Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Kan de æstetiske læreprocesser medføre at vi tilegner os den specifikke

handlekompetence til livsstilsændring ?

spørger en ergotarapeut – Marianne Juul, der arbejder med livsstilsændringer og svarer:

• Ved de æstetiske læreprocesser kan vi få indsigt i os selv og vore handlinger.

• De kan medføre, at vi oplever livslyst, på trods af at livet jo indeholder både sorg og glæde.

• Vi kan blive mere bevidst om kulturelle og sociale forhold.

• I den æstetiske proces kan vi rumme modsigelserne når vi sætter vor livsstil i relation til

levevilkårene.

• Vi kan blive stand til at foretage valg. Skal der overhovedet foretages en livsstilsændring, da der

er både tungtvejende positive og negative forhold ved en ændring.

• I de æstetiske læreprocesser kan vi forestille os fremtidige muligheder og lege med betydningen

af disse muligheder.

• I den konkrete situation sætter det os i stand til at sætte mål og planlægge.

• I forhold til den konkrete situation kan vi i det æstetiske frirum opnå en klarsynethed, der gør

os i stand til at få overblik og at kunne afdække handlingsrum, se muligheder og barrierer.

• Vi kan blive i stand til at genkende almene træk i det nye, hvilket kan gøre os mindre usikre over

for det fremmede.

www.steenlykke.dk 69

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines