Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Man kan være alene og føle sig som en del af et større fællesskab.

Brud med vulgær – individualisme : Ingen udvikler sig helt alene.

Instrumenter/teknologi forstærker noget og reducerer noget andet – lige fra computere,

informationer til termometre.

5) Stemthed

Vi er altid stemte, bestemte af en grad af og karakter af åbenhed i forhold til verden.

Vi må ophæve dualismen mellem følelser og fornuft.

Stemtheden har med forholdet til verden at gøre :

Trætheden : alt vender sig bort fra en, man lukke i. Modsat glæden, hvor du åbner for dig

selv og for verden, som med nysgerrigheden.

Man er i verden på forskellig måde. Stemningen farver hele verden.

Man kan sjældent lave stemtheden om uden at gå ind i den.

Alle sanser kan vække forskellige stemninger.

6) Erindring (hukommelse, historicitet)

Dufte giver erindring, stemning. Stemninger kan ændres via aktualiseringer af erindringer.

Stemtheder fra fortiden kan motivere til nye handlinger.

I gamle situationer ligger handlemuligheder.

7) Fødsel og død – begyndelse og slutning.

Bevidstheden om døden, kan få os til at handler her og nu.

Døden kan også være et tabu.

www.steenlykke.dk 54

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115