Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

FORANDRINGSPROCESSER

.

Se links til C.O.Scharmer på hjemmesiden.

Forandring er ikke et fag, der kan læres videnskabeligt.

Ligesom det ikke kan læres videnskabeligt at leve – alene og sammen.

Forandringsprocesser er mere beslægtet med etisk, politisk og kunstnerisk og eller

spirituel praksis end med (pædagogisk og psykologisk) teori og videnskab.

ILLUSIONER

Der er en illusion, der først skal gøres op med, nemlig :

At vi kan opstille en beskrivelse af tilstanden som den er nu. At vi dernæst kan opstille en

beskrivelse af, hvordan vi gerne vil have det, v.hj.a. idealer og modeller. At vi så kan udtænke

en strategi for, hvordan vi kommer fra nuværende virkelighed til ideal.

Denne tankegang vil aldrig blive til praksis.

Den hviler på yderligere 3 illusioner :

1) At vi med fornuften kan beskrive og udtænke fremtiden og vejene dertil.

2) At vi kan iagttage udefra, sætte os selv udenfor. At vi kan observere og iværksætte

”neutralt”. Som om man ikke selv var en del af systemet.

3) At nutiden kan konstruere fremtiden.

Sociologiens fædre (Durkheim, Comte og den tidlige Weber) baserede deres arbejde på

det rationelle iagttagende perspektiv, med focus på objektive sociale data, strukturer og

systemer.

Det 20.århundredes sociologi og socialvidenskaber skiftede til det andet perspektiv:

Du er selv en del af det du iagttager – det handler om processer og agenter, der udspiller

strukturer og systemer. Du er en del. Du ser hvad du ser fra en bestemt position.

Du er ikke bare en del af det sociale samspil. Din egen tilstand er afgørende for hvad du ser,

oplever og dermed hvad der sker omkring dig.

Ændring handler om 3 processer:

1) SANSNING: At åbne op til verden udenfor og aktivere en kapacitet til at sanse og beskrive

uden at være adskilt fra det observerede. Der står sanse og ikke kun kognitivt beskrive.

Denne bevægelse bryder med den antagelse for kognition og tænkning, at den, der observerer

og det observerede er to adskilte ; i stedet er den baseret på den fænomenologiske tradition for

videnskab og sansning.

2) DYBERE OPMÆRKSOMHED : At åbne for, hvad der ønsker at dukke op og give

adgang til en dybde, der ikke længere skiller hvad der ”ønsker” at dukke op fra hvad der

allerede er.

Perspektivet er altså at sanse det væsentlige, og dermed den væsentlige fremtid.

Ingen kan møde de eksisterende udfordringer ved at operere kun på basis af tidligere

erfaringer. Vi må finde en dybere læringscirkel, baseret på sansningen af en opdukkende

fremtid, snarere end på fortids erfaringer. Det handler om en læreproces, der ”tuner” ind på,

www.steenlykke.dk 12

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines