Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

Figur 22a. Kortet viser de beregnede ressourcer (H1 i GJ/m 2 ) for Frederikshavn reservoiret

sammenstillet og baseret på data fra de delområder, hvor ressourcen er relevant (Omr. 2 & 3,

se også Fig. 13). Ressourceberegningerne afhænger især af de kortlagte seismiske dybde- og

gross-tykkelse kort, f.eks. er den beregnede ressource beskeden i det nordlige Jylland, da

dybden til reservoiret her er lille og temperaturen derfor lav (~20 ºC).

More magazines by this user
Similar magazines