Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

øjeblik anderledes ? Både se det og opleve øjeblikket med andre følelser? F.eks. taknemmelighed.

(Taknemmelighed er nøglen til livsglæde, en nøgle vi selv holder i hænderne.)

Forestil dig at den chef/medarbejderr du normalt klager mest over, pludselig er væk, og gå ind og

agér. Hvad siger /gør du så i morgen, når du møder?

Hvad betyder det når vi siger at noget er ”blåt”? Er det en etikette vi hæfter på noget uden

oplevelseskvaliteter? Det nytter ikke at give det knap nok rigtigt betragtede et navn som et

inventarnummer.

Når vi ser noget blåt, får vi mange konkrete mindelser, som vi har lært os at sammenfatte i et

overordnet begreb.

Er det farven, som vi kender den fra en enzian-blomst? er det de blå fjer på skade? en

sommerhimmel? en barndoms køkken?

Er det nemmest bare at kalde det ”blåt”? Eller ville det kræve for meget mod at være konkrete? Som

børn havde vi modet til at være konkrete.

Det er Goethe, der undrer sig over, hvorfor der af så mange lovende børn, som bliver så kedelige

voksne. Svaret er måske ikke bare vane, men fejghed.

Kunst har betydning ikke kun som kunstværker, men for modet til at udtrykke sig kunstnerisk, dvs.

for det konkret sansende. Mod til at åbne landet for de 1000 sanser.

At konkret sansende og umiddelbart oplevende (atblive barn igen i denne forstand), vil koste os det

panser af jernringe, hvormed vi gør os usårlige, men også følelsesløse. Vi kan genfinde

sanseligheden, når vi tillader vore hjerter at blive udsat for livet, usikkert, sårbart, men også

virkeligt levende.

Med Rilkes ord må livet leves ”udsat på hjertets bjerge”.

Åbenheden og udsatheden kan trænes. Banalt med en daglige gåture, hvor du ikke kun tænker, men

også ser, lugter, hører osv. eller med et digt om dagen. Et besøg på et museum kan tillade os det,

hvis vi ikke bliver hængende i at studere billederne, men i stedet ser dem. Det er vigtigt at gå

længere end at studere, nemlig til glæden ved at se. Som den, du kan have ved at se skyerne ændre

form og farve.

Som den, du kan have ved at iagttage grantræet og opdage hvor fuld af liv og bevægelser, det er.

2. ”DET SÆLSOMME MØDE”

Måske kan du huske situationer, hvor du næsten er blevet til øjet, der ser, eller øret, der hører? Hvor

noget sælsomt sker også med dig. Du bliver ét med det, du ser. Du bliver det, du ser for en stund.

Du forandres for en stund, eller opdager noget andet af dig selv – hvad enten det er gennem musik,

litteratur, ”syner”/billeder /film eller ved at se eller lytte til et andet menneske. I situationer som

disse kan vi opleve et slags smeltepunkt, eller følelsen af at være mere ”samlet”. Om det vi oplever

er et møde med noget smukt, sandt eller godt er i øjeblikket lige meget – men oplevelsen kan føles

som om noget venter sig noget af os, eller her er en mulighed en ny vej at gå. En længsel kan være

vakt.

3.OMVENDINGEN – at følge en meningsfuldhed

At følge en længsel kræver mod. Som barnet, der springer fra en trappesats og siger ”Far/mor, grib

mig” og bare springer. Det kræver vovemod. Ingen forvandlinger sker uden vovemod.

Og forvandling er væsenstrækket i det 3.skridt. Den barnlige sansning i første skridt fører til et

højdepunkt i det andet skridt, det sælsomme møde med noget vigtigt. Forvandlingen fuldendes i det

tredje skridt. Det, der opleves som smukt, sandt eller godt griber og gør den grebne selv smuk, god

eller sand. Som når du har set et maleri, der har gjort dybt indtryk på dig, kan oplevelsen være at du

www.steenlykke.dk 89

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines