Views
4 years ago

Vedtægter for HF Sommervirke.pdf

Vedtægter for HF Sommervirke.pdf

Vedtægter for HF

H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. § 1 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdes i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lejekontrakt vedrørende det samlede haveområde eller enkelthaver overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer. § 2 Medlemmer Som medlem kan optages både personer som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer), samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Den grønne lejekontrakt kan underskrives af 2 personer, såfremt en lovlig adresse kan bevises via folkeregisterattest. Der vil dog stadig kun være tale om et medlemskab. Aktive medlemmer er pligtige til selv at gøre brug af havelodden, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægt § 9. Det er enhver havelejers ret selv at søge haven afhændet. Salgsprisen må dog maksimalt udgøre, den af foreningen fastsatte vurdering med tillæg af evt. løsøre. Løsøre kan maksimalt udgøre, hvad det måtte indbringe ved privat salg til anden side. Har havelejeren ikke en køber, vil haven blive udbudt til de på ekspektancelisten stående personer. - 1 -

FORENINGS- VEDTÆGTEN - DIF
Forenings- vedtægter - Dansk Minigolf Union
Vedtægter - Center for Ungdomsforskning
VEDTÆGTER - Gartnernes Forsikring
FORENINGS- VEDTÆGTEN - Dansk Taekwondo Forbund
Vedtægter 2013 - Handelsskolernes Lærerforening
VEDTÆGTER - Gartnernes Forsikring
Vedtægter - Øjenforeningen Værn om Synet
Handlingsplan • GF-referat • Principprogram • Vedtægter For ... - Prosa
Vedtægter for foreningen RETRO
–for gymnasie- og hf-lærere - Emu
Generalforsamling - Dansk Færgehistorisk Selskab
Zoneterapeuten august/2003 - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter
MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP Vedtægter for poulstrup ...
Generalforsamling i Nordjyllands Mejeristforening - Foreningen af ...
VEDTÆGTER - Dansk Arbejdsgiverforening
Kostskolens ABC - Birkerød Gymnasium, hf, IB og Kostskole
pdf Vedtægter på dansk til download - Dampskibsselskabet ...
Hængeren 2-99 - Marselisborg Kajak Club
generalforsamlingen - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter
April 2013 - Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
DK Indbydelse low.pdf - Carlsberg Group
download pdf: 2,1mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark
Medlemsorientering 2007 - Sportsfiskerforeningen Vidå
Vi§edommen nr. 1, januar 2010 - Visens Venner København