Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Vi kan – til vores hjælp – tale om en :

VIRKELIGHEDER

BOGSTAVELIG VIRKELIGHED – der har sit oprindelse i erfaringer og konventioner om

hverdagens verden. Det kaldes i regelen virkeligheden.

IMAGINÆR VIRKELIGHED – når forestillede, fantaserede, imaginære og drømte verdener

træder frem for os. De kan komme spontant eller være formidlet af fantaseren, leg, ritualer, billeder

osv.

VIRKELIGHEDSPERSPEKTIVER – individuelle konstruerede virkeligheder kan konstrueres

fra forskellige positioner. Så træder andre ting frem ved virkeligheden.

Virkeligheden har virkninger. Den bliver erfaret. Dvs. den får et oplevelsesindhold. Erfaring er et

samlebegreb for tanker, følelser, kropsfornemmelser, opmærksomhed, erindring osv.

I vejledningssituationer kommer klienten fra hverdagens virkelighed til den ekstraordinære scene

som en vejledning er. Det er vigtigt at forbeholde en zone til at forberede, udføre, fremstille og

reflektere over kunstneriske handlinger eller lege. Vi kan kalde det ”alternativ verdenserfaring” med

krop og sjæl, med en særlig logik som vi kan kalde æstetisk – fyldt med sanselig erfaring. Derved

adskiller den sig fra den refleksive logik i hverdagen. Til sidst kan så hverdagslogikken og dens

refleksion indkorporeres.

For at komme fra den ene virkelighed til den anden kræves ”bro-billeder”. Ikke for snævert knyttet

til hverdagen, ikke for vidtsvævende – det skal være muligt at bruge dem bagefter.

DYNAMIKKEN I RELATIONEN

Mellem klienten og coachen er dynamikken kompleks. Den består af:

Det umiddelbare : alt hvad vejlederen i kontakten med klienten indsætter som midler – f.eks.

kommunikationsmedia, som sprog, gesti, visualiseringer osv, de tilvejebragte materialer og

værktøjer, det specielle opmærksomhedsfocus.

Det er analyserbart, muligt at beskrive og reproducerbart.

Det middelbare : er hvad der opstår imellem dem, hvad der træder frem, bliver synligt, hvad der

skjuler sig, arten af relationen. Det er muligt men svært at forudsige, analysere, sammenligne og

beskrive. Men umuligt at kontrollere. Svært at reproducere.

Derudover opstår der noget tredje, der unddrager sig det umiddelbare og middelbare. Det

uformiddelbare. Det tredje, der opstår imellem de to, overraskende, ukendt, ureproducerbart.,

udefinerligt.

FORLØBET

Opbygningen af mødeforløbet kræver omhyggelig tidlig og rumlig overvejelse og tilrettelæggelse.

Det er godt at have rummet klar – til adskillelse – i faser og at tænke klart i tidslige dimensioner.

Ofte gives anledningen alt for megen plads. Den vigtigste del er forandringsprocesserne, ikke

problemformuleringen. Den bliver ofte til en kredsen om snævre fortolknings- og forståelsesrum og

fører ofte blot til ”det samme” igen og igen.

www.steenlykke.dk 72

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines