Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Hvis der er talt tidligere kan samtalen begynde eller starte på ethvert af stadierne.

Hvorfor MÅL før SITUATION?

Mål, der er baseret på den foreliggende virkelighed, er tilbøjelige til enten at blive negative (

som en reaktion på et problem, begrænset af tidligere præstationer, kreativt underlødige

p.gr.a. simpel ekstrapolering og lavt ambitionsniveau) eller at få en virkning, der er stik

modsat den tilsigtede.

Mål, der opstilles ud fra en fastlæggelse af den ideelle langsigtede løsning og efterfølges af

identificering af realistiske skridt på vejen mod idealet, er som regel

Langt mere inspirerende, kreative og motiverende.

Uden sammenhæng med BEVIDSTHED og ANSVARLIGHED og færdigheden i at stille

spørgsmål, der skaber de, har GROW kun ringe værdi.

1.MÅL

En seance begynder med at der sættes mål for selve seancen.

Hvis det er den coachede selv der har søgt coaching, er det klart ham der bør definere.

Selv hvor han er blevet indbudt, beordret til samtrale for at løse noget specifikt. Er det nyttigt

at spørge den coachede hvad han ønsker at få ud af samtalen.

”Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af denne seance?”

”Jeg har sat en halv time af til dette; hvad vil du gerne have opnået i løbet af denne tid?”

”Hvad vil være det mest nyttige for dig at få ud af denne seance?”

Kan give svar som :

”En ramme for næste måned, som jeg kan arbejde videre på”

”En klar opfattelse af og et engagement i mine næste to aktiviteter”

”En beslutning om hvilken side jeg skal gå til”

”En forståelse af, hvad der er de væsentligste problemer”

”Et accepteret budget for arbejdet.”

ØNSKER/DRØMME.

Somme tider er det vigtigt at gå dybt ned og hen til de store drømme, længslerne, ønskerne,

som man har opgivet eller glemt.

Dernæst: man kan drømme om så meget, hvad vil du så gerne?

Dernæst : hvad er så vigtigt? Måske endda nødvendigt!

Når vi kommer til målet eller målene for det foreliggende problem /opgve er vi nødt til at

skelne imellem SLUTMÅL OG PRÆSTATIONSMÅL

Slutmål er den overordnede målsætning. Ofte et mål man ikke har kontrol over.

F.eks. at blive førende på markedet.

Præstationsmål

www.steenlykke.dk 28

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines