Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Engagementet finder sted igennem vores kropslighed. Vores krop er ikke noget vi kan se bort

fra og så beholde en uberørt del, et jeg, efter denne abstraktion (som når vi tænker ”hvis jeg

var født et andet sted, af andre forældre osv.).

Kroppen er ikke noget instrument, noget vi står udenfor eller bag ved.

Kroppen er et grundlæggende perspektiv på verden. Vi ser, mærker, bevæger os, bruger

instrumenter osv

Kroppen véd mere end det bevidste subjekt. Mening er givet i kroppen som

færdighedscentrum. At orientere sig i et rum forudsætter ikke et mentalt billede af rummets

geometriske egenskaber. Rummets indretning sidder derimod i arme, ben, mave, hals og

ansigtshud.

ENGAGEMENT OG EKSISTENS

Eksistens er hverken bundet til evnen til intellektets autonome selvrefleksion eller til en

pragmatisk opbygning af viden om verden gennem processering af sansedata til information.

Eksistens er før enhver tanke og alt for forbundet med verden til at behøve sansedata-signaler

for at erfare den.

Eksistens er bundet til enheden af krop, verden, sprog og bevidsthed i form af et såkaldt prærefleksivt

cogito. Det er summen af vort levede liv, og dermed indeholder det konkret og

symbolsk forholdet til verden og til andre mennesker (det sociale). (Cogito betyder ”jeg

tænker”. At det er præ-refleksivt indikerer dels, at den betydning, jeg tænker over, findes som

en forudsætning for mine tanker, som jeg aldrig kan tænke; dels at min måde at tænke på er

foregrebet af min måde at være situeret og legemliggjort på – en måde, der ikke kan

rekonstrueres analytisk.)

Eksistensen bliver anonym. At sanse er noget ”før-personligt”, fordi verden er alles og ingens.

Som situerede og legemliggjorte overskrider vi individualitetens tilfældighed, fordi det at

kunne er at virkeliggøre en objektiv social betydning.

Subjektet for denne virkeliggørelse er hverken jeget, personligheden eller selvet, men derimod

et decentreret subjekt, der ligger ”ude” mellem bevidsthed og verden. Her nedtones

individualiteten. Som løberen løbes af sine ben. Vi er ”eksisteret” før vi kan udtrykke det

refleksivt. Vi er talt af vores egen stemme, før vi kan tænke på, hvad vi skal sige.

Vi er betinget af vor præ-refleksive eksistens, før vi tænker vores ”frie valg”, og viljen træder

først ind dér, hvor det i frihed valgte projekt støder på alvorlige vanskeligheder, eller har

umuliggjort sig selv.

Den, der på samme tid gør vort valg betinget og frit, er det prærefleksive cogito, vores viden,

erfaringer og sociale relationer. Eksistensen kræver at bekræftes hvert øjeblik gennem

genskabelsen

Og opretholdelsen af en betydnings-verden. Det er op til os at ændre vores liv, selvom det

tager tid og synes svært. Vi kan overtage en given mening og fuldbyrde den.

Eksistensen er en umiddelbar delagtighed i omverdenen – et engagement, der betyder dette

allerede at være involveret (inddraget, indføjet) i en situation, og dette i situationen at sætte

sig ind på det, man vil, at svare (stå inde) for sig, at forpligte sig.

Min eksistens som person er en inkarneret (legemliggjort) eksistens. Jeg er udsat for mig selv,

for andre, for verden.

Personen er ikke et afsondret sted, et ”indre”, som vores handlinger som noget ydre føjer sig

til.

Engagement betyder det at være inddraget i en situation og dette at sætte sig ind på det, man

gør. Den menneskelig eksistens er handlen. Den situation vi er i, er grundlæggende

karakteriseret af forholdet til den anden. Personens grunderfaring er erfaringen af den anden,

som et du. Der er tale om en grunderfaring fordi jeg kun bliver en person i forholdet til den

www.steenlykke.dk 56

mail@steenlykke.dk

86195115 Rialtovej 16.2300 20432115

More magazines by this user
Similar magazines