Uddrag af: Else Møller Nielsen MATEMATIK – EN ... - Forlaget Biofolia

biofolia.dk

Uddrag af: Else Møller Nielsen MATEMATIK – EN ... - Forlaget Biofolia

Dette rejser nogle interessante spørgsmål:

)

2)

3)

4)

5)

Hvor mange A4-stykker går der på A0?

Prøv at beregne dimensionerne af A0 og arealet af A0.

De forskellige papirformater er ligedannede rektangler. Hvad fortæller

det om forholdet mellem den længste og den korteste side i arkene?

Lav en tegning (bestem selv målestoksforhold), der viser, hvordan A0

kan dækkes af netop ét af hvert format: A , A2, A3, A4 og 2 stykker af

A5-format.

Vi ser på det kvadrat, hvis side er lig med A4-papirets korte side. Sammenlign

længden af diagonalen i dette kvadrat med A4-formatets længste

side. Begrund resultatet af målingen.

A2. Fold og klip regulære figurer

Vi har i det foregående set på ofte besværlige konstruktioner af regulære

polygoner, men når disse figurer har så mange symmetriakser, kan man

måske komme lettere til dem ved foldning og efterfølgende klip.

Undersøg, hvilke regulære polygoner, man i princippet kan frembringe ved

at folde et antal gange og efterfølgende klippe (foldekant skal hver gang

følge foldekant).

Rent fysisk er det dog kun muligt at foretage et begrænset antal foldninger.

A3. Fold og klip et kvadrat og en ligesidet trekant

Det er almindelig kendt, hvordan man af et rektangel udklipper det størst

mulige kvadrat. Se tegning fig. . Det er lidt vanskeligere at folde og klippe en

ligesidet trekant. Først foldes omkring den lodrette midterfold (fig. 2), fold

ud igen. A4-papirets korte side skal være trekantsiden. Punktet B er bestemt

som billedet af A ved en foldning om en sådan linje CD, således at A kommer

til at ligge på midterfolden. Fold ud igen, tegn linjerne AB og BC og klip

langs disse. Fig. 3 viser konstruktionen af en lidt større ligesidet trekant CDF,

hvor punktet D er fundet på samme måde som i fig. 2. Herefter er punktet F

fundet som billedet af C ved foldning om den vandrette linje DE.

)

2)

Gør rede for, at de 2 udklippede trekanter begge er ligesidede trekanter.

Hvorfor mon den ligesidede trekant er så relativt vanskelig at folde, og

hvorfor kan den ikke indkredses på et sømbræt?

1 · GEOMETRI

53369_matematik_kap3net_5k.indd 18 01-12-2006 13:03:38

More magazines by this user
Similar magazines