Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Neutral observation af fakta, information Æstetisk respons og

ansvar/kontakt

Jeg ser, jeg hører

I en bogstavelig verden lukker også op for en metaforer

Det ”gammeldags” helhedssyn taler om det psykiske, fysiske, sociale og emotionelle og evt.

flere. Men det er at tænke i dele.

Fænomenologien taler om en helhed, der går forud for alt, som allerede er der.

GRUNDTRÆKKENE:

Det handler om at beskrive ”mennesket-i-verden”. Det kan gøres v.hj.a. forholdet til :

- rum

- tid

- krop

- sam-væren

- stemthed

- erindring

- fødsel/død

Mennesket er i bevægelse – derfor må vi hellere bruge verber i stedet for substantiver (for at

få tidsligheden og bevægelsen med).

Derfor f.eks. heling/blive hel i stedet for helhed.

1) Hvad er rum ?

Det objektive rum Det oplevede rum

kvadrat- og ”være trængt op i en krog”,

kubikmeter

længde, bredde, højde

”tomrum”,”flue på væggen”,

”råderum”

det målelige er alt sammen udtryk for spillerum

for at være i forskellige rum.

Hvordan er oplevelsen for en lam af ikke at kunne nå sin kaffekop?

Temperaturen i et rum kan være udtryk for meget forskelligt, kulde, varme..

Menneskers sprog om rummet fortæller noget om hvordan de er i verden.

Det, der for den ene er beskyttende grænser, er for den anden, indespærrende.

Den ene kan få kontrol i et lille rum, den anden mister kontrol, føler afmægtighed.

2) Hvad er tid?

www.steenlykke.dk 52

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines