Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Lineær tid Den oplevede tid

Klokken, kalenderen

Handler om forholdet imellem fortid,

nutid og fremtid.

Tiden løber, står stille, går i stå, er tidløs…

Kan dateres, rækkefølges Tidsfordriv,”ting tager tid”

En person, der lever uendeligt, har en anden tidsfornemmelse end den døende.

Hvordan føles ventetiden for en ”kræftpatient”?

I fænomenologien må du hele tiden tænke på den ene side, på den anden side, være sansende

og overvejende Det afhænger af dømmekraft og skøn. Der findes ingen regler.

I videnskaben er der regler at følge, så behøver man ikke engagere sig.

3) Krop

Legeme Krop

Legemet standser ved grænsen Kroppen går længere ud end legemet

Et sundt menneske er et menneske, ”Kroppen kan være et andet sted”

der har kontrol, ikke kan mærke sit legeme Kroppen er ikke nogen genstand.

Kan gøre sit legeme til objekt for sig selv

Kroppen som genstand Kroppen åbner for verden.

Kroppen har verden i sig.

”Jeg har en krop” – kroppen som hylster Jeg er en krop

F.eks. øjets opbygning og funktion Vi ser ikke bare med øjnene, hører ikke

bare med ørerne, som Kong Lear

(Shakespeare), der spørger : hvem

elsker mig mest og den 3 datter siger

ingenting. Kong Lear :

”I see it hearingsly”

4) Sam-væren

Hvordan er en person med anorexi i verden ?

Hvad er usynligt/synligt?

Hvad kom først, individ eller verden ? Hvad skaber hvad ?

Sam-væren med andre er vigtig

Alene-hed Ensomhed

Man kan fysisk være alene og definere sig alene. Man kan være sammen og føle sig alene.

www.steenlykke.dk 53

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines