Malene Freudendal-Pedersen

mmoresund.nu

Malene Freudendal-Pedersen

Mobilitet og adfærd

Hvad er mobilitet egentlig

Mobiliteten og det moderne liv

Mulighederne for dialog

Malene Freudendal-Pedersen

ENSPAC, Roskilde Universitet


At forstå for at forandre


The mobilities turn (John Urry 2002)

• Uddyber nogle af de materielle

forandringer, der genskaber det

’sociale’

• De forskellige mobiliteter, der

gennem diverse sanser, fantasi

rejser, bevægelse af billeder og

informationer, virtuel og fysisk

bevægelse

• Materielt rekonstruerer det

’sociale som samfund’ til det

’sociale som mobilitet


• ”I stedet for at kigge snævert på, at nu skal vi forbedre

forholdene for cyklisterne, …så skal vi prøve at kigge på

tværs. Det er det, der gør dette projekt, så enormt

spændende, at vi får det der samspil.”

• “Der hvor vi mangler noget, det er jo på området

omkring adfærd, der er vi rigtig ingeniør-tunge og

tekniker-tunge.”

• ”Men det kræver i den grad en anden tilgang, der er ikke

nogen tradition for det indenfor transport. Det er også

derfor, at det er adfærdsforskningen, der kommer ind

over det her. Det rykker noget på transport også, men det

der skifte har ikke været der endnu, for hvordan man

kigger på planlægningen.”


The mobilities turn (Cresswell 2006)

• Mobilitet er central for hvad det er,

at være menneske.

• Bevægelse handler om at flytte sig

(som oftest fra a til b)…Mobilitet

handler om disse bevægelser som

en social kendsgerning

gennemsyret af mening og magt.


The mobilities turn

• De komplekse sammenstillinger

mellem forskellige former for

rejse og kommunikation:

• Skaber og muliggører

vedligeholdelsen af sociale

relationer

• Genskaber landskaber og

bymiljøer


Hverdagsliv

Hverdagslivet er det liv, vi lever, opretholder og fornyer,

genskaber og omskaber hver dag. Dette liv kan ikke

defineres,- i det mindste ikke med sociologiske

begreber. Det, der kan defineres, er dels hverdagslivets

betingelser, dels de måder disse betingelser håndteres

på. (Beck-Jørgensen 1994)


Mobilitet i hverdagslivet

• Hverdagslivet er overfyldt

med valg

• Vi står alene med ansvaret

for at skabe det gode liv

• Mobiliteten bliver individualiseret og rutiniseret


Hverdagens mobiliteter

• Selvfølgeligheder

• Strukturelle fortællinger

• Former måden hvorpå vi ser

muligheder og begrænsninger


A B

Vi skal forstå det der skaber præmisserne

for transportadfærd for at ændre den


Frihed/ufrihed

“det gør en verden til forskel at man har friheden

til at køre i sin bil. Man har friheden til at køre

hvor hen man vil, hvornår man vil og man er ikke

tvunget til at vente på det kollektive

transportsystem”

”Jeg føler mig meget ufri hvis jeg ikke har

andre muligheder end at køre bil og der er

meget langt, så jeg skal sidde meget længe

bundet til en stol eller der er meget kø, så føler

jeg mig enormt bundet, virkelig, det er også

derfor jeg ikke vil bo ude på landet, du er

bundet til flere timers biltid hver dag, det kan

jeg næsten ikke holde ud at tænke på så derfor

er jeg ikke så begejstret for biler”


“For at udvide det mulige, er det nødvendigt at udråbe og

ønske det umulige. Handling og strategi består i at gøre dét

muligt i morgen, som er umuligt i dag” (Lefebvre 1976)

Fælles ansvar Nytænkning

”Man kommer hurtigt til at sidde alene og

løfte de her opgaver, det er helt sikkert en

udfordring at få det forankret bredere. Man

kan godt informere om det, men der er ikke en

naturlig inddragelse af alle mulige andre

medarbejdere.”

Samarbejde

”[Bæredygtighed] er blevet et plusord… Men

når det skal omsættes konkret til handling, så

er det sværere. Derfor kræver det en eller

anden entusiastisk frontløber til at arbejde

med det her.”


Det Nødvendige (Davis 2010)

• En af de mest opmuntrende udviklinger i den

spirende intellektuelle arena hvor forskere og

aktivister diskuterer effekten af global

opvarmning har været en ny vilje til at kæmpe

for det Nødvendige i stedet for blot det

Praktiske

More magazines by this user
Similar magazines