Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

deltageren. Æstetik har med åndedrættet at gøre, det nysgerrige i forhold til meningsfuldhed. Det får

ofte udtryk som ”bevægende”,”berørende”, ”gisp”.

Denne forståelse af æstetik er grundlaget for struktur og proces i decentreringen

og giver et stort spillerum for motivationen hos deltagerne

DECENTRERING

Betyder ”løst fra” det emne man ellers centrerer sig så voldsomt om. En væren-fri-af. En slappenaf-fra.

Det handler om at fordybe sig eller fortabe sig i en skaben af noget andet eller i en afslappelse. Selv

om udgangspunktet for dette er et tema, f.eks. fremstilling af en situation med flere personen

gennem objekter, der tilfældigvis findes på skrivebordet,

Eller i et kort teater, handler det om det æstetiske eller selv fremstillingen og ikke om den

metaforiske oversættelse af noget bestemt. Derfor kan det være nyttigt at lave flere ”takes” for at

forbedre selve værket.

Det gælder også for coachen at være decentreret, dvs. slippe problemstillingen og være i nuet – ikke

være bekymret om ”hvad skal jeg nu stille op med…”

Nogle coaches deltager selv, andre indtager en rolle udenfor.

Som coach lærer man sig med at tiden at lade de fortolkninger, der dukker op undervejs, forsvinde

igen, så man kan blive i nuet!

Det handler om i et meget begrænset tidsrum og med begrænsede midler at komme til et en

oplevende og legende fremstillingsproces – alt andet kan vente til næste fase.

At have hengivet sig til leg i nogle minutter, afspænder og befrier.

Evt. at bruge gruppen, instrumenter eller enkle forstærkende virkemidler, giver mere næring.

Og det fører næsten altid til en ressourcefuld tilstand, der er kendetegnet af nysgerrighed,

opstemthed og lyst til undersøgelse.

OVERRASKELSER forekommer lettest i et klima af værdsættende nysgerrighed og ikke-bedreviden.

At forvente noget overraskende bag hvert hjørne. Det kræver hjælp til sikkerhed. En klar

ramme ved iscenesættelsen af sessionen og udtryk for ovennævnte kunstanaloge træk vil give en

sådan sikkerhed.

DEN KUNSTANALOGE HOLDNING

Den kunstanaloge holdning betegner i professionelle rammer en relation mellem coach og klient

som noget åbent, noget foranderligt, som ikke bare kan kontrolleres énsidigt. Relationen skal

muliggøre at noget tredje opstår, noget der har lethed og noget der flyder. Man kan også sige at

relationen i dette arbejde har slægtskab med processen under skabelsen af /fremkomsten af et

kunstværk.

Det understreger relationens betydning og at selve arbejdsmåden er vanskelig at formidle eller lære.

Det svarer til at den veluddannede kunstner, der med solid håndsværksmæssig kunnen og med

disciplin arbejder på et værk, men i sidste ende ikke helt kan bestemme om det bliver til et

kunstværk eller ej. Når det lykkes betegner vi det sprogligt som lidt ophøjet, magisk, lidt

”gammeldags” med udtryk som ”en benådet kunstner”, et ”gudsbenådet” værk eller øjeblik…men

det rummer det uforklarlige.

www.steenlykke.dk 74

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines