Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Vi kan trække en linje fra Platons ønske om uddrivelse af poeterne - der beskæftigede sig med

denne verden på en uordentlig måde, til fordel for filosofferne, der bragte orden og skønhed

ind i universet - og frem til Nietzsche og moderne fænomenologi, der genindsætter en

poetiske livsanskuelse og livsførelse på forskellig vis.

Korte referencer :

Edmund Husserl (1859-1938) var optaget af den måde vi oplever verden på.

Han så fænomenologiens opgave som :

- at gå tæt på bevidstheden, når den er i færd med at afbilde ting i

verden, for at se hvordan den gør

- at undersøge hvordan den menneskelige bevidsthed er struktureret.

For at få viden om tingenes væsen:

VÆSENSSKUEN.

Fænomenologien handler om “det, der kommer til syne..”

dvs. det, der foreligger i erfaringen.

Husserl forsøger skabe en filosofi uden forudantagelser. Uden spørgsmålet : hvad er virkeligt

? I stedet : Hvordan viser tingene sig ? Hvordan er tingene givet mig i min seen ?

Tilbage til tingene selve. Væk fra teorierne. Tilbage til forståelsen.

“Virkeligheden, som den fremtræder for vores bevidsthed”.

Heidegger (1889-1976) understreger at vores forhold til virkeligheden ikke er passivt

afspejlende og teoretisk erkendende, men AKTIVT ENGAGERET.

Vi forstår ikke i første omgang abstrakt teoretisk, men forstår verden som genstande, der kan

gøres noget ved:

Hvordan tænker vi om hammeren ? brugsmæssigt.

Tingene er til-for-noget. lissom mennesket : væren-i-verden.

Heidegger ser kunsten som det sted sandheden bliver manifest. Sandhed er for Heidegger

ikke et transcendent princip som kun kan imiteres i denne verden. Sandheden er snarere en

begivenhed, en manifestation i tid.

En begivenhed, der sætter folk på sporet af deres verden. Som en esssentiel manifestation af

sandheden, har kunsten kapaciteten til at give mening og retning til den menneskelige

eksistens.

Denne kapacitet kalder Heidegger ´poiesis´, idet han bruger det gamle græske ord for poesi og

skabelse af kunst.

Poiesis tilhører den menneskelige eksistens som en essentiel mulighed; det er en fundamental

måde at være i verden på.

Men Væren står ikke til vores disposition som et Viljens projekt. Poiesis afhænger af vores

vilje til at stå til side og hengive os til de billeder, som er givet os. Vi kan ikke tvinge arbejdet,

snarere er den kunstneriske vej at lytte til Værens gave, som måske kommer, måske ikke til

den ventende og forventningsfulde kunster. på samme måde, har tilskueren ikke magten til at

et værk dukker op, når han eller hun ønsker det.; snarer må han eller hun tjene billede og for -

berede dets ankomst.

Sandhedens natur som “unconcealment” - ikke-tilsløret - betyder at værket beskytter sin egen

mystik, det kan aldrig gives en endelig fortolkning.

Der er i værket ikke kun den manifeste betydning, som det garanterer os, men også en tilsløret

baggrund som viser sig igennem det, der sker. Heidegger går så vidt som til at se denne

relation imellem tilsløring og afsløring som essentiel for “the work-being of the work”.

Poiesis er det , der tillader os at være, hvad vi er. Den menneskelige eksistens´grund.

www.steenlykke.dk 49

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines