Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Sproget må være konkret og specifikt og ikke generaliserende og abstrakt.

Målet er under decentraliseringen at få en righoldig beskrivelse af processen. Hvis nogen har

tilbøjelighed til fortolkninger, må disse venligt og klart henvises til senere.

Mange gange bruger klienten metaforer, for at gøre beskrivelsen konkret. Hvis de ikke har

diagnostisk eller teoretisk ”indhold” kan vejlederen med fordel anvende dem. De er ofte fyldt med

træk og perspektiver som senere kan benyttes. De kan blive en del af et fælles sprog.

Coachen kan bede klienten om at give værket en stemme, så værket selv kan sige og fortælle.

Holdningen af ”Ikke-(allerede)-viden” hos coachen er vigtig, men i stedet nysgerrig-værdsættende

gør klientens sprog konkret, righoldigt beskrivende. Og den konkrete, righoldige beskrivelse er

hvad der giver overraskende sammenhænge. Det er grunden til at det er værd at spørge efter

overraskelser i værket eller processen. Men de fleste overraskelser viser sig efter

decentreringsfasen og dens æstetiske analyse, når forbindelsen til det oprindelige anliggende skal

knyttes.

At arbejde med et værk eller fortabe sig selv i leg er decentrering i samme udstrækning som

personen er i stand til at focusere sin opmærksomhed på det. Disse aktiviteter er

i sig selv belønnende. At lege med fuld opmærksomhed er forfriskende. Derfor er det vigtigt at

coach kan animere eller føre klienten fuldt ind i decentrerende processer. Det har stor indflydelse på

høsten.

I decentreringsfasen må coach decentrere sig selv på én eller anden måde

En vigtig del af decentreringen er den beskrivende fase efter arbejdet eller legen

Det kræver en dvælen ved produktet eller processen og det må gøres på en fænomenologisk måde

Hvis det er et værk, kan man tale om æstetisk analyse. Det bygger en slags bro til de indledende

problemstillinger.

Brug i det mindste lidt tid på det.

Begyndere glemmer ofte tiden så høsten får for lidt tid

4)

Høst

Fasen med høst kræver mindst 20 minutter, hvis man også skal komme til en god afslutning af

sessionen.

Det handler om at spørge forsøgsvis, hypotetisk eller legende, om hvorvidt det, der er sket i

decentreringen har noget at gøre med det oprindelige ærinde, der blev formuleret i begyndelsen.

Brug udtryk og citater fra 3) og spørg : hvad betyder dette i din konkrete situation?

”Hvis du lader alt hvad du gjorde og som er sket til nu, passere revy for dit indre øje:

hvad betyder det så for dit ærinde?”

Eller forsigtigere, mere hypotetisk:

”Hvis alt hvad der er sket med….(farver, papir, objekter osv.) har noget at gøre med din

problematik fra begyndelsen, hvad kunne det så være ?”

”Hvad falder dig ind?”

”Hvad kommer du til at tænke på?”

Spørg til nøgleord fra den indledende beskrivelse af udfordringen.

At høste er i denne sammenhæng en slags passiv aktivitet. Det kræver fuldt nærvær, et åbent og

nysgerrigt sind, og tålmodighed for at være i stand til høste ”hvad der måtte være i kurven”. Kun

www.steenlykke.dk 79

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines