Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Et eks. på den selvfølgelige, tætte sammenhæng mellem etik og spiritualitet følger her i form af

Pema Chödröns arbejde:

PEMA CHÖDRÖN

The places that scare you. A guide to fearlessness in difficult times

Kap.13 : OM AT MØDE FJENDEN

Essensen i tapperhed er at være uden selvbedrag. Det er imidlertid ikke så let at se på, hvad vi gør.

At se os selv klart er til at begynde med ubehageligt og forvirrende, sætter i forlegenhed. Mens vi

træner i klarhed og standhaftighed, ser vi tingene som vi ville foretrække at benægte – dømmen,

smålighed, arrogance. Disse er ikke synder, men øjeblikkelige og bearbejdelige vaner i sindet.

Jo mere vi kommer til at lære dem at kende, des mere taber de deres magt. Dette er hvordan vi

kommer til at have tillid til at vores basale natur er yderst simpel, fri for kampen imellem godt og

ondt.

En kriger begynder at tage ansvar for retningen i sit liv. Det er som om vi slæber rundt på unødig

bagage. Træningen opmuntrer os til at åbne rygsækken og se nærmere på hvad vi bærer rundt på. På

den måde indser vi at meget af det ikke er nødvendigt mere.

Der er en traditionel undervisning, der støtter os i denne proces :

De 4 grænseløse kvaliteters nære og fjerne fjender.

De nære fjender er noget, der er ret tæt på, som ligner én af disse 4 kvaliteter.

De fjerne fjender er kvalitetens modsætning – som også står os i vejen.

1.kvalitet: LOVING-KINDNESS (KÆRLIG GODHED).

Den nære fjende eller misforståelse er hengivenhed/bånd. Lhenchak på tibetansk beskriver

hvordan fritflydende kærlighed kan komme på vildspor/fare vild og blive låst. Den stærkeste

Lhenchak opstår i disse 3 relationer : mellem forældre og børn, mellem elskende og mellem

åndelige lærere og deres studerende. Lhenchak karakteriseres af klyngen sig til og selv-involvering.

Af natur forhindrer den menneskelig vækst. Uundgåeligt vender et lhenchak forhold sig til en kilde

til irritation og blindhed.

Den gode kærlighed (loving-kindness) er forskellige fra lhenchak. Den er ikke baseret på behov.

Det er en ægte værdsættelse og omsorg for den andens velbefindende, en respekt for den andens

værdi. Vi kan elske én for den andens anden skyld, ikke fordi den anden er værdig eller uværdig til

det, ikke fordi den anden elsker os eller ej. Dette rækker videre end relationer mellem mennesker.

Når vi elsker en blomst uden lhenchak, ser vi den tydeligere og føler mere ømhed for den

indbyggede skønhed.

Vi får et interessant spark i lhenchaks rutchebane når vi starter med at bevæge os gennem de 7 trins

stræben. Èn der er kær for os kan ende op i adskillige kategorier. Det er sjældent vore partnere eller

forældre vi putte i kategorien for ubetinget kærlighed. De skifter plads dag for da, fra elskede

personer til vanskelige personer.

Den fjerne fjende af kærlighed-godhed er had eller aversion. Den oplagte ubehagelighed ved

aversionen er at den isolerer os fra andre. Det styrker illusionen om at vi er adskilte. Imidlertid er

den bløde plet lige midt i hadets snæverhed og hede. Det er vore sårbarhed i vanskelige møder som

får os til at lukke ned. Når et forhold frembringer gamle minder og tidligere ubehag, bliver vi bane

www.steenlykke.dk 93

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15