Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Det æstetiske repræsenterer særlige erkendelses- og kommunikationsformer, som er grundlæggende

for menneskets identitetsdannelse.

Udgangspunktet er, at den æstetiske erkendelse er betinget af det subjektive behov for mening og

sammenhæng og den objektive kompleksitet og kontinuitet. “Mening og sammenhæng i tilværelsen

kan kun sikres ved den helhedsmæssige oplevelse i det æstetiske og verdens sansemæssige fylde

(kompleksitet og kontinuitet) kan kun formuleres ved formgivning.”

(Hohr, s. 170)

Det æstetiske tager vare på vigtige aspekter ved tilværelsen, som der:

a) principielt ikke kan sættes ord på

b) endnu ikke kan sættes ord på (det endnu ikke opdagede, det næsten ukendte)

c) ikke længere kan sættes ord på (det tabubelagte, undertrykte, fortrængte).

Alle 3 forhold kan være personlige, private eller politisk-samfundsmæssige. Tænk blot på Poul

Henningsens viser om nazi-tidens undertrykkelse.

Det æstetiske gør det muligt at tænke over og kommunikere sådant indhold og dermed danne

grundlag for ny bevidsthed. (Imidlertid kan det æstetiske også skjule eller tilsløre.)

Æstetiske læreprocesser indebærer et syn på læring som en aktiv genskabelsesproces. Med Hohrs

udtryk:

“Individets møde med sin kulturs formkundskab og æstetisk formulerede betydningssystemer skal

udvikle individets evne til oplevelse (mening og sammenhæng), hjælpe individet med subjektivt

rekonstruktionsarbejde, forberede og støtte diskursive erkendelsesformer. Individuelt set flytter det

æstetiske arbejde den individuelle kundskabsgrænse og øger den individuelle kundskab. Arbejdet er

betinget af det individuelt ikke opdagede og ukendte.” (s.171)

Hvad er da de relevante spørgsmål i den æstetiske dannelsesproces ? Det er: Har individet fået ny

indsigt, dybere oplevelser, rekonstrueret fortrængt bevidsthed og udvidet sine

kommunikationsmuligheder?

Omformet tidligere erfaringsmateriale, strukturer eller mønstre ?

Erfaringsformer

Hohr antager, at individet i sin udvikling erfarer på 3 forskellige måder:

1) Gennem følelsen af sig selv i interaktion med omverdenen

2) Gennem oplevelse

3) Gennem analyse

Følelsen er grundlaget for al videre udvikling og kundskab. Den er ubevidst og så kompleks, at den

må komme til syne i en form, for at kunne reflekteres og analyseres. Denne form er oplevelsen.

Følelsen er en erfaringsform, der består af emotion og sansning i forening. Følelsen skal ikke forstås

som noget subjektivt. Den er snarere at føle verden i interaktion med den.

Erfaringsformen er før-symbolsk og før-bevidst. Den kommer til udtryk i sansemotoriske

operationer og aktiviteter. Den er en erfaringsform, vi deler med dyrene. Følelsens struktur bliver

præget af det samfund, man fødes ind i.

www.steenlykke.dk 63

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines