Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

Figur 22 viser de beregnede ressourcer (H1) for hvert reservoir (Frederikshavn (F), Haldager

(H), Gassum (G) og Skagerrak/Bunter (S/B)) baseret på data for hvert af de 7 delområder.

Variationen i beregnede ressourcer for de forskellige reservoirenheder afhænger af de

seismiske tykkelses kort (i.e. gross-tykkelsen), mens den beregnede ressourcestørrelse også

vil være afhængig af de seismiske dybde-kort (Kapitel 3), idet de danner basis for de

beregnede reservoirtemperaturer. Bemærk at flere af disse variationer i beregnede ressourcer

kan være i områder hvor den seismiske datadækning er ringe (Fig. 7).

Ressourcekortene er afgrænset så reservoirerne ikke ligger dybere end 3000 m ifølge den

seismiske kortlægning (Bilag 1), og kun beregnet i de områder hvor net sand tykkelsen

vurderes at være > 25 m og dermed bidrager væsentligt til den samlede ressource. Det vil

f.eks. sige at Frederikshavn ressourcen er minimal i det vestlige Jylland, idet net-gross

generelt falder som følge af et øget ler-indhold længere mod sydvest væk fra Sorgenfrei-

Tornquist Zonen.

Figur 23 viser ressourcerne (H1) summerede for alle reservoirer (F + H + G + S/B) indenfor

hvert af de 7 delområder. Dette betyder at f.eks. Frederikshavn reservoiret kun vil bidrage til

de beregnede ressourcer i delområde 2 og 3, da bidraget fra dette reservoir forventes at være

beskedent i de andre delområder (se Fig. 22a). Bemærk også at seismiske afskæringskriterier

har været benyttet til ressourceberegningen. Dette betyder f.eks. at Skagerrak reservoiret

sandsynligvis også vil indeholde relevante ressourcer i store dele af Nordjylland, selvom de

ifølge den seismiske kortlægning viser at Skagerrak reservoiret ligger dybere end 3000 m, og

dermed falder udenfor det beregnede område (sammenlign Fig. 21 og det seismiske dybdekort

i Bilag 1; ’TopSkagBunt_Dyb’).

Med forbehold for den omtalte manglende datadækning og dermed usikkerheden på den

seismiske tolkning (Kapitel 3) viser de sammenstillede ressourcekort i Figur 22 og 23 at der

findes flere områder, hvor der i undergrunden findes store, geotermiske ressourcer til mange

hundrede års opvarmning. De geotermiske sandstensreservoirer, især Haldager og Gassum

reservoirerne, er især interessante i delområde 2 (Sorgenfrei-Tornquist Zonen) og de nordlige

områder af delområde 3.

23

More magazines by this user
Similar magazines