Dragør Bjergningsvæsen, s. 74-107 - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

Dragør Bjergningsvæsen, s. 74-107 - Handels- og Søfartsmuseet

Der foreligger desuden en ret spredt samling bilag til bjergningsregnskaber (1843-1905)

Lfter 1882 udgøres en væsentlig del heraf af opgørelser fra Em.Z. Svitzer over bjenmin^sindtægter.

J rtlu s

Bjergnings- og ankerudførselskontrakter er bevaret for penoden 1841-50 og består både af

håndskrevne og trykte formularer på dansk, engelsk og tvsk

Materiale ang. samarbejdet med Em.Z. Svitzer er meget sparsomt repræsenteret - kopi af

tre kontrakter samt et par breve dækkende tidsrummet 1866-89

Nogle mindre arkivaliegrupper indeholder materiale ang. svnsmænd og besigtigelsesforretnmger

samt materiale ang. lægteejerne. ^eises

På grundlag af dette materiale er der udarbejdet et alfabetisk register over navnene på de

strandede sk.be. Registret indeholder oplysninger om det enkelte skibs navn, tvpe, hjems ed

kaptajnens navn, strandingsdato og -sted, bjergeløn samt registraturnummer på de a r S

Ét t:«m7T enetS arkl " hV ° r '" " ° PlySninger ° m d - P ^ " ^ »t»ndii

Bib, k 7 t; e , SIStratUr ° g reSiStCr findCS ' Dra ^ r 1-kalarkiv. Desuden har Danmarks

Biblioteksskoles bibliotek et eksemplar til udlån.

103

More magazines by this user
Similar magazines