Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

4.4 Haldager Sand Formation

Haldager Sand Formationen blev dannet i Mellem Jura i forbindelse med vulkansk aktivitet,

hævning og erosion af store dele af Nordsø bassinet, Det Danske Bassin og det sydlige

Sverige. Aflejringen fandt primært sted i Sorgenfrei-Tornquist Zonen og i andre mindre

gravsænkninger. Tykkelsen af Haldager Sand Formationen er derfor meget varierende, fra få

meter til ~200 m. Formationen består hovedsagelig af sand og ler aflejret i kystzonen og i

flodkanaler, estuarier og søer.

Formationen findes i det relevante dybdeinterval i Skagerrak, dele af Nord- og Midtjylland,

vestlige Kattegat og eventuelt i østlige dele af Øresundsregionen (Höllviken Graven) (Fig.

12).

4.5 Frederikshavn Formation

Frederikshavn Formationen består af marine lersten og sandsten hovedsagelig aflejret ved

delta- og kystudbygning. Generelt bliver formationen mere sandholdig mod nordøst, og det er

sandsynligt at formationen har et vist reservoirpotentiale i dele af Nord- og Midtjylland (Fig.

13).

4.6 Yderligere reservoirenheder

På Sjælland har nye data fra Karlebo-1A og Margreteholm-1 vist at aflejringen af sandsten

fortsatte væsentligt længere ind i Tidlig Jura perioden end hidtil antaget (Nielsen, 2003). Der

findes således i det østlige Sjælland, Kattegat og i Nordjylland en række sandsten i Nedre Jura

lagpakken, der har et væsentligt geotermisk potentiale. Disse sandsten er i denne rapport

inkluderet i Gassum reservoiret, som de umiddelbart overlejrer.

Arnager Grønsand Formationen fra overgangen Nedre–Øvre Kridt består af en marin sandsten

med en karakteristisk mørkegrøn farve på grund af store mængder af mineralet glaukonit.

Formationen er kendt fra Bornholm og Skåne. I Skåne kendes Arnager Grønsand Formationen

med tykkelser på op til 60 m, og udgør formentlig et lovende reservoir i området omkring

Malmø. Formationen findes ligeledes i den østlige del af Sjælland med tykkelser på op til 23

m; det er muligt at formationen også findes i dele af Kattegat. Formationens potentiale, der

forventes at være begrænset, er ikke vurderet nærmere.

11

More magazines by this user
Similar magazines