Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

steenlykke.dk

Kompendium: ART SPIRIT COACHING - Steen Lykke.dk

Ikke med hjernen. Stille spørgsmål : Når disse ord stemmer, hvordan ser jeg så på virkeligheden?,

hvordan føler jeg så?, hvem er jeg? Hvordan oplever jeg så konflikter omkring mig?

Oratio : Den følelsesmæssige bøn. Som skal være kort. Her udtrykkes længslen – fra hjertet.

De første 3 skridt kan øves, det sidste skridt gives direkte fra Gud:

Contemplatio : Bøn uden ord – smagen af Gud uden tanker følelser eller forestillinger. Det er ren

væren. Jeg ser ikke noget bestemt, men selve grunden. Alt kan blive klart.

RUMINATION-MEDITATIO-PERSONLIG BØN

Megen kristelig spiritualitet tage form af ord/bøn:

En af metoderne svarer helt til moderne kognitiv psykologis arbejde med automatiske tanker.

Evagrius Ponticus(fra d.4.årh.) havde samlet ca. 600 tanker som gjorde menneske syge, f.eks.

”Ingen kan lide mig. Ingen bekymrer sig om mig. Det hele har ingen mening. Alt er for svært. Jeg

er bange. Jeg kan ikke mere.”

Herover for skal man sætte et alternativ – i denne tradition tage det fra bibelen.

Tankegangen er at ord bestemmer over tanker og følelser. Vi kan skade os selv ved gentagelsen.

Hvis jeg er bange kan jeg i stedet sige: ”Herren er med mig. Jeg frygter ikke noget. Hvad kan

mennesker gøre mig?”

Samtale med Jesus:

Jesus siger : Hvad vil du jeg skal gøre for dig?

Du svarer, fortæller hvad du længes efter i dette øjeblik. Hvad skal gives liv, forvandles, befris?

En anden metode er at gentage én sætning eller et enkelt ord – som et mantra. Det kræver

omhyggelig at finde dette ord. Sætningen bruges så noget siges på indåndingen, noget på

udåndingen.

Jesus-bønnen. Ordene øves, så de taler i sig selv, uden at du behøver tænke på det. Det handler

ikke om ordene, men ånden bag/i ordene. Så de rammer det ubevidste, der er stærkere end viljen.

Dørvogteren. Du sætter dig i dit rum, uden at tænke, uden at læse. Bwetragter blot hvilke tanker

der banker på din dør. Spørger : Tilhører du mig eller kommer du og besætter mit hus Hvad vil du

sige? Hvilken længsel bor i dig? Så vil du høre om disse tanker og følelser har noget at sige dig. Og

vigtigst: vil du lade dem komme indenfor. Ved at tale med tankerne oplever jeg hvilken længsel,

som jo er min, der ligger i dem. De fører til selverkendelse.

Personlig bøn : Du siger – højt eller tavst – hvad der berører dig i dit inderste. Uden floskler.

Hvad er meditation?

Det er at være tilstede. Præsens – her og nu.

At være tilstede er ikke at gøre noget

MEDITATION – at være

www.steenlykke.dk 97

mail@steenlykke.dk

20 4321 15 Rialtovej 16.2300.Kbh.S 86 1951 15

More magazines by this user
Similar magazines