Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

DET FÆNOMENOLOGISKE MENNESKESYN

Hvad er fænomener ?

Det er det, der kommer til syne for os…

1) For vores bevidsthed,

2) I sansningen eller

3) I en håndterende omgang med tingene, ved-hånden (i hånden), for-hånden

(iagttagende).

Vi er i verden. Som en fortrolig verden. Vi gør tingene i fortrolighed. Det gør, at jeg ikke

lægger mærke til det. Det er den mest oprindelige måde at være i verden på. Når tingene har

en klar betydning.

Først når tingene bryder sammen, tematiserer vi.

Hvad er et stykke kridt?

Det er calsium er det naturvidenskabelige svar.

Det er til at skrive på tavlen med, er det fænomenologiske svar.

Hvad er mennesket ? Består det af dele, vi kan adskille og analysere eller består det først og

fremmest af en helhed, hvor både krop og sjæl indgår i et dynamisk sammenhæng, der ikke

kan skilles ligesom bevidsthedens forskellige dele ikke kan skilles? Ligesom den enkelte og

verden ikke kan skilles.

To forskellige måder at se på mennesket og forholdet mellem menneske og verden, præger

vores traditioner.

Den bogstavelige opfattelse Den fænomenologisk-æstetiske

opfattelse

Består af data, målelige objekter Består af æstetiske objekter

Legemet består af dele. Der er en helhed, der går forud

for alt

Når man får sat delene sammen som allerede er der

har man en helhed

Hvis du kun focuserer på egenskaber,

flyder det menneskelige bort.

Kunstneren Giacometti udsletter alle ydre egenskaber (f.eks. arme og ben). Han modellerede

mennesket på afstand.

Liv består bl.a. af bevægelse. Ses på afstand. Forholdet tæthed – afstand viser sig i

forelskelsen

Er ofte forbundet følgende forskel:

Instrumentelle intentioner Æstetiske intentioner

Kontrol og beherskelse Viljen til at skabe noget smukt

Lade komme, gribe.

www.steenlykke.dk 51

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines