Parterapi, parforhold & kærlighed Parterapi og parforhold

parterapi.parterapeut.dk

Parterapi, parforhold & kærlighed Parterapi og parforhold

Den parterapeutiske procesmodel sigter også mod at finde mening og indhold, der giver parterne den

udveksling, de hver især ønsker sig i parforholdet. Udvekslingen sker gennem henholdsvis at give og

at modtage, i en balance mellem ’væren’ og ’gøren’.

I forhold til ’gøren’, er der så både et ’hvad’ og et ’hvordan’, der skal besvares under parterapien. Det

er samtidig en løbende proces, der aktiveres hver gang der sker en forandring i omverdenen eller hos

en af parterne. Og så snart man har fundet ud af ’hvad’ der skal gøres/ske i parforholdet, så opstår

spørgsmålet om ’hvordan’ det så skal gøres/ske. Da det oftest er nemmest at blive enige på et højt

abstraktionsniveau, er det ofte i detaljen at konflikterne opstår - altså snarere omkring hvordansprøgsmålet

end hvad-spørgsmålet. Parforholdet er således konstant i bevægelse, hvilket der kræver

løbende problemløsning, forhandling og afbalancering samt gør det til en evig kilde til indsigt,

udvikling og vækst.

Som et team

Parforholdet er på mange måder som et team. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller

ikke. Vigtige fællesnævnere er kærligheden og relationen. Kærligheden til sig selv og den anden samt

det at vide hvordan relationen er og hvad man egentligt ønsker sig af den. Hermed følger kendte

temaer som kommunikation, forhandling og samarbejde. Endvidere ledelse - selvledelse, lederskab

og følgeskab. Det vil sige at kunne tage et personligt ansvar og lede sig selv samt, at kunne tage et

socialt ansvar i parforholdet og skiftevis tage lederskab såvel som følgeskab i relationen. Endeligt, er

der en lang række andre forhold som identitet, roller, kontakt, grænser, kultur, ritualer m.v. som og

skal balanceres. Hvem er jeg og hvem er vi som par? Hvilke roller indtager vi i hvilke situationer og

hvordan passer det sammen? Hvor meget kontakt og intimitet ønsker vi hver især og hvordan sætter

vi grænser på en sund og respektfuld måde? Hvordan er kulturen egentligt i parforholdet? Hvilke

ritualer er der opstået eller opbygget og hvordan styrer det parforholdet?

To vigtige forhold er altså det personlige og det sociale ansvar, som skal afbalanceres. Nogle

parforhold mistrives under misforståelsen af, at det er vigtigere eller finere at tage et socialt ansvar for

hinanden og parforholdet, end et personligt ansvar. Det kommer både parforholdet og begge parter til

at lide under. I praksis kommer det til at ligne flinkeskole, hensynsbetændelse eller hjælpersyge.

Omvendt er der parforhold, hvor vægten er på det individuelle ansvar - for sig selv. I praksis kommer

det måske til at ligne en grad af egoisme, kynisme og isolation. Generelt set kan det dog siges, at det

er vigtigt at tage ansvar for sig selv og hvordan man har det samt, at sørge for at man har det godt og

får det af parforholdet som man ønsker. Mange gange er det faktisk den bedste medicin for

parforholdet - at gå efter sine ønsker og behov samt at være den man er. På den måde får man

overskud til den anden og parforholdet samt viser og giver tilladelse til, at den anden part også kan

gøre og have det på samme måde. Bare denne lille øvelse, er en meget effektfuld løftestang i

parforholdet, som også hjælper os til at flytte fokus mod os selv, i stedet for at pege fingre af og ville

lave om på vores partner. Kommer vi til det punkt, er det en god idé at stoppe op og hypotetisk

spørge sig selv om, hvad den andens fejl evt. har med een selv at gøre. Og får vi lyst til at lave om på

den anden, er det en god idé at stoppe op og overveje sin egen udviklingsproces. Ifølge Phil McGraw,

går den sikre vej til udvikling i parforholdet, gennem en selv. Altså, hvis noget ikke er som du ønsker

det, så gør hvad du selv kan for at det bliver som du gerne vil have det.

På mange måder er et par dog ikke, som et almindeligt team i den form vi kender det fra

erhvervslivet. Et team samles normalt om en fælles opgave og stræber mod et fælles mål - gøren.

Denne tankegang har mange par, ikke desto mindre også glæde af. Altså, hvad ønsker vi os af

parforholdet samt hvordan ønsker vi at parforholdet skal være og udvikle sig. Et parforhold samles

derimod primært om kærligheden og relationen - væren. Denne tankegang kan mange teams, så til

gengæld også have glæde af. Parforholdet udmærker sig yderligere ved f.eks. betagelse, forelskelse

og seksuel tiltrækning. Senere og i højere grad af interesse, accept, medfølelse og venskab.

Ligesom teams, udvikler parforhold sig også i naturlige og praktiske faser, hvor de søger at

organisere sig. Efter Tuckman kommer der typisk først en orienteringsfase (1. Forming), hvor parret

dannes og man lærer hinanden at kende. Herefter kommer der måske en markeringsfase (2.

Storming), hvor bl.a. roller og grænser skal tilpasses. Efterfølgende kommer der sandsynligvis en

Kasper Thormod Larsen • mob: 6166 1900 • web: www.Parterapi-Parterapeut.dk 4/19

Similar magazines