Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

1. DET SÆRLIGE ved

ART-SPIRIT-COACHING

COACHING:

Coaching-begrebet er blevet diffust samtidig med at det er blevet så populært. Det er blevet

populært bl.a. fordi det rammer nogle centrale behov uden at være belastet af terapeutiske

traditioner. Det diffuse handler om at det nu bruges om al form for vejledning. Jeg ser det som

en videreførelse af en hjælpe-tradition med særlig vægt på fremtidsmuligheder, på eget

engagement og ansvarlighed og handling.

En af de mest brugte definitioner stammer fra Whitmore (1996) : ”Coaching er at låse op for

et menneskes potentiale ….Det er at hjælpe mennesker til at lære frem for at undervise

dem…”. Denne klassiske definition af coaching rummer de 4 centrale elementer i coaching

som har gjort det til en slags moderne hybrid, der både fornyer, erstatter og dog viderefører

nogle elementer fra gamle begreber som terapi og vejledning.

Elementerne er :

1)”låse op” : dvs. arbejder med noget fastlåst, som kan åbnes, befris, tøs op…Ændringerne

kommer indefra og ud. Mange af de første bøger om coaching havde titler som ”The inner

game of…” Ved bevidstgørelse af indre mekanisme kan der ske ændringer. Disse bøger

handlede om sport, men blev hurtigt anvendt i erhvervslivet.

2)”potentiale” – potens – muligheder – dvs. du ser ikke først og fremmest på hvad personen

har kunnet til nu, men på mulighederne. I filosofiens historie tilbage til Aristoteles har der

været to forståelser af potentiale :

a) en essentialistisk – det handler om at udvikle ét i forvejen værende potentiale – en essens,

bestemte egenskaber eller dyder, som findes i enhver, eller

b) at skabe potentialet, mens vi finder det.

3) at lære i stedet for at modtage undervisning eller instruktion. Det forudsætter egen

ansvarlighed og engagement i livet. Et forhold, der netop kan være problematisk.

4) Coachingbegrebet er oprindeligt brugt i sportverdenen. Derfor tales der om præstationer.

Men det afgørende er, at det drejer sig om ændringer i praksis, om handlinger. I

modsætning til viden om. ”The knowing-gap” er centralt – vi véd så meget, men hvad sker

der i praksis?

ART-SPIRIT-COACHING

Arbejder med det hele menneske – dvs. brug af både praktiske, etiske, følelsesmæssige,

intellektuelle og æstetiske dimensioner – i denne proces. Dvs. tilgodeser både en

hverdagspraktisk, en videnskabelig, en æstetisk og en spirituel side ved livet. Ved at være ved

vores fulde fem.

Arbejdet med det kreative giver adgang til bevidstgørelsen på en helt anden måde. Fjenden i

mange ændringsprocesser er forestillingen om at ”kunne regne den ud”, ofte i form af tanker,

der kører i ring. At bruge sanserne giver en direkte adgang til verden. Og bringer dig væk fra

”kværnen”, gentagelsen. Muligheden er at komme i et helt andet rum, der både åbner sanser

www.steenlykke.dk 3

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines