Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

Figur 13. Kort som viser den forventede udbredelse af Frederikshavn reservoiret, hvor net

sand tykkelsen er større end 25 m. De annoterede brønddata er: Dybde til toppen (fed) og

gross tykkelse (kursiv) af Frederikshavn Formation (data bl.a. Nielsen & Japsen, 1991).

Bemærk den forventelige udbredelse af reservoiret er vurderet ud fra en minimums net sand

tykkelse på 25 m i dybdeintervaller ~500–3000 m. Bemærk at Frederikshavn reservoiret i den

vestlige del af Midtjylland forventes bliver mere ler-rigt mod SV dvs. net sand tykkelsen i

dette område forventes at være mindre end 25 m.

More magazines by this user
Similar magazines