Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Formålet er at udvikle positive menneskelige kvaliteter som tolerance, gavmildhed og kærlighed.

Spiritualitet er ikke nogen trylleformel, men et hjælpe-ord, for at beskrive at liv og verden har en

større dybde end overfladen i regelen lader ane. Der er øjeblikke, hvor et vindue synes at åbne sig,

og det bliver synligt, at livet er mere.

I en rationel forstået eksistens giver livet ingen mening. Rationaliteten kan ikke give os en følelse af

helhed. Vores inderste banker hele tiden på, gør os urolige og siger at der er noget større, noget

mere opfyldende. At der er et hjemsted, som går udover det rationelle.

Flere og flere synes at lede og finde. Ikke i den etablerede kirke, men i meditationscentre, yogakurser,

i terapier og i esoteriske bøger. Sociologerne kalder denne søgen for en vagabonderende

religiøsitet eller det religiøses vandren ude i den sekulære verden.

Livet udstrækker sig mere og mere horisontalt, mens dybde-dimensionen svækkes.

Det bliver et liv, der forgår idet hvert øjeblik bliver fyldt med noget som er gjort, sagt, set eller

planlagt.

Men mennesket kan ikke erfare hvad dybde er uden at stå stille og besinde sig på sig selv. Kun når

man ikke bekymrer sig om det næste, kan man opleve øjeblikkets fylde her og nu, det øjeblik hvor

spørgsmålet om meningen med livet vækkes.

Så længe bekymringen om det foreløbige og forgængelige ikke træder tilbage, kan omsorgen for

det evige ikke få plads. Her ligger den dybeste grund til tabet af dybdedimensionen i vor tid.

Spiritualitet er en forbundethed med noget, der er større og mere betydningsfuldt end os selv, en

trancendens, hvor vi søger og forbinder os med et omfattende åndeligt og socialt hele.

Oprindeligt er ”spiritualis” en oversættelse af det græske ord ”pneumatikos” (fyldt af ånd). Et

spirituelt baseret liv er et liv baseret på åndelige kilder og værdier.

Disse åndelige kilder kan være kristne, budhistiske, islamiskeosv. De kan basere sig på Gud,

tomhed, Brahman…..

Spiritualitet er ophævelse af modsætninger.

Kontemplation. "Contemplari" betyder egentlig at se. Se indad. En seen, hvori jeg forglemmer mig

selv. I denne seen bliver jeg et med det sete. Og tiden står stille. Det er at se alt i en enkelt lille ting,

en solstråle. At se ind i sjælens grund. Alle modsætninger falder sammen.

Kontemplation betyder at blive ét med væren og berøre det sted, hvor jeg er i samklang med mig

selv.

NØGLER:

NÆRVÆR

Inspireret af visdom og medfølelse udvikles kunsten at være i øjeblikket.

Nærværet handler om det ubetingede engagement i éns liv - bestandigt at være til stede for og hos

andre. Det kan være en refleksiv livsholdning , men refleksiviteten kan også ophæves, når "vi

forglemmer os selv".

Være nær betyder også at bryde ud af sin glasklokke. Nærværet skænkes os af de andre.

Det nærvær, der består i evnen til at virkeliggøre en indre harmoni, kan kun virkeliggøres over for

andre. Det individuelle arbejde, der kan være i meditationen, refleksionen eller det kunstneriske

arbejde, må møde verden.

Nærværet beror på en vilje til at virkeliggøre sit liv.

www.steenlykke.dk 84

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines