Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Men som coach er svarene for mig af sekundær betydning. Det er ikke mig der skal bruge

informationerne. Jeg har brug for at vide at den anden har informationen. Svarene giver

coachen en mulighed for at vurdere den linje der skal følges i det næste.

De effektive spørgsmål til skærpelse af bevidsthed og ansvarlighed, begynder med HV:

Hvad, hvornår, hvem, hvor meget, hvor mange.

Ikke hvorfor, idet det ofte rummer kritik og får den adspurgte tilat indtage en forsvarsposition.

Og både hvorfor og hvordan kan – hvis de ikke begrundes – resulterer i analytisk tænkning,

der kan modvirke det tilsigtede.

Analyse(tænkning) og bevidsthed (observation) er to forskellige mentale processer, der så at

sige er umulige at gennemføre simultant. Hvis der er behov for nøjagtig rapportering af

kendsgerninger er det bedre midlertidigt at indstille en analysere af deres retning og mening.

Det er bedre at formulere hvorfor-spørgsmålene som ”hvad er årsagerne til…?” og hvordanspørgsmålene

til ”Hvilke skridt kan man tage til…?

De fremkalder mere specifikke og konkrete svar.

DETALJER:

Spørgsmålene begynder bredt og focuserer lidt efter lidt på detaljer.

Eks. med tæppet: først ses farve, mønster, måske en plet…..

Med forstørrelsesglas kan man få øje på mere.

Mikroskop kan bringe endnu mere frem.

Du må gå dybere og dybere for at fastholde den andens engagement og for at bevidstgøre om

dunkle punkter.

Men hvilke aspekter er det så vigtigt at focusere på ? Interesseområder?

Princippet er at sp. Følger bør følge aktørens interesse og tankegang, ikke coachens.

Hvis coachen bestemmer spørgsmålenes retning, vil han underminere aktørens følelse af

ansvar. Hvis det ender blindt må aktøren selv finde ud af det.

Hvis han ikke får lov til at udforske de muligheder, der har hans interesse, vil fascinationen

være tilbøjelig til at bestemme og forårsage forstyrrelse i det videre forløb.

Paradoksalt kan det være værdifuldt for coachen at focusere på de aspekter, som den coachede

tilsyneladende forsøger at undgå. ”Jeg har lagt mærke til at du ikke har nævnt….er der nogen

speciel grund til det?”

Blinde vinkler

Hvilken del af dit slag har du sværest ved at føle eller være fuldt bevidst om? Kan man spørge

golf-spilleren.

I den blinde plet ligger der højst sandsynligt et fortrængt ubehag eller ej fejl i bevægelsen.

Coachens spørgsmål vil øge bevidstheden, så man bedre kan mærke og senere ændre noget.

Ledende sp. Angiver ofte at coachen ikke tror på det han spørger om. Hvorfor i alverden

gjorde du det?

Hvis coachen har et forslag så kom med det.

Lyt til svarene

Coachen må lytte opmærksomt. Ellers går tilliden tabt og han ved ikke hvad der skal

være de næste spørgsmål.

Det bør være en flydende proces. Spørgsmålene kan ikke præfabrikeres.

Det er bedre at lytte og så finde det næste spørgsmål.

www.steenlykke.dk 26

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines