Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

geus.dk

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark - Geus

Figur 22d. Kortet viser de beregnede ressourcer (H1 i GJ/m 2 ) for Skagerrak/Bunter

reservoiret sammenstillet og baseret på data fra de delområder, hvor ressourcen er relevant

(Omr. 1–2 & 3, 5–7, se også Fig. 10). Bemærk at ressourcerne generelt varierer som følge af

reservoirernes dybde (~1500-3000 m), og at Skagerrak reservoiret sandsynligvis også vil

indeholde relevante ressourcer i store dele af Nordjylland selvom de på figuren ligger udenfor

de beregnede områder (sammenlign Fig. 21 og dybdekortet i Bilag 1; ’TopSkagBunt_Dyb’).

More magazines by this user
Similar magazines