Dragør Bjergningsvæsen, s. 74-107 - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

Dragør Bjergningsvæsen, s. 74-107 - Handels- og Søfartsmuseet

Desuden 1/3 Part med 247-3-2

95 Baadlæster å 2rd. 3m lOsk. Udgjør 247-2-6

Fattigkassen Overskuddet 12 947.3 _ 9

Saaledes udbyttet i Dragøe den 31 te Juli 1841

Ved Delingen erfaredes at

S. Hermanns Jagt var anført

Vi Læst for meget 1-1-13

Peder Aagerup V«, Mands­

part for meget 5- 7

Peter Pouls

Poul Pittersen Pouls

Udgjør Deelingssumma 742 - 3 - 4

2-1-4 Som blev beregnet Byens

Kasse til Indtægt

testerer

Hans O.Brodersen

H.C. Palm

Jan Wass

(Ved regnskabet er der isyet en regning fra D.Jensen for fortæring ved kontraktslutningen,

samt en regning fra prokurator Hansteen).

Som det ses af regnskabet, har der været en del vanskeligheder. Kaptajnen

har ikke villet betale, og fogeden og en byforstander har måttet tage

flere ture til København for at forhandle. Til sidst er sagen endt i Københavns

Søret, hvor Dragør-bjergerne er blevet repræsenteret af fogeden og

to byforstandere, samt kancelliråd, prokurator Hansteen, som øjensynlig

har ført sagen. Den må dog have fået en hurtig behandling, da regnskabet

allerede er afsluttet 31. juli - kun 12 dage efter bjergningen.

Stigende konkurrence

Fra slutningen af 1820rne fik Dragør- og Kastrup-bjergerne, der nu ellers

virkede side om side i nogenlunde fordragelighed, mere og mere konkurrence

af private bjergningsentreprenører.

1826 købte ejeren af »Røde Kro« i Sundbyøster, H.P. Bødker, kutteren

»Husum« og indrettede den som bjergningsfartøj med virke i Øresund,

især omkring Drogden og Flinterenden 39 .11827 havde den station i København

og i 1829 i Kastrup. Men »Husum« lå ikke i havn og ventede på, at

95