Erhverv på de kommunale genbrugspladser - Vesthimmerlands ...

vesthimmerland.dk

Erhverv på de kommunale genbrugspladser - Vesthimmerlands ...

Erhverv

de kommunale

genbrugspladser 2012

www.renovest.dk

Værdifuld viden

1


2

AARS GENBRUGSPLADS

Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars

Mandag - fredag ........................... kl. 07.00-17.00

Lørdag ........................................ kl. 09.00-15.00

Søndag (i sommerhalvåret)...............kl. 09.00-15.00

FARSØ GENBRUGSPLADS

Søndergården 4, 9640 Farsø

Mandag - fredag ........................... kl. 11.00-17.00

Lørdag ........................................ kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret)...............kl. 10.00-14.00

LØGSTØR GENBRUGSPLADS

Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

Mandag - fredag ........................... kl. 07.00-17.00

Lørdag ........................................ kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret)...............kl. 10.00-14.00

AALESTRUP GENBRUGSPLADS

Toftegaardsvej 5, 9620 Aalestrup

Mandag - fredag ........................... kl. 13.00-17.00

Lørdag ........................................ kl. 10.00-14.00

Søndag (i sommerhalvåret)...............kl. 10.00-14.00

I VINTERHALVÅRET – fra 1/10 til 31/3 har pladserne lukket søn- og helligdage samt d. 24. og 31./12.

I SOMMERHALVÅRET – fra 1/4 til 30/9 har pladserne åbent søndage, men er lukket helligdage.

Hverdage mellem jul og nytår 2012 har genbrugspladser og Igen Igen Brug-butikken åbent fra kl. 8.00-14.00.


Erhvervsaffald

genbrugspladsen

Alle virksomheder har mulighed for at aflevere sorteret affald

Vesthimmerlands Kommunes fire genbrugspladser

i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars.

Vesthimmerlands Kommune har valgt at have to forskellige

ordninger for at tilfredsstille flest mulige virksomheder og

lave ordningerne så retfærdige som muligt.

Der kan vælges mellem to ordninger:

• ABONNEMENTVESTHIMMERLAND

• BETALING EFTER VÆGT

Denne brochure har til formål at orientere om de to ordninger.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at

kontakte os.

ABONNEMENT

Her betales et fast årligt beløb efter type af virksomhed og

antal ansatte. Tilmelding sker til Renovest.

Efter tilmelding fremsendes/udleveres et mærkat, der sættes

i forruden af de tilmeldte køretøjer, og du kan aflevere

affald, så ofte behovet er der.

BETALING EFTER VÆGT

Ordningen gælder kun genbrugspladsen i Løgstør (Oudrup),

og der betales efter, hvor meget affald, og eventuelt

hvilken type affald, hvis rene læs, der afleveres.

BETINGELSER FOR BRUG AF ORDNINGERNE

• Vælger du abonnementsordningen, skal du tilmelde

dig til Renovest forhånd.

• Vælger du at betale efter vægt, bliver du registreret

første gang du kommer med et læs affald.

• Tilmeldte køretøjer må højst veje 3.500 kg ekskl. evt.

trailer.

• Aflæsning skal ske ved håndkraft.

• Affaldet skal afleveres i de rigtige containere.

De enkelte affaldsfraktioner er angivet med skilte.

• Anvisninger fra pladsens personale skal følges.

Erhverv fra eksterne kommuner har adgang til genbrugspladserne

i Vesthimmerlands Kommune allerede fra den 1.

januar 2012 lige vilkår med erhverv hjemmehørende i

Vesthimmerlands Kommune.

Læs efterfølgende beskrivelse af de to ordninger, så du kan

træffe det rigtige valg for dig og din virksomhed.

FARLIGT AFFALD

Fra 2012 håndteres farligt affald som en separat ordning,

da lovgivningen kræver at denne ordning adskilles fra genbrugspladsordningen.

Det er derfor ikke længere muligt for

erhverv at aflevere farligt affald genbrugspladsen

trods af betalt adgang hertil. Der henvises i stedet for til

den separate ordning for farligt affald.

VI HJÆLPER DIG MED GLÆDE

Oplysninger om de to ordninger findes også vores

hjemmeside: www.renovest.dk

Her kan du også tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen.

Du er også velkommen til at kontakte Renovest mail

info@renovest.dk eller ringe tlf. nr. 98 68 32 00.

Er der spørgsmål vedrørende gebyrerne for abonnementsordningen,

så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands

Kommune mail til pel@vesthimmerland.dk eller

ringe tlf. 99 66 73 53.

Med venlig hilsen

Henning Christensen

Direktør Renovest I/S

3


4

Abonnement

• Ved tilmelding registreres det/de køretøjer, som din

virksomhed ønsker at benytte til at aflevere erhvervsaffald.

• Din virksomhed modtager herefter et adgangskort

(”Vignette”) til tilmeldte køretrøjer.

• Med et adgangskort i forruden kan køretøjer aflevere

affald genbrugspladserne så ofte behovet er der.

• Åbningstiden for erhverv med vignette følger genbrugspladsernes

åbningstider.

GEBYR

Hvis du vælger abonnementsordningen, skal du betale for

brug af genbrugspladserne efter type af virksomhed og antal

ansatte. Gebyret fastsættes efter oplysninger i CVR (Det

centrale virksomhedsregister).

Virksomhederne skal betale gebyr for hvert P-nummer og

tilhørende branchekode, som ønsker at benytte genbrugspladserne.

P-nummeret står for produktionsenhed og angiver

virksomhedens geografiske placering.

Din virksomheds CVR- og P-nummer oplysninger kan du se

www.cvr.dk, hvor du også kan rette oplysningerne.

Det er ikke muligt for Vesthimmerlands Kommune at foretage

ændringer i oplysningerne i CVR-registret. Det er virksomhedens

eget ansvar at sikre, at oplysningerne i CVR er

korrekte og opdaterede.

ERHVERV

2012

Adgang til genbrugspladser i

Vesthimmerlands Kommune

ABONNEMENTSPRISER GÆLDENDE FOR ET ÅR

Grundgebyr 120 kr.

TILMELDING

På www.renovest.dk kan du tilmelde dig abonnementsordningen.

Gå ind under virksomheder og vælg genbrugspladserne

2012. Herfra er der link til tilmeldingsskemaet.

Hav registreringsnumrene klar de køretøjer, der skal

benytte genbrugspladsen.

Følgende SKAL oplyses:

• Virksomhedens CVR-nr. (Find CVR-nr. www.cvr.dk)

• Virksomhedens P-nr. (Find P-nr. www.cvr.dk)

• Virksomhedsnavn

• Kontaktperson

• E-mail kontaktperson

• Mobilnr. kontaktperson

• Registreringsnumrene de antal køretøjer, der ønskes

tilmeldt

VIGTIGT! HUSK at klikke AFSLUT-tasten da det først er

her din tilmelding bliver registreret.

Har din virksomhed ikke netadgang, kan du sende en fax

nr. 98 68 36 54 eller en mail til info@renovest.dk.

Du kan også ringe til Renovest telefon 98 68 32 00 og få

hjælp til tilmeldingen.

MANGLENDE TILMELDING

For at få adgang til genbrugspladserne skal virksomhederne

være tilmeldt abonnementsordningen. Står du og skal af

med erhvervsaffald, men ikke har fået tilmeldt dig ordningen

– så er det muligt at tilmelde virksomheden genbrugspladsen

i Løgstør. Henvend dig til vægten/receptionen.

Max. antal mærkater Ekstra mærkat

Håndværks- og anlægsvirksomheder, 0-1 ansat 3.136 kr. 2 627 kr.

Håndværks- og anlægsvirksomheder, 2-10 ansatte 4.704 kr. 10 470 kr.

Håndværks- og anlægsvirksomheder, over 10 ansatte 6.272 kr. * 314 kr.

Øvrige virksomheder 392 kr. 2 196 kr.

* max antal svarende til det antal ansatte, der kan konstateres www.cvr.dk.

Alle priser er ekskl. moms og gældende for hele 2012.

Ved tilmelding efter d. 1. juli 2012 reduceres gebyret med 25 %.

Ved afmelding og tilbagelevering af vignetter senest d. 30. juni 2012 refunderes 25 % af det betalte gebyr.


Betaling efter vægt

• Virksomheden bliver registreret, når du kører vægten.

• Der udleveres et adgangskort i vægten/receptionen

til placering i forruden, der viser legitim adgang til

genbrugspladsen

• Når affaldet er bortskaffet i de korrekte containere,

så køres der vægten igen. Du betaler for den

mængde affald, du har vejet ind.

• Adgangskortet skal afleveres, inden du kører fra

Renovest.

• Elektronik affald (WEEE) indvejes som blandet til genbrugspladsen

- alternativt skal en regional modtageplads

benyttes

GEBYR

Det er vigtigt, at du sorterer affaldet hjemmefra, så du kan

bortskaffe affaldet så billigt som muligt, da der betales

efter, hvilken affaldstype du afleverer.

Der foretages normalt kun en vejning, hvilket betyder at

affaldet indvejes efter fire hovedgrupper:

• Én fraktion/type genanvendeligt affald

• Forbrændingsegnet

• Deponeringsegnet

• Blandet til genbrugspladsen

For at undgå unødige vejningsgebyrer, er det vigtigt, at affaldet

er sorteret i forhold til de fraktioner/containere, der

er opstillet genbrugspladsen.

Du kan se sorteringsvejledningen side 6-7.

Hvis du ikke forhånd har sorteret affaldet, indvejes det

som ”Blandet til genbrugspladsen”. Dette gælder også læs,

der udelukkende indeholder genanvendeligt affald, hvis

der er flere end én fraktion i læsset.

TAKSTER VED BETALING EFTER VÆGT

TILMELDING

Virksomheder, der ønsker at benytte vægtordningen, skal

IKKE tilmelde sig forhånd.

Vægtordningen findes alene genbrugspladsen i Løgstør:

Stengårdsvej 33, Oudrup

9670 Løgstør

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 07.00-16.00

Fredag kl. 07.00-15.00

Genanvendeligt til genbrugspladsen - kræver helt rene læs f.eks. udelukkende pap, Se takstoversigt 2012

hvorefter prisen er i henhold til takstoversigten. www.renovest.dk*

Pr. ton

Forbrændingsegnet til genbrugspladsen 650 kr.*

Deponeringsegnet til genbrugspladsen 705 kr.*

Blandet til genbrugspladsen 705 kr.*

* Hertil kommer et faktureringsgebyr 50 kr. pr. vejning.

Se desuden Renovests betalingsbetingelser, som er gældende ved betaling efter vægt.

Alle priser er ekskl. moms og gældende for hele 2012.

5


6

Sortering

Det er vigtigt at affaldet sorteres korrekt og lægges i de rigtige

containere genbrugspladserne.

Rigtig sortering giver:

• Bedre genbrug og mindre forbrug af nye råstoffer

• Bedre økonomi og derfor lavere affaldsgebyrer

Korrekt sorteret genanvendeligt affald giver en bedre pris,

når det afsættes. Indtægterne fra salg af genanvendeligt

affald går ubeskåret til finansiering af affaldssystemet. Jo

bedre genbrugspladsens brugere sorterer, jo lavere priser

kan vi tilbyde.

Din virksomhed kan aflevere de fleste typer affald genbrugspladserne.

Dog IKKE dagrenovation.

Oversigten næste side kan bruges som hjælp til sortering

af affaldet hjemmefra.

På forsiden af www.renovest.dk er der link til den generelle

sorteringsvejledning eller den kan ses siden http://www.

renovest.dk/123_sortering-erhverv.htm, hvor der også findes

andre nyttige links for virksomheder.

HUSK at bruge klare sække, hvis affaldet skal emballeres.


HER KAN DU SE, HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN

Ikonerne er de samme, som du kan se skiltene pladsen.

Akkumulatorer

Batterier fra biler og

motorcykler, blybatterier.

Asbest

Eternitplader – kun hele

og stablede plader.

Støv og småstykker skal

emballeres.

Beton og tegl

Beton, uglaseret tegl,

mursten, leca, gasbeton,

sten og betonfliser.

Deponiaffald

Isoleringsmaterialer,

keramik, porcelæn,

glaserede tagsten/tegl,

blød pvc.

Dæk med og uden fælge

Dæk fra personbiler,

motorcykler, lastbiler,

traktorer.

Dåser

Dåser fra øl, sodavand og

konserves.

Skylles før aflevering.

Elektronikaffald

El-værktøj, el-apparater

og el-legetøj.

Mobiltelefoner.

Farligt affald

Kontakt altid personalet

når du skal aflevere

farligt affald. Husk at det

skal afleveres i original og

tillukket emballage, hvor

indholdet fremgår tydeligt.

Olie (filtre), malingrester,

batterier og rengøringsmidler.

Maksimal volumen

200 liter.

Flamingo

Alle typer flamingo.

Flasker og glas

Tomme og skyllede flasker

og konserves/emballageglas,

dressing, alkohol og

vinflasker – også skår.

Gips

Ubehandlet og malet gips,

gips med tapet og glasvæv.

Gipsen skal være tør og fri

for isoleringsmaterialer,

træ og lign.

Haveaffald

Haveaffald skal pakkes i

papirsæk, som skal tømmes

ud pladsen.

Rene grene, blade, buske,

ukrudtsplanter, rødder og

rent græs – ALT haveaffald

skal være fri for jord,

småsten og materialer

fra potter som fx plastik,

keramik, glas og metal.

Hvidevarer

Køle- fryseskabe, vaskemaskiner,

mikroovne,

komfurer.

Kølemøbler skal afleveres i

separat container og være

tømt for madrester inden

aflevering.

Hård PVC

Nedløbsrør, tagrender, rør

og brønde samt lister og

paneler.

Igen Igen Brug

Ting af værdi til

Igen Igen Brug-butikken.

Jern og metal

Udtjente cykler.

Metalplader, trådnet,

skyllet metalemballage.

Kompost

Tag endelig kompostjord

med hjem fra genbrugspladsen

det er gratis.

Kødaffald

Små mængder mad affald

fra akutte strømsvigt.

Husk at få en kvittering til

forsikringsselskabet.

Ledninger

Ledninger og kabler.

Lyskilder og sparepærer

Lysstofrør og sparepærer.

Madrasser

Madrasser med jern og

stålfjedre, spring og skum

samt boksmadrasser.

Monitorer

Skærme fra tv, computere

og GPS-udstyr.

Pap

Papkasser, bølgepap,

karton og æggebakker.

Papkasser skal være sammenfoldede.

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer,

rudekuverter og

telefonbøger.

Plastdunke

Tømte og rengjorte

plastdunke fra fx. saft og

rengøringsmidler samt

plastflasker.

Plastfolie

Plast fra afdækning,

emballering, plastsække

og plastposer.

Plastikmøbler

Møbler af plastik.

Rent glas

Isomix, ruder, rent vinduesglas

- dog ikke

bilruder og spejle.

Rent jord

Muld, grus, sand, kalk, ler

og mindre natursten. Ren

jord UDEN byggeaffald eller

forurenende stoffer.

Småt brændbart

Emner under 1 meter

som fx rester fra tæpper,

gavepapir- og bånd.

Stort brændbart

Emner over 1 meter

– dog højst 2 meter, som

fx tæpper og møbler.

Hele brugbare møbler

afleveres til genbrug.

Trykimprægneret træ

Stakit, stolper og udendørs

træ.

Træ til genbrug

Møbler og karme af rent

træ uden imprægnering,

snplader, krydsfiner,

paller og kasser samt

køkkenelementer.

Tøj

Brugbart tøj, sko og

tekstiler.

7


Kan din

makreldåse

blive til en

flyvemaskine?

www.renovest.dk

- værdifuld viden

Renovest I/S

Stengårdsvej 33, Oudrup

9670 Løgstør

www.renovest.dk · info@renovest.dk

Telefon 98 68 32 00 · Fax 98 68 36 54

More magazines by this user
Similar magazines