg: Jette Østergaard, modtager genvalg.

Hanne Korup, modtager genvalg.

Valg af bilagskontrollant:

På valg: Einar Thomsen, modtager genvalg.

Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter:

På valg: Jens Gregers Bech, modtager genvalg.

Jonna Hansen, modtager genvalg.

6. Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen).

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er HK vært ved smørrebrød og kaffe,

hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmelding senest mandag 30. januar til Else Bæk, tlf. 75 63 10 95 /

40 63 10 95 eller e-mail: elsebaek@gmail.com

Buketter og dekorationer.

Torsdag 8. marts kl. 14.00.

I anledning af den kommende påske viser blomsterdekoratør Lisa

Bækmand os, hvordan vi laver spændende påskebuketter og

-dekorationer. I pausen er der kaffe, franskbrød og småkager.

Pris: 30 kr. (50 kr. for ægtefælle/samlever).

På indgangsnummeret trækkes lod om 10 gevinster.

Tilmelding fra torsdag 9. februar til mandag 5. marts til Else Bæk,

tlf. 75 63 10 95 / 40 63 10 95 eller e-mail: elsebaek@gmail.com

HK Senior Sønderborg

Fra rocker til bedemand.

Onsdag 22. februar kl. 14.00, Sønderborg Vandrerhjem.

Foredrag ved bedemand Lars Jensen.

Pris: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for ægtefælle/sambo.

Tilmelding senest onsdag 15. februar til HK eller Karin Schmidt,

tlf. 28 34 00 47.

Grandivi.

Onsdag 21. marts kl. 14.00, Sønderborg Vandrerhjem.

Grandivi underholder med operetter, wienermusik og festlige

napolitanske sange.

Pris: 50 kr. for medlemmer, 70 kr. for ægtefælle/sambo.

Tilmelding senest onsdag 14. marts til HK eller Karin Schmidt,

tlf. 28 34 00 47.

23

seniorer

WWW.HKSYD.DK


SKAF ET MEDLEM

OG FÅ EN GAV

Kender du en kollega, som ikke ikke kender til HK?

Så har du muligheden for for at at få få en en præmie

for hvert betalende medlem, du medlem, skaffer du skaffer

Som medlem er er du du omfattet om- Billige forsikringsvilkår, feriefattet

af HK´s af fordele alle HK’s og tryghed. fordele ferietilbud tilbud og rabat og på rabat indkøb på

og Det den bør din tryghed, kollega det også giver indkøb i mange i butikker. mange Nye butikker. med-

at være. være Kender med du i fællesska- en, som Nye lemmer medlemmer kan faktisk spare kan

bet. ikke kender Det bør HK. din Så kollega har du faktisk mere, end spare kontingentet mere, end koster.

også muligheden være. for at få en kontingentet Så måske har de koster. slet ikke råd

..........

gave. En gave for hvert Så til at måske lade være. har de slet ikke

HK medlem, tilbyder du skaffer. også sine HK har råd Præmien til at for lade at være. skaffe nye

............

medlemmer samtidig mange mange økonomiøko- medlemmer betales ikke af

nomiskeske fordele. fordele:

For dit eller hvert øvrige nyt HK betalende medlem-

..............

medlem, mers kontingent, du skaffer, men udekvittererlukkende vi med af det to nye biograf- medlems

og egen gufbilletter.

første kontingentbetaling.

En del af løsningen

E

Klip her........................................................................................................

Navn (på dig, der melder én ind): __________________________________

Adresse: ___________________________ Postnr./by:___________________ C

CPR-nr.: _________________________________________________________

Mobilnummer: ___________________________________________________

Jeg melder følgende ind:

Navn: ___________________________________________________________

Adresse: ___________________________ Postnr./by:____________________

CPR-nr.: __________________________________________________________

Mobilnummer: __________________________________________________

Arbejdsplads: ___________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Send kuponen til:

HK Sydjylland, Jupitervej 1, 6000 Kolding eller mail til: syd@hk.dk.

Mærk kuvert eller e-mail: Nyt medlem.

More magazines by this user
Similar magazines