Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Det er stedet for kvaliteten i den opmærksomhed, vi bruger, når vi forholder os til en

situation og er med til at skabe verden.

MODEL:

AT KOMME FRA VANETÆNKNING OG VANEREAKTIONER TIL

DYBERE ERKENDELSE OG

AT ETABLERE NYE VANER OG STRUKTURER

Downloading:

Gentage det vante

Suspendere

Se

udefra

Omdirigere

Sanse

fra helheden

Give slip

Tænkning

Følelse

Vilje

„Presencing“

Fra grunden

Vende på hovedet

Hvad er meningen?

Hvad er sjælen i det?

Etablere:

Nye rutiner

Nye strukturer Udføre

Lave prototyper:

fra konkrete sammenhænge

Konkretisere

Udkrystallisere:

fra fremtiden

Lade komme/

Modtage

Bearbejdet ud fra C.O.Scharmer

Modellen sammenfatter vores overvejelser:

Fra venstre mod højre illustrerer den skiftet fra gamle vaner over den åbne sansning og

eksperimentet til fastlæggelse af ny praksis.

Det er klassisk laboratorietænkning med rødder tilbage til Kurt Lewin (DEFREEZING,

EXPERIMENT, REFREEZING)

Oppefra og ned og op igen – fortæller modellen om at gå fra overflade til dybde og op igen:

Fra vaner til reelt at sanse virkeligheden som den er, ved at se, høre, fornemme både

UDEFRA OG INDEFRA

Det er klassisk kunstnerisk og åndelig praksis med rod i globale visdomstraditioner, kunst og

æstetik.

Målet er gennem reel tilstedeværelse og stort nærvær at kunne sanse både hvad der er og hvad

der er i kim, på vej, hvad der er muligt. Midtvejs i modellen går vi i dybden og rører ved

meningen med det hele – vores egen funktion, livs- og arbejdsgnist og sjæl.

De næste skridt handler om at udkrystallisere intentioner og visioner i både ideer og praksis,

ved at give ideerne krop (udarbejde prototyper/rendyrkede urealistiske modeller og så gå mod

nye strukturer og vaner).

Enhver kunstner, innovator, leder, skribent, musiker, forsker har en egen måde at opnå adgang

til en dybere menneskelig kapacitet - til at skabe. På samme måde med ethvert stort team,

enhver stor organisation, samfund eller social bevægelse. Den får magt og magi ved at tappe

fra dens dybere kraft.

www.steenlykke.dk 15

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines