Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Hvorfor æstetiske læreprocesser ?

Verden kan ikke undersøges i adskilte små bestanddele, ligesom naturvidenskaben gør det. Det

reducerer verden. Men verden er helhedspræget på en måde som den (natur) videnskabelige

tænkning og dens sprog ikke kan beskrive.

Filosoffen K.E.Løgstrup protesterer mod det moderne menneske- og samfundssyn i den vestlige

verden. Vi betragter verden som ressourcer og som omgivelser for beherskelse og for egen vindings

skyld- og overser de universelle helheder.

De æstetiske læreprocesser arbejder med tolkningen, ikke med reduktionen som den videnskabelige

erkendelse. Sundhedspersonalet befinder sig ofte i et krydsfelt imellem to forskellige verdener og to

forskellige former for sprog.

En naturvidenskabelig, diagnosticerende, beherskende verden og dennes sprog og en sansende,

eksistentielt åbnende og tolkende verden og dennes sprog.

Case:

Vi er i et skriveværksted på onkologisk afdeling på kommunehospitalet i Århus. Som led i et

kvalitetssikringsprojekt er opgaven at få beskrivelser af patienternes kvalitetsoplevelser i

forbindelse med indlæggelse på onkologisk afdeling.

Derfor er én af de første opgaver, jeg sætter deltagerne til at lave: en liste over afgørende

begivenheder i deres sygdomsforløb fra det øjeblik de kommer til onkologisk afdeling.

En kvinde svarer på opgaven med et raserianfald: Kort udtrykt er essensen af hendes vrede, at hvis

hun kun må fortælle om sit sygdomsforløb fra det øjeblik, hvor hun kommer til afdelingen, så kan

det være lige meget. Pointen er, at en sådan klinisk deling af hendes historie ikke giver mening, og

hun ville i så fald netop ikke få lov til at fortælle om nogle af de vigtigste og sværeste punkter i

historien, nemlig da hun får meddelelsen om sygdommen af lægen i konsultationen.

Altså: man kan ikke dele sygdomshistorien op i afgrænsede dele. Historien har sin egen logik. Sine

egne udtryk.

Ideen om kvalitetssikring presser i retning af kategoriserende beskrivelser, mens patienternes

oplevelser går i retning af fortællinger og oplevelser, udtrykt i en mere åben livsnærværende form.

Disse patienter er ikke kommet til skriveværkstedet for at udtrykke sig i kliniske kategorier om

kvaliteten af behandling og pleje. De er kommet for at udtrykke sig eksistentielt og erkendende om

liv og død.

Med et eks.:

Fiskeren fra Thyborøn går lidt uroligt rundt. Og dét med at skrive er lidt svært. Det gør han jo ikke

så meget i i hverdagen. Han står foran ruden og ser ud i hospitalshaven. Jeg spørger, hvad han ser.

“Jeg ser regndråberne løbe ned ad ruden”, siger han.

Stilhed. Jeg spørger, hvad han ser inden i regndråben.

“Jeg ser min have derhjemme, blomsterne, buskene, græsset….Min kone går rundt i haven…” Jeg

spørger, hvordan konen har det. “Hun er fyldt med spørgsmål…”

Han fortæller om hendes spørgsmål, der handler om hans sygdom: Hvordan er udsigterne?

Hvad nu, hvis han dør? Hvordan vil han have begravelsen? Graven? Salmerne?

Hvordan har han det? Han ender med at fortælle konen, hvor højt han elsker hende.

De æstetiske læreprocesser bringer os tæt på sansningen.

www.steenlykke.dk 61

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines