Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

og sind og dermed handler, ved at bruge kunstneriske udtryk. Som Piet Hein sagde, går alle

kreative processer vejen over ”det ubevidste”. Dvs. du må lære at give slip, lade komme.

Vi kan ville meget, men det er det ubevidste der bestemmer, så hvordan får du et godt

samarbejde med disse dele af dig selv?

Vore ønsker og potentialer kender vi kun delvist. Og har kun delvist magt over. Vi må have

en tillid til livet og underet. Vi må have et samarbejde med det dybere (hvad enten vi kalder

det ”det ubevidste” eller noget andet).

Måske kan du bringes til at præstere mere, men det giver ikke i sig selv mening.

Ligeså vanskeligt som spørgsmålet om mening er, ligeså vigtigt er det. Arbejdet med

meningsfuldhedens dimensioner er en del af denne coaching.

Egoet står ofte i vejen for ændringer. Jeg kan og vil selv. Og det lykkes måske én gang. Troen

på beherskelse. Vores tro på at kunne beherske verden står i vejen for megen udvikling.

Det spirituelle handler om, at der er noget i verden der er større end egoet.

Det handler om at genvinde fornemmelsen for underet.

Mening har med visdom og kærlighed at gøre.

Forudsætningen er at være samlet i sin egen midte, uforstyrret af egen grådighed og andres

forventninger.

COACHING

KREATIVITET MENING

ÆSTETIK SPIRITUALITET

www.steenlykke.dk 4

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines