indhold og kursusoversigt forår 2010 - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

indhold og kursusoversigt forår 2010 - Professionshøjskolen UCC

INDHOLD OG KURSUSOVERSIGT FORÅR 2010

JANUAR

06.-08. Mød forfatteren Janne Teller på din skole ................................................................ 05

07. Fyraftensmøde med Janne Teller ........................................................................... 06

14. Photo Story - et enkelt og gratis multimedieprogram til indskoling og mellemtrin ......... 07

21. Klasse- og læringsledelse ..................................................................................... 08

28. Netværksmøde - engelsklærere ............................................................................. 09

28. Pædagogisk Café - de første år i professionen ......................................................... 10

FEBRUAR

04. Historiekanon - en rettesnor til din undervisning? .................................................... 11

09. First Lego League ................................................................................................ 12

09. Netværksmøde - tysklærere ................................................................................. 13

10. Sprogvurderinger i førskoleområdet og i børnehaveklassen ....................................... 14

11. Grundkursus i Smart Board - IWB-Beviset - Centre for Undervisningsmidler ................ 15

23. "Dømt til at leve" - et møde med Benny Andersens forfatterskab ............................... 16

24. Matematisk modellering ....................................................................................... 17

25. Netværksmøde - dansk i indskolingen .................................................................... 18

MARTS

03. Læs og skriv i genrer - undervisning af læseusikre elever i udskolingen ...................... 19

03. Pædagogisk Café - den sunde mad - og hvorfor er den så vanskelig at praktisere ......... 20

05. Webprøver - dansk skriftlig fremstilling .................................................................. 21

09. abc.dk/english og English Dingo ............................................................................ 22

16. Arkitektur æstetik form og design ......................................................................... 23

17. Kommunikation og ledelse - en pædagogisk temaeftermiddag for ledere ..................... 24

18. Fra forældrekonsultationer til forældrenetværk i daginstitutioner ................................ 25

24. Fælles Mål, tværfagligt samarbejde i fysik/kemi, biologi og geografi ........................... 26

24. Netværksmøde - dansk på mellemtrinnet ............................................................... 27

25. Krabat - filmmagi i tyskundervisningen .................................................................. 28

25. Netværksmøde - hjemkundskabslærere ................................................................. 29

APRIL

08.+6/5 Musikmagerne - at lave musikworkshops med børn .................................................. 30

08. Internationalisering ............................................................................................. 31

13. Kursus i orienteringsløb ....................................................................................... 32

13. Webprøver og temaer til engelsk i 8.-10. klasse ...................................................... 33

14. Overvågningens dilemma ..................................................................................... 34

15. Netværksmøde - historie som prøvefag .................................................................. 35

20. Astrid Lindgrens forfatterskab ............................................................................... 36

22. IT som specialpædagogisk hjælper ........................................................................ 37

29. Netværksmøde - samfundsfag som prøvefag ........................................................... 38

MAJ

04. Golf i skolen ....................................................................................................... 39

05. Ord der betyder noget ......................................................................................... 40

06. Få fod på de gode historier ................................................................................... 41

08. Hjælp, min institution mangler penge ..................................................................... 42

18. Nye kortfilm til mellemtrinnet - fra filmoplevelser til filmopdager ................................ 43

20. Hvad kan en matematiktest bruges til? .................................................................. 44

27. Netværksmøde - læsevejledere og koordinerende specialundervisningslærere .............. 45

28. Kom og få årets skriftlige prøver i dansk gennemgået .............................................. 46

JUNI

02. Fagbørsen 2010, Profession lærer, Mål og materialer i skolens fag ............................. 47

03. Trigonometri under åben himmel ........................................................................... 48

BASSINPRØVEN - Lærere og pædagogers deltagelse ved svømning ..................................................... 49

Tilmeldingsblanket, forslag, kommentarer og kritik ............................................................................. 50

Åbnings- og træffetider ........................................................................................................................ 51


Holdnr.: 10126

Mød forfatteren Janne Teller på din skole

Instruktør: Janne Teller, forfatter

Kursusbeskrivelse: Nu har du mulighed for at møde forfatteren Janne Teller

sammen med dine elever på egen skole.

Foredraget inkl. dialog med eleverne varer 2 lektioner.

Janne Teller fortæller om sit forfatterskab med særlig vægt på

sin litteratur for unge:

"Intet", "Hvis der var krig i Norden" og "Hvorfor".

Angiv dato og tidspunkt, og vi vil koordinere tilmeldingerne efter

først til mølle.

Dato: Onsdag d. 6. januar 2010 kl. 10:00 - 14:00

torsdag d. 7. januar 2010 kl. 8:00 - 14:00

fredag d. 8. januar 2010 kl. 8:00 - 14:00

Sted: På egen skole

Målgruppe: Elever i 7.-10. klasse samt deres lærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 5.500,00

Max deltagere: 100

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

5


Holdnr.: 10106

Fyraftensmøde med Janne Teller

Instruktør: Janne Teller, forfatter

Kursusbeskrivelse: Center for Undervisningsmidler Bornholm og Bornholms

Biblioteker tilbyder et spændende møde med forfatter Janne

Teller.

Er du fan af Janne Teller og hendes fantastiske

ungdomslitteratur har du en unik mulighed for at møde hende.

Tag dine elever og deres forældre med på Center for

Undervisningsmidler Bornholm og få en fællesoplevelse, du kan

arbejde videre med.

Janne Teller fortæller om sit forfatterskab med særlig vægt på

sin litteratur for unge: "Intet", " Hvis der var krig i Norden" og

"Hvorfor".

Dato: Torsdag d. 7. januar 2010

kl. 16:00 - 18:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Alle med interesse for ungelitteratur

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv i

samarbejde med Bornholms Biblioteker ved Lea Wolffbrandt

Normal pris: Kr. 650,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Max deltagere: 120

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

6


Holdnr.: 10121

Photo Story

- et enkelt og gratis multimedieprogram til

indskoling og mellemtrin

Instruktør: Bente Vesløv og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Kursusbeskrivelse: Photo Story er et gratis multimedieprogram, som kan bruges af

elever helt fra de første klassetrin.

Programmet kombinerer elementerne billede, skriftlighed, musik

og egen indtaling til en billedfortælling, som efterfølgende kan

ses i Windows Mediaplayer.

Photo Story bliver gennemgået og derefter er der mulighed for

at lave sin egen billedfortælling.

Medbring evt. USB stik, så du kan få fortællingen med hjem.

Du er velkommen til at medbringe egne billeder og musik, men

det er ikke nødvendigt.

Der vil blive vist, hvordan man selv kan installere Photo Story på

computeren.

Dato: Torsdag d. 14. januar 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet, som ønsker at

inddrage medier i undervisningen

Der kræves ikke særlige IT-forudsætninger

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz

Normal pris: Kr. 250,00

Max deltagere: 23

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

7


Holdnr.: 10112

Klasse- og læringsledelse

Instruktør: Lene Skovbo Heckmann, forfatter, lærer og pædagogisk

konsulent

Kursusbeskrivelse: Kurset vil behandle klasseledelse i teori og praksis. Der tales

kort om, hvad klasseledelse er i teorien, og teorien forenes med

praksis.

Fleksible læringsmiljøer. Der vises mange billeder fra fleksible

læringsmiljøer og der gives mange konkrete idéer, samt der

tales om, hvordan man kan lede læringsmiljøet.

Klasseledelsesværktøjer. Der gives idéer til forskellige konkrete

klasseledelsesværktøjer, man kan gøre brug af i dagligdagen.

Klasse- og læringsledelse. Der gives idéer til forskellige

ledelsesværktøjer, man kan anvende i sin undervisning.

Gennemgang af et konkret undervisningsforløb fra start til slut.

Der vil blive udstillet forskellige undervisningsforløb

Dato: Torsdag d. 21. januar 2010

kl. 9:15 - 15:15

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Pædagoger, lærere, pædagogiske afdelingsledere, skoleledere,

alle med interesse i klasseledelsesværktøjer

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 1.150,00 inkl. frokost

Max deltagere: 40

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

8


Holdnr.: 10127

Netværksmøde

- engelsklærere

Instruktør: Jane Thisted og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Kursusbeskrivelse: Hvordan kan IT og Smart Board støtte den daglige undervisning

i fremmedsproget engelsk.

På netværksmødet vil der blive vist eksempler og deltagerne vil

få lejlighed til selv at prøve.

Dato: Torsdag d. 28. januar 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Engelsklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz og

Jane Thisted

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

9


Holdnr.: 10146

Pædagogisk Café

De første år i professionen?

Instruktør: Egon Hedegaard, lektor ved Professionshøjskolen UCC

Kursusbeskrivelse: De første professionsår:

- hvordan kan erfarne og nyuddannede støtte og inspirere

hinanden?

- hvad kan man som ny lærer/pædagog selv gøre for at blive

god til sin profession?

- hvad kan kollegaer, skole og forvaltning gøre for at støtte den

nyuddannede?

Problemstillingen belyses ud fra danske og europæiske

eksempler (specielt nordiske).

Dato: Torsdag d. 28. januar 2010

kl. 14:00 - 16:30

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Alle undervisere

Arrangør: Lærer- og Pædagoguddannelsen ved Karin Kunzendorf i

samarbejde med Center for Undervisningsmidler Bornholm ved

Bente Vesløv

Normal pris: Gratis for alle

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

10


Holdnr.: 10124

Historiekanon

- en rettesnor til din undervisning?

Instruktør: Anne Lisbeth Olsen, forlagsredaktør

Nina Fabian, bibliotekar, forlagsmedarbejder

Kursusbeskrivelse: Introduktion til historiekanon i folkeskolen set i forhold til Fælles

Mål 2009. Hvordan og hvorfor sættes der fokus på 29 "neddyk"

i historien fra 3. til 9. klasse?

Tre skud i kanonen - Alineas historiekanon.

Hvordan er undervisningsmaterialet sammensat og ud fra hvilke

kriterier? Gennemgang af:

- udvalgte kanonpunkters opbygning bl.a. set i forhold til

ministeriets anbefaling: signalement, begrundelse og

perspektivering

- opgavevalg på de forskellige klassetrin

- centrale begreber og personer

- bøgernes billedside, og hvordan disse kan bruges i

undervisningen.

Debat:

Hvordan kan kanonpunkterne indgå i undervisningen på de

forskellige klassetrin og være afsæt til at perspektivere

historieundervisningen?

Dato: Torsdag d. 4. februar 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Historielærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Kr. 50,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

11


Holdnr.: 10134

First Lego League

Instruktør: Bent Nørregaard, lærer, UngeCenter Bornholm

Kursusbeskrivelse: First Lego League er en international naturvidenskabelig

konkurrence, der på nuværende tidspunkt arrangeres i over 40

lande med deltagelse af mere end 100.000 elever.

Konkurrencens mest synlige del er en robotkonkurrence, hvor

eleverne skal designe og programmere en Lego-robot til at løse

en række opgaver på en specialfremstillet opgavebane.

Men First Lego League er meget mere end det, og både

indholdet og arbejdsformen egner sig godt til at opfylde dele af

Fælles Mål 2009 for flere af folkeskolens fag.

Kom og hør mere om First Lego League og de muligheder, der

ligger i projektet. I vil også blive præsenteret for en robotbane

og se en robot løse nogle af opgaverne.

Dato: Tirsdag d. 9. februar 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Alle interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med First Lego League

Normal pris: Kr. 300,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

12


Holdnr.: 10131

Netværksmøde

- tysklærere

Instruktør: Jane Thisted og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Kursusbeskrivelse: Hvordan kan IT og Smart Board støtte den daglige undervisning

i fremmedsproget tysk.

På netværksmødet vil der blive vist eksempler, og deltagerne vil

få lejlighed til selv at prøve.

Dato: Tirsdag d. 9. februar 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Tysklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz og

Jane Thisted

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

13


Holdnr.: 10104

Sprogvurderinger i førskoleområdet og

i børnehaveklassen

Instruktør: Lis Klausen, leder for tale/hørelærerne og konsulent for

tosprogede børn i Gladsaxe

Kursusbeskrivelse: På kurset vil kursisterne få indblik i iagttagelser og vurderinger

af børn med dansk som modersmål og dansk som andetsprog.

Der lægges vægt på løbende vurderinger af tosprogede børn i

førskoleområdet samt den obligatoriske sprogvurdering i

børnehaveklassen.

Formålet er, at fagpersoner og forældre ud fra vurderinger og

iagttagelser sammen kan fremme børnenes sproglige udvikling i

forbindelse med kommunikative kompetencer og læseindlæring.

Dato: Onsdag d. 10. februar 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Pædagoger i daginstitutioner, børnehaveklasseledere og

pædagoger i indskolingen, undervisere i indskolingen,

konsulenter

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 520,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

14


Holdnr.: 10119

Grundkursus i Smart Board

IWB-beviset

Centre for Undervisningsmidler

Instruktør: Kirsten Lenz, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: Målet med kurset er, at deltagerne får kompetencer i brugen af

Smart Board samt viden om, hvordan Smart Board kan bruges i

skolens mange fag.

På kurset introduceres kursisterne i de grundlæggende

principper og ideer i anvendelse af Smart Board.

På kurset får du en generel indføring i brugen af Smart Board

samt en gennemgang af, hvordan den medfølgende software

Notebook kan bruges.

Gennem en række praktiske øvelser, der inddrager tavlens egen

software samt andre programmer, gives ideer til forskellige

undervisningsforløb.

Der udleveres kursusmateriale til Smart Board.

Dette kursus kan også rekvireres til den enkelte skole, evt. som

to eftermiddagskurser. Kontakt Kirsten Lenz, CFU Bornholm for

nærmere information.

Læs mere om IWB-Beviset på www.iwb-beviset.dk

Dato: Torsdag d. 11. februar 2010

kl. 9:00 - 14:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Undervisere i folkeskolen samt øvrige uddannelsessteder, der

bruger Smart Board

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz

Normal pris: Kr. 750,00 inkl. frokost

Max deltagere: 12

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

15


Holdnr.: 10116

"Dømt til at leve"

- et møde med Benny Andersens

forfatterskab

Instruktør: Birgitte Selsøe Sørensen, lærer, lærebogsforfatter, medforfatter

til "Tid til stavning", "Tid til grammatik", "Gi' en historie",

"Henimod ruden"

Kursusbeskrivelse: "Dømt til at leve!" kommer vidt omkring i Benny Andersens

forfatterskab og lægger op til dialog på alle niveauer i klassen.

Med udgangspunkt i gennemgående problemstillinger gives der

på kurset vejledning i arbejdet med bogens tekster og

danskfaglige begreber.

Mål for kurset:

- fokus på Benny Andersen som central og nutidig forfatter

- møde temaer og problemstillinger i det kanoniserede

forfatterskab

- afprøvning af arbejdsformer i forbindelse med tekstlæsning og

refleksion

Dato: Tirsdag d. 23. februar 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere i overbygningen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 450,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

16


Holdnr.: 10138

Matematisk modellering

Instruktør: Klaus Munck, lærer

Kirsten Spahn, pædagogisk konsulent i matematik

Kursusbeskrivelse: Mål: At deltagerne får redskaber til at arbejde med matematisk

modellering og ideer til, hvordan kompetencerne fra Fælles Mål

kan tilgodeses i planlægningen af undervisningen.

Indhold:

Hvad er modellering?

Hvordan kan en hoppende bold blive til matematik?

Hvad fortæller et fodaftryk - bliv matematikdetektiv for en dag.

Hvor hurtigt bliver din kaffe kold? - kan det vises i en model?

NB. Medbring hvis muligt kamera og bærbar PC

Dato: Onsdag d. 24. februar 2010

kl. 9:00-15:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Matematiklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved

Normal pris: Kr. 1350,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

17


Holdnr.: 10115

Netværksmøde

- dansk i indskolingen

Instruktør: Bente Vesløv og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Kursusbeskrivelse: Eftermiddagen vil byde på:

- præsentation af nye materialer til indskolingen

- støvsamlere. Er der materialer vi glemmer at anvende?

- IT og medier i undervisningen

- nyt fra Undervisningsministeriet

- erfaringsudveksling

Har du en god idé, som du gerne vil dele med andre, er vi sikre

på, at du får to igen.

Dato: Torsdag d. 25. februar 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere og pædagoger i indskolingen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

18


Holdnr.: 10110

Læs og skriv i genrer

- undervisning af læseusikre elever i

udskolingen

Instruktør: Mia Finnemann Schultz, konsulent ved Dansk Videncenter for

Læsning og lærebogsforfatter

Kursusbeskrivelse: Funktionel læsekompetence indebærer, at man forstår,

anvender og reflekterer over skrevne tekster, så man kan

udvikle sin viden, sit potentiale og kan deltage aktivt i

samfundslivet.

Dette kursus tager udgangspunkt i det særlige ved den

funktionelle læsekompetence til forskel fra en

litteraturpædagogisk tilgang til tekster.

Fokus er arbejdet med en genretilgang til hverdagstekster:

Hvordan kan de ældste elevers funktionelle læse- og

skrivekompetence støttes via kendskab til teksters opbygning?

Kurset indleder med et rids af, hvorfor det er en god idé at

inddrage særlige læse- og skriveopgaver med fokus på

funktionel læse-/skrivekompetence i skolens ældste klasser.

Kurset fortsætter med at give et bud på, hvordan man kan

støtte elevernes funktionelle læsekompetence gennem reciprok

undervisning, som er en del af lærermaterialet til hæfterne "Læs

og skriv i genrer".

Kursisterne vil blive præsenteret for forskellige opgaver til

læsning og skrivning i genrerne nyhedsartikler, hverdagstekster

og argumenterende tekster hentet fra systemet "Læs og skriv i

genrer".

Hver kursist får en gratis bog fra systemet.

Dato: Onsdag d. 3. marts 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i overbygningen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv i

samarbejde med Gyldendal

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

19


Holdnr.: 10143

Pædagogisk Café

Den sunde mad - og hvorfor er den så

vanskelig at praktisere?

Instruktør: Ellen Thisted, lektor i hjemkundskab og sundhedsfag

Kursusbeskrivelse: Der siges så meget om sund mad - men

- hvad går det ud på?

- hvad siger myndighederne?

- hvad er det, at vi skal formidle og hvordan?

- hvorfor er det så vanskeligt?

- hvor sundt er det lige - det du selv spiser?

- og hvad med drikkevarerne?

- kom og test dig selv - så skal du se

- det obligatoriske måltid i institutionerne fra 2010 eller 11

- daginstitutionsbarnet indtager typisk 4-600 måltider årligt i

institutionen. Hvilken dannelsesmæssig betydning har det

mon?

- skolemadsordninger - med eksempler fra Bornholm

- hvis er ansvaret for den sunde mad - forældrenes eller

samfundets?

Dato: Onsdag d. 3. marts 2010

kl. 14:00 - 16:30

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, studerende og andre

interesserede

Arrangør: Lærer- og Pædagoguddannelsen ved Karin Kunzendorf i

samarbejde med Center for Undervisningsmidler Bornholm ved

Bente Vesløv

Normal pris: Gratis for alle

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

20


Holdnr.: 10103

Webprøver

- dansk skriftlig fremstilling

Instruktør: Birgitte Therkildsen, fagkonsulent i dansk, underv.ministeriet

Birte Christensen, lærer

Kursusbeskrivelse: Kom og bliv introduceret for Gyldendals nye webprøver til dansk,

skriftlig fremstilling.

På kurset præsenterer forfatterne tankerne bag Gyldendals nye,

store website: skriftligfremstilling.gyldendal.dk.

Kurset vil vise websitets mange faciliteter og muligheder og give

eksempler på:

- indføring i kravene ved prøverne i dansk

- forskellige opgaver og opgavetyper

- genrearbejde

- undervisningsforløb

- forslag til lærerens evaluering af elevbesvarelser.

Deltagernes eventuelle erfaringer med brug af sitet inddrages

undervejs.

Dato: Fredag d. 5. marts 2010

kl. 12:15 - 15:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet og i overbygningen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv i

samarbejde med Gyldendal ved Ida Kongsø

Normal pris: Kr. 350,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

21


Holdnr.: 10132

abc.dk/english og

English Dingo

Instruktør: Jette Brinkel Rosenberg, forfatter og redaktør

Kursusbeskrivelse: Læsning indgår fra første trin som en integreret del af

sprogindlæringen.

- hvad siger Fælles Mål om læsning?

- hvordan kan læseundervisningen gribes an?

- hvordan kan IT integreres i læseundervisningen?

- hvilke læsestrategier skal eleverne lære og hvornår?

- hvilke opgaver og aktiviteter kan knyttes til den første

læsning?

- hvad er læsningens rolle i sprogtilegnelsen?

Kurset vil tage udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og

præsentere velegnede materialer til arbejdet med læsning i

3.-7. klasse.

Kursisterne vil få en introduktion til det nye digitale læsesite

abc.dk/english og serierne English Dingo og Fact Finder.

Kurset vil være en blanding af oplæg, hands-on og udformning

af læseaktiviteter til egen undervisning.

Hver kursist får en gratis bog.

Tilknyttede materialer: abc.dk/english og serierne English Dingo

og Fact Finder.

Dato: Tirsdag d. 9. marts 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Engelsklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med Gyldendal

Normal pris: Kr. 400,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

22


Holdnr.: 10105

Arkitektur æstetik form og design

Instruktør: Christina Huth Panduro, arkitekt, cand.arch. fra

Kunstakademiets Arkitektskole i København

Kursusbeskrivelse: Bliv inspireret til at undervise eleverne i arkitekturens

virkemidler, formsprog, stilarter og design.

Med enkle opgavetyper, kan du udforme dit eget studieforløb,

temadag, temauge mm.

Ved hjælp af konkrete eksempler belyses, hvordan arkitekturen

påvirker vores dagligdag.

Emner der berøres:

- hvordan påvirker arkitekturen vore sanser?

- hvordan anvender vi arkitekturen, så den skaber glæde og

vækst i vores samfund?

- hvad er en stilart?

- hvordan skaber jeg et formsprog?

Dato: Tirsdag d. 16. marts 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere på mellemtrinnet og i overbygningen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 300,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

23


Holdnr.: 10144

Kommunikation og ledelse

- en pædagogisk temaeftermiddag for ledere

Instruktør: Lars Qvortrup, dekan for Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole

Kursusbeskrivelse: Lars Qvortrup er forfatter til et hav af pædagogiske bøger og

artikler og en flittigt benyttet foredragsholder. Bl.a. har han

sammen med sin kone skrevet trilogien om Undervisningens,

Ledelsens og Skolens mirakel.

Lars Qvortrup vil komme ind på ledelse i et systemisk

perspektiv, hvor kommunikation og skabelse af mening er

centralt. Han vil også se på ledelse i lyset af LP-modellen

(Læringsmiljø og Pædagogisk analyse), der netop nu arbejdes

med på Bornholm i skoler og dagpasningstilbud.

Qvortrup peger på modellen som kompetenceudvikling for

medarbejderne og dermed lederens muligheder som

kompetenceleder.

Dato: Onsdag d. 17. marts 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Ledere på skoler og institutioner og andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

i samarbejde med Bornholms Regionskommune ved Lise

Dandanell Jørgensen

Normal pris: Kr. 250,00

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2010

24


Holdnr.: 01011

Fra forældrekonsultationer til

forældrenetværk i daginstitutioner.

Instruktør: Lisbet Hammer Larsen, leder af Gudhjem Børnehave

Solvejg Rosenkilde Nielsen, Svaneke Kurser & Rådgivning

Kursusbeskrivelse: Etablering og udvikling af forældrenetværk.

Et praksiseksempel fra Gudhjem Børnehave.

Igennem flere år oplevede personalet, at forældrene ved

forældrekonsultationerne kom ind på problemstillinger, som var

generelle for mange forældre. Temaerne kredsede omkring det,

at være en god forælder og det at sætte grænser for børnene.

Derfor opstod ideen om, at bruge personalets ressourcer i

samspil med forældrenes ressourcer i netværk, hvor forældrene

under trygge rammer kunne udveksle erfaringer, viden,

holdninger, normer og ideer omkring det at være forældre.

I løbet af eftermiddagen vil du høre om:

- processen fra start til slut (1½ år)

- etablering af netværk

- undervisning og processtyring i samspil mellem personale og

forældrebestyrelse

- medarbejdernes rolle fra ekspert til processtyrer ved

netværksmøder

- rammer for netværk

- netværksmøder og børnepasning under møderne

- systemiske og anerkendende metoder ved møderne, herunder

den 5. provins og lingogrammer

- evidens - Netværksmødernes betydning for forældrene - En

efterundersøgelse

- implementering af metoderne i børnehavens pædagogik

- brug af lingogrammer ved personalemøder

- fremtidige forældremøder og netværk

- hvad lærte vi og hvad overraskede os?

Dato: Torsdag d. 18. marts 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Ansatte i daginstitutioner og dagplejen samt andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

Normal pris: Kr. 275,00

Tilmeldingsfrist: 12. februar 2010

25


Holdnr.: 10111

Fælles Mål, tværfagligt samarbejde i

fysik/kemi, biologi og geografi

Instruktør: Maj-Britt Berndtsson, Cand.pæd., lærer, Naturfagskonsulent CFU

Nordsjælland

Kursusbeskrivelse: Fælles Mål 2009 i fysik/kemi, biologi og geografi betyder nye

udfordringer i overbygningens naturfag, bl.a. tværfaglige

trinmål.

Efter en gennemgang af Fælles Mål 2009 diskuteres de nye

tværfaglige trinmål, og der gives eksempler på, hvordan

undervisningen kan gribes an i praksis.

Med udgangspunkt i det tværfaglige trinmål: "-forklare fødens

sammensætning, dens energiindhold og sundhedsmæssige

betydning, herunder proteiner, kulhydrater og fedtstoffer",

arbejder vi med emnet "Sundhed eller sanselighed?"

Til sidst diskuteres hvordan arbejdet med faglig læsning kan

indrages. Der indgår oplæg, diskussioner og hands-on øvelser.

Dato: Onsdag d. 24. marts 2010

kl. 12:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Fysik/kemi, geografi og biologilærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Kr. 400,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

26


Holdnr.: 10113

Netværksmøde

- dansk på mellemtrinnet

Instruktør: Bente Vesløv og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Kursusbeskrivelse: Eftermiddagen vil byde på:

- præsentation af nye materialer til mellemtrinnet

- støvsamlere. Er der materialer vi glemmer at anvende?

- IT og medier i undervisningen

- nyt fra Undervisningsministeriet

- erfaringsudveksling.

Har du en god idé, som du gerne vil dele med andre, er vi sikre

på, at du får to igen.

Dato: Onsdag d. 24. marts 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

27


Holdnr.: 10136

Krabat

FilmMagi i tyskundervisningen

Instruktør: Mathilde Nygaard Beck, lærer og bearbejder

Kursusbeskrivelse: Kurset tager udgangspunkt i filmen Krabat. Den forældreløse

dreng Krabat strejfer rundt i det udhungrede og efter 30årskrigen

ødelagte Tyskland. En uhyggelig stemme kalder ham

til den hemmelighedsfulde mølle i Schwarzkollm. Han følger

stemmen og opdager snart, at han og de andre 11 lærlinge ikke

kun lærer møller-håndværket, men også sort magi. I starten er

han fascineret, indtil han erkender, hvor høj en pris der skal

betales - total underkastelse til "Meister" og sågar døden.

På kurset gives inspiration til, hvorledes der kan arbejdes med

spillefilm i den daglige tyskundervisning og til den mundtlige

prøve i tysk. Deltagerne får indblik i en række strukturer, der

også kan overføres til andre undervisningssituationer. Via

konkrete eksempler lægges der op til, at der ved hjælp af

spillefilm kan gennemføres en kvalificeret, alsidig og

differentieret undervisning, hvor der arbejdes individuelt, i par, i

grupper eller i fællesskab på klassen.

Krabat indgår i rækken af Alineas mediepakker bestående af

film, elevbog, lyd-cd, lærervejledning og hjemmeside. Andre

nyere udgivelser vil være fremlagt på kurset.

Dato: Torsdag d. 25. marts 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Tysklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med Alinea ved Mathilde Beck

Normal pris: Kr. 400,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

28


Holdnr.: 10130

Netværksmøde

- hjemkundskabslærere

Instruktør: Birgit Sonne, lærer

Kursusbeskrivelse: Hvad er forskellen på de gamle og de nye Fælles Mål?

Fagets position med Fælles Mål 2009.

Deltagerne medbringer undervisningseksempler og årsplaner, så

vi kan få en god erfaringsudveksling.

Dato: Torsdag d. 25. marts 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Hjemkundskabslærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med Birgit Sonne

Normal pris: Kr. 200,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

29


Holdnr.: 10135

Musikmagerne

- at lave musikworkshops med børn

Instruktør: Lars Juul Hansen, komponist, musiker og musikunderviser

Staffan Hallroth, komponist, musiker

Kursusbeskrivelse: Det er muligt at arbejde kreativt med musik i store grupper af

børn. I Fælles Mål for faget musik opmuntres lærerne hertil ved

hyppig brug af udtryk som: "aktiv og skabende beskæftigelse

med musik", "musikudøvelse", "producere lydillustrationer" og

"klangkulisser", "improvisationer som del af et musikalsk forløb",

"elevernes lydformningsprægede arbejde".

Hvad med børnene selv? Har de interesse for det? Ja det har de,

men få har fornødne færdigheder eller udstyr til dette.

Huskunstnerprojektet "Musikmagerne" afvikles i 2008-2009 på

bornholmske skoler med i alt 120 musikworkshops på 3.-5.

klassetrin. I projektets musikworkshops er den musikalske

skabelsesproces i centrum. Konkret foregår det ved, at eleverne

aktiveres til at spille, skabe, lytte og kritisere.

De arbejder med musikalske strukturer, der kan være rytmisk

baserede "Grooves" eller stemningsbaseret filmmusik uden film.

Rytmerne spilles på metaldåser, trækasser, plastikrør og

lignende "billigt skrot". Stemningsmusikken skabes vha.

utraditionelle lydredskaber, oftest i den billige ende.

Musikmagerne giver et seriøst bud på en arbejdsmetode, hvis

formål er at åbne øjne og ører op for de muligheder, der ligger i

at lave musik på stort set alt, der kan give en lyd fra sig. Det

handler om at bruge de kreative og kommunikative evner,

eleverne går rundt med...

Kursusdag 1 arbejdes der med temaet "Grooves" opbygning af

rytmiske lag og mønstre.

Kursusdag 2 har temaet "Stemning og klang", hvor lydenes

stemningsmæssige udtrykskraft afprøves og udforskes.

Dato: Torsdag d. 8. april 2010 kl. 13:00 - 16:00

torsdag d. 6. maj 2010 kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted

Normal pris: Kr. 675,00

Max deltagere: 30

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

30


Holdnr.: 10129

Internationalisering

Instruktør: Jane Thisted, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: Der vil blive informeret om, hvordan vi kommer i gang med det

internationale arbejde.

Ud fra Fælles Mål og Globaliseringsrådets anbefalinger om, at

alle elever mindst en gang skal deltage i et internationalt

projekt, er der behov for at vide mere om indgange til at komme

i gang med dette.

Information om Cirius og Nordplus, og herunder mulighederne

for skolesamarbejde, klassesamarbejde, lærersamarbejde og

efteruddannelse, vil danne rammen for eftermiddagen.

Desuden orientering om egnede materialer og partnerfinding.

Dato: Torsdag d. 8. april 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Alle interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted

Normal pris: Kr. 250,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

31


Holdnr.: 10128

Kursus i orienteringsløb

Instruktør: Instruktør fra Dansk Orienteringsforbund

Kursusbeskrivelse: Kurset indeholder:

- ideer og inspiration til undervisningen

- lege og sjov i naturen. Spændende orienteringsøvelser og lege

- find vej med kort og kompas

- brug af alternative kort og materialer

- hjælp til problemstillinger vedr. undervisning i orienteringsløb.

F.eks. Hvordan gør man det nemt at arrangere osv.?

- introduktion til kort- og banelægningsprogrammer

- læring og progression i undervisningen.

Undervisningen består af teori og praktiske øvelser.

Inspirationsmateriale udleveres på kurset.

Husk idrætstøj til udendørs brug.

Dato: Tirsdag d. 13. april 2010

kl. 13:00 - 17:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Idrætslærere og andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med Torben Christoffersen, Dansk Skoleidræt

Bornholm

Normal pris: Kr. 500,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

32


Holdnr.: 10133

Webprøver og temaer til engelsk i

8.-10. klasse

Instruktør: Catherine Watson, forfatter

Kursusbeskrivelse: Hvordan kan engelskundervisningen både fange elevernes

interesse for faget og samtidigt klæde dem godt på til

afgangsprøverne?

Kom på kursus og bliv inspireret af de nye prøveforberedende

materialer fra Gyldendal - Webprøver til engelsk og Close up! En

ny temaserie til engelskundervisningen i de ældste klasser.

Kurset præsenterer Gyldendals nye webprøver til engelsk i 9.

klasse fra et nyt site med 10 komplette prøvesæt, der svarer til

folkeskolens afgangsprøve i engelsk. Øvelsesmaterialet træner

eleverne i lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug og fri

skriftlig fremstilling.

Med eksempler fra webprøverne vil kursisterne dels blive indført

i kravene ved FSA prøven, og dels blive introduceret til websitets

indhold og muligheder.

Kursisterne vil også få inspiration til, hvordan et temamateriale

kan bruges i forberedelsen af FSAs mundtlige prøve med

eksempler hentet fra den nye serie Close up! De første tre titler i

serien er: Terrorism, Aids og Hollywood.

Serien træner især de mundtlige færdigheder og giver oplæg og

inspiration til elevernes selvvalgte emner.

Kurset præsenterer serien og viser nogle af

anvendelsesmulighederne i engelskundervisningen.

Hver kursist får en gratis bog.

Tilknyttede materialer: engelsk.webprøver.dk og Close up!

Dato: Tirsdag d. 13. april 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Engelsklærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved

Jane Thisted i samarbejde med Gyldendal

Normal pris: Kr. 100,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

33


Holdnr.: 10122

Overvågningens dilemma

Instruktør: Kirsten Lenz, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: ”Overvågningens Dilemma” er udviklet i 2008, som det første

undervisningsforløb under projektet ”Fremtidens

Undervisningsfacilitet”, med det formål at udtænke nye typer

undervisning indenfor de naturvidenskabelige fag i folkeskolen

og gymnasiet.

Undervisningsforløbet har titlen "Hvad vil DU have, VI ved om

dig?

Materialekasse med materiale til ”Overvågningens dilemma” kan

lånes på CFU Bornholm.

Kassen indeholder bl.a. GPS, webkamera og DVD-film med

baggrundsmateriale.

Kurset henvender sig til lærere, som har interesse i at afprøve

forløbet “Overvågningens dilemma” i undervisningen.

Undervisningsforløbet vil blive gennemgået og materialekassens

indhold bliver præsenteret.

Dato: Onsdag d. 14. april 2010

kl. 14:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere i 8.-10. klasse

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Kirsten Lenz

Normal pris: Kr. 275,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Max deltagere: 15

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

34


Holdnr.: 10139

Netværksmøde

- historie som prøvefag

Instruktør: Poul Ellehøj, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: På mødet vil vi se på prøvebestemmelserne vedr.

afgangsprøven, gennemgå typer af prøveoplæg og drøfte

erfaringer fra tidl. prøver. Deltagere med erfaring fra tidl. prøver

er derfor særligt velkomne til vidensdeling.

Dato: Torsdag d. 15. april 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Historielærere i 7.-9. klasse

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Kr. 200,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

35


Holdnr.: 10107

Astrid Lindgrens forfatterskab

Instruktør: Anette Øster, cand.mag., forlagsredaktør

Kursusbeskrivelse: Astrid Lindgren er en af de få forfattere, der på samme måde

som H.C. Andersen forener den mundtlige fortælling med den

litterære.

Efter en kort introduktion til forfatterens liv vil fokus være på

forfatterskabet.

Med udgangspunkt i de tidlige fortællinger trykt før hendes

debut i 1944 præsenteres Astrid Lindgrens mangfoldige litterære

landskab.

Dato: Tirsdag d. 20. april 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Alle med interesse for Astrid Lindgrens forfatterskab

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 450,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

36


Holdnr.: 10117

IT som specialpædagogisk hjælper

Instruktør: Linda Kolling, pædagogisk konsulent ved CFU i Skanderborg

Kursusbeskrivelse: Bliv inspireret til at benytte IT i din undervisning, så det letter

din hverdag og kommer elevernes læring til gode.

Vi skal se på kompenserende programmer som CD-ORD og

Skrivestøtte, men vi skal også se på, hvordan Officepakken kan

udnyttes bedre.

Endelig vil der også blive givet gode idéer til, hvordan Smart

Boardet kan inddrages i undervisningen.

Dato: Torsdag d. 22. april 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere der underviser i specialpædagogik og andre med

interesse for området

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 475,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

37


Holdnr.: 10140

Netværksmøde

- Samfundsfag som prøvefag

Instruktør: Poul Ellehøj, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: På mødet vil vi se på prøvebestemmelserne vedr.

afgangsprøven, gennemgå typer af prøveoplæg og drøfte

erfaringer fra tidl. prøver. Deltagere med erfaring fra tidl. prøver

er derfor særligt velkomne til vidensdeling.

Dato: Torsdag d. 29. april 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Historie- og samfundsfagslærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Kr. 200,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

38


Holdnr.: 10137

Golf i skolen

Instruktør: Konsulent fra DGU

Kursusbeskrivelse: Fodbold, hockey og sørøverleg er populære indslag, når der er

idræt på skemaet i folkeskolen. Golf derimod er en yderst

sjælden gæst i de danske folkeskoler.

Det vil Dansk Golf Union, DGU, gerne lave om på, så golf i

fremtiden bliver et lige så naturligt valg blandt idrætslærerne

som fodbold og de andre traditionelle idrætsgrene.

DGU har udarbejdet en lærervejledning, "Golf i skolen", som gør

det muligt for idrætslærere at undervise i golf.

Lærervejledningen indeholder en række øvelser, som kan laves i

idrætshallen eller ude på fodboldbanen. Eleverne skal lære at slå

hårdt og blødt, langt og præcist, højt og lavt - alt sammen

pakket ind i nogle sjove lege og spil.

Du vil som deltager på kurset blive introduceret for golf på både

et teoretisk og praktisk plan. Lærervejledningen Golf i Skolen

kobler golfsportens værdier med idrætsundervisningens fælles

mål. Efter afsluttet kursusforløb, vil du som lærer være i stand

til at gennemføre et undervisningsforløb med golf som tema.

Kurset har en varighed af 3 timer fordelt med ½ times

introduktion og teori samt 2½ timers praktisk golf. Den

praktiske undervisning kan foregå dels i hallen og dels på

boldbanen.

Alle deltagere vil modtage et gratis eksemplar af

lærervejledningen "Golf i Skolen."

Dato: Tirsdag d. 4. maj 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Golfklubben Rønne, Plantagevej 3B, 3700 Rønne

Målgruppe: Idrætslærere og andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Jane Thisted i

samarbejde med DGU ved udviklingskonsulent Kim Uldahl

Pedersen

Normal pris: Kr. 100,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

39


Holdnr.: 10109

Ord der betyder noget

Instruktør: Bodil Nielsen, lektor, ph.d.

Kursusbeskrivelse: Hvordan kan man undervise i ordklasser?

Eleverne kan finde, opfinde og endevende ord og lege med,

hvordan man kan farve tekster.

Hvordan kan man undervise i grundlæggende træk ved

sætningers opbygning og lave øvelser, hvor eleverne skal finde

på enkle sætninger?

Dato: Onsdag d. 5. maj 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet, dansklærere i indskolingen, samt

andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 550,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

40


Holdnr.: 10101

Få fod på de gode historier

Mødested ved Springvandet St.Torv, Rønne

Instruktør: Sanne Stenberg Hansen, museumsvejleder

Poul Ellehøj, pædagogisk konsulent

Kursusbeskrivelse: Synes du, at det er uoverskueligt at undervise i historie?

Synes du, at lokalhistorie er uspændende?

Synes du, at Bornholms museer er usynlige?

Så trop op i på St.Torv i Rønne og vær med på en tur rundt i

historien og rundt i Rønne. Vi prøver at få fod på de gode

historier. Det lokale, det nationale og det globale bliver flettet

sammen. Et mord bliver begået. Bomberne hagler ned over os.

Piger/damer bliver anklaget for tyskervenlighed af gadens

parlament.

De gode historier lurer lige om hjørnet...

Museumsformidler ved Bornholms Museum Sanne Steenberg

Hansen er guide sammen med historiekonsulent Poul Ellehøj.

Dato: Torsdag d. 6. maj 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Mødested springvandet St.Torv

Målgruppe: Alle interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Gratis for alle

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

41


Holdnr.: 10108

Hjælp, min institution mangler penge!

Instruktør: Jens Jørgensen, lærer, cand.pæd., skolebibliotekar

Kursusbeskrivelse: Få billige ideer og inspiration til praktisk arbejde med børn.

Bor der mon en skør fugl i træet ude på legepladsen? Kan det

tænkes, at naturen kan spille et stykke musik af sig selv? Hvad

kan brændenælder bruges til andet end suppe?

Oplev en cool dag med aktiviteter fulde af farver, former, rytmer

og fantasi.

Du får mulighed for at udfordre og udfolde dine evner, sved på

panden og måske lidt vabler, og så får du gode idéer til kreativt

arbejde, som ikke belaster budgettet.

Naturen er vores omdrejningspunkt i kurset, med alt hvad den

kan byde på af materialer, smag og andre gode sager. Arbejde

med værktøj i friskt træ og andre naturmaterialer.

Farver, figurer og fløjter. Bark, bøtter og bålmad. Latter, luft og

lyd. mm.

OBS: Der påregnes en materialeudgift på 100,00 kr. pr. person

Dato: Lørdag d. 8. maj 2010

kl. 10:00 - 16:00

Sted: Jens Jørgensen, Strandvejen 5, Årsdale

Målgruppe: SFO-personale, pædagoger, lærere i indskolingen og

mellemtrinnet samt andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 600,00 inkl. frokost

Max deltagere: 15

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

42


Holdnr.: 10102

Nye kortfilm til mellemtrinnet

- fra filmoplevelser til filmopdager

Instruktør: Malene Rungvald Christensen, lærer, filmproducer og forfatter

Kursusbeskrivelse: Langt de fleste børn på mellemtrinnet bruger mange timer på at

se film og TV-serier morgen, middag og aften. For at kunne

mere end bare at opleve, skal de lære at forholde sig som

kritiske forbrugere - her med udgangspunkt i fiktive kortfilm.

De filmtekniske træk går igen i de fleste medier. Eleverne skal

bag om teknikken og undersøge, hvorfor medier påvirker så

kraftigt. Hvorfor filmfortællinger ser ud og lyder, som de gør, og

hvilke tanker der mon ligger bag.

Kurset vil introducere lærere for filmanalyse på mellemtrinnet.

Udgangspunktet er de allernyeste film fra Det Danske

Filminstitut og de allerbedste klassikere. Malene Rungvald

Christensen, der er forfatter til elevbogen "Kortfilm i dansk", vil

analysere film og filmklip på Filmstriben.dk. Hun vil sætte fokus

på filmens dramaturgi, sprog og æstetik samt komme med

brugbare forslag til konkrete undervisningsforløb.

"Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne (…) er i stand

til at fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre

udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse".

(Fælles Mål: Dansk, Trinmål efter 6. klassetrin)

Dato: Tirsdag d. 18. maj 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet, skolebibliotekarer og andre

interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv i

samarbejde med Det Danske Filminstitut ved Lisbeth Juhl

Sibbesen

Normal pris: Kr. 525,00

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

43


Holdnr.: 10141

Hvad kan en matematiktest bruges til?

Lær at bruge MG/FG testen, MI-prøverne til

specialundervisning og MAT 1-9 testen

Instruktør: Palle Johansen, Cand. pæd. psych., testudvikler på Dansk

psykologisk Forlag og desuden hotlinerådgiver på

matematiksystem

Kursusbeskrivelse: KickStart-kursus, der arrangeres i samarbejde med Dansk

psykologisk Forlag, er på ca. 3 timer med følgende

indholdselementer:

- baggrunden for "MG-prøverne, Matematik Grundlæggende",

"FG-prøverne" og "MAT 1-9-prøverne"

- begrebet "lærebogsuafhængighed

- prøvernes indhold og prøvetagning

- brugen af resultaterne

- hvorfor netscoring?

- hvordan udarbejder vi MAT-elevplaner?

- praktisk individuelt øvelsesforløb med netscoring. (Hands-on,

fx i datalokale med netopkobling).

Når du har gennemført en evaluering af samtlige elever ved

hjælp af prøverne MG/FG, står du med en ret præcis afdækning

af klassens faglige niveau. Men for at kunne vurdere, hvordan

en undervisningsdifferentiering eller holddannelse gennemføres

mest hensigtsmæssigt, er det ofte nødvendigt at få helt nøjagtig

indsigt i, hvor enkelte elever befinder sig – hvad kan de og især,

hvad er det, de har svært ved, således at der kan sættes ind

med en undervisningsplan netop i den pågældende elevs

aktuelle udviklingszone. Til at indhente den viden er MI

(Matematik Individuelt) det helt rigtige redskab.

- gennemgang af praksis med MI-testmaterialet.

Dato: Torsdag d. 20. maj 2010

kl. 13:00 - 17:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Matematiklærere 1.-9 kl., støttecentrene, PPR og andre

interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj i

samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag

Normal pris: Kr. 550,00 (ved 20 tilmeldinger er kurset gratis)

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

44


Holdnr.: 10120

Netværksmøde

- læsevejledere og koordinerende

specialundervisningslærere

Instruktør: Bente Vesløv og Kirsten Lenz, pædagogiske konsulenter

Sigrid Madsbjerg, læsekonsulent

Kursusbeskrivelse: Dagsorden for møderne udsendes senest en uge før mødet i

konferencen "Læs - Special" på Skolekom.

Dato: Torsdag d. 27. maj 2010

kl. 14:00 - 17:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Læsevejledere og koordinerende specialundervisningslærere

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv og

Sigrid Madsbjerg

Normal pris: Kr. 150,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

45


Holdnr.: 10123

Kom og få årets skriftlige prøver i dansk

gennemgået

Instruktør: Birgitte Therkildsen, fagkonsulent i dansk, Underv.ministeriet

Kursusbeskrivelse: Danskkonsulent i Undervisningsministeriet Birgitte Therkildsen

vil gennemgå årets skriftlige opgaver i dansk såvel prøverne i 9.

klasse som i 10. klasse.

Alle er naturligvis velkommen til at deltage i hele forløbet, men

fra kl. 12.15-14.00 vil der være fokus på 9. klasse og fra kl.

14.00-16.00 vil Birgitte Therkildsen gennemgå årets prøver i 10.

klasse

Angiv venligst ved tilmelding, om du deltager i hele forløbet/ 9.

klasse eller 10. klasse.

Dato: Fredag d. 28. maj 2010

kl. 12:15 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Dansklærere i overbygningen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Bente Vesløv

Normal pris: Kr. 275,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

46


Holdnr.: 10145

Fagbørsen 2010

Profession lærer

Mål og materialer i skolens fag

Instruktør: Bodil Nielsen, lektor, ph.d.

Kursusbeskrivelse: Start planlægningen af næste skoleår.

Bliv opdateret på Nye Fælles Mål, materialemuligheder og idéer

til undervisningen.

Vi starter med et fælles oplæg af Bodil Nielsen fra Institut for

didaktik og læring.

Professionshøjskolen UCC, som vi har kaldt Profession Lærer.

Hvad forventes der i dag af den professionelle lærer? Det drejer

sig bl.a. om at kunne målrette sin undervisning og at lede en

klasse og elevernes læring. Bodil vil også komme ind på

vurderingen og betydningen af læringsmidler, som har fået et

fornyet fokus bl.a. med oprettelsen af Nationalt Videncenter for

Læringsmidler.

I pausen 14.15-14.45 vil der være udstillet mange materialer.

Der åbnes for bestilling.

Fra 14.45-16 kan du vælge mellem faglige netværksmøder med

udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og materialer inden for

henholdsvis dansk mellemtrin ved Bente Vesløv, historie og

samfundsfag ved Poul Ellehøj og fremmedsprog ved Jane

Thisted. Desuden præsenteres et naturfagligt forløb for

indskolingen ved Birthe Rønne og Kenneth Lenz, Rønneskolen.

Dato: Onsdag d. 2. juni 2010

kl. 13:00 - 16:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Lærere i grundskolen

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Hans Jacob Binzer

og de pædagogiske konsulenter

Normal pris: Kr. 350,00

Abon. pris: Gratis under abonnement

Tilmeldingsfrist: 1. marts 2010

47


Holdnr.: 10142

Trigonometri under åben himmel

- mødested Snorrebakken, derefter på

Galløkken

Instruktør: Per Haspang, pens. lærer, lærebogsforfatter

Rasmus Dellgren, lærer og IT-vejleder

Kursusbeskrivelse: Trigonometri er nu blevet en del af folkeskolens

matematikpensum. Med udgangspunkt i de nye Fælles Mål 2009

sætter vi fokus på trigonometrien.

Først klargøres "den matematiske værktøjskasse" og derefter

arbejdes der i "marken" på Galløkken.

Konkrete afstande og højder, der ikke kan måles direkte,

beregnes ved hjælp af enkle selvfabrikerede instrumenter.

Geometrien bliver jordnær.

Deltagerne på kurset arbejder med et materiale, som er

gennemprøvet med elever. Materialet omfatter både teori og

øvelser og udleveres til fri afbenyttelse.

Dato: Torsdag d. 3. juni 2010

kl. 9:00 - 15:00

Sted: Uddannelsescenter Snorrebakken

Målgruppe: Matematiklærere 7.-10. klasse og andre interesserede

Arrangør: Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Poul Ellehøj

Normal pris: Kr. 500,00 inkl. frokost

Abon. pris: Gratis under abonnement inkl. frokost

Tilmeldingsfrist: 18. december 2009

48


BASSINPRØVEN

Lærere og pædagogers deltagelse ved svømning

I forbindelse med opstramning af sikkerhedsreglerne vedr. skole- og institutionssvømning

meddeler Ole Sig fra Regionskommunens fagsekretariat følgende vedr. træning og prøve;

• Rønne Svømmehal tilbyder at alle svømmelærere kan svømme gratis i hallens offentlige

åbningstid for at træne til bassinprøven (se tiderne på www.roennesvoemmehal.dk).

Kontakt svømmehallen først og aftal det praktiske.

• Gudhjem Svømmehal har livredningstræning hver onsdag kl. 15:00 - 16:00 fra

september til april. Det er gratis at deltage, og der vil være livreddere til stede for at

instruere deltagerne.

• Gudhjem Svømmehal tilbyder mulighed for at aflægge bassinprøve for et gebyr på

345,- kroner. Dette kan foregå under livredningstræningstiden. Tilmelding hos Michael

Hoffmann på 6160 5670.

Læs evt. mere om kravene til bassinlivredderprøve på www.gudhjemsvoemmehal.dk - under

Livredning/Førstehjælp.

49


TILMELDING TIL KURSER FORÅR 2010

CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER BORNHOLM

NAVN:________________________________________________________

SKOLE/INSTITUTION:____________________________________________

ADRESSE:_____________________________________________________

TLF.:__________________

Tilmelder sig følgende kurser:

FORSLAG, KOMMENTARER OG KRITIK TIL

CFU BORNHOLMS KURSER

Forslag eller gode idéer til CFU Bornholms kurser: (til emner og/eller instruktører):

Kommentarer til afholdte kurser: (kritik, god eller dårlig både vedr. indhold og rammer):

Sendes til:

Center for Undervisningsmidler Bornholm, Snorrebakken 66, 3700 Rønne,

eller send en E-mail: cfub@ucc.dk

More magazines by this user
Similar magazines